Vorige pagina

Voorste kruisband

InleidingArrow downArrow up

De voorste kruisband is een peesachtige band midden in het kniegewricht en erg belangrijk voor de stabiliteit van de knie. Als de voorste kruisband goed functioneert voorkomt hij dat het scheenbeen naar voren kan bewegen ten opzichte van het dijbeen. De achterste kruisband loopt in de knie achter de voorste kruisband en voorkomt het naar achteren bewegen van het scheenbeen ten opzichte van het dijbeen. Letsel van de voorste kruisband komt geregeld voor en geneest niet uit zichzelf. Ook het hechten van een gescheurde voorste kruisband geeft onvoldoende genezing.

Klachten bij een gescheurde voorste kruisband

Wanneer een voorste kruisband is afgescheurd of volledig uitgerekt, is er een grotere bewegingsvrijheid van het kniegewricht en kunnen symptomen optreden zoals een gevoel van doorzakken, pijn of blokkeren. Voor actieve contactsporters zoals voetballers, basketballers, hockeyers, volleyballers en handballers is er, naast een gescheurde voorste kruisband, tevens een verhoogd risico op beschadiging van een meniscus of van het kraakbeen. Hetzelfde geldt voor mensen die in hun beroep lichamelijk actief zijn zoals politiemensen, bouwvakkers en mensen in verzorgende beroepen. De meest voorkomende klachten bij een gescheurde voorste kruisband zijn:

 • De gescheurde voorste kruisband geeft meestal zwikklachten. Een scheur van de voorste kruisband is zeer frequent sport gerelateerd. De verscheuring kan hoorbaar zijn met een knap, de knie zwelt veelal snel op en voelt direct onbetrouwbaar aan.
 • Bij strek- en draaibewegingen kan men "door de knie zakken". Dit gebeurt omdat de voorste kruisband de beweging van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen niet meer tegenhoudt. Daardoor schuiven onder- en bovenbeen als het ware over elkaar heen. Dit kan in wisselende mate weer een acute toename in pijn en zwelling van de knie geven.
 • Ten gevolge van de "stomp" van de afgescheurde voorste kruisband kan een beperking zijn ontstaan bij het strekken van de knie.

Constatering voorste kruisbandletsel

Aangezien de knie binnen enkele uren erg pijnlijk wordt, zal u over het algemeen vrij snel een huisarts raadplegen. Het onderzoek dat de huisarts doet, zal vrij moeilijk uitvoerbaar zijn. U kunt de knie niet goed bewegen en de testen om te beoordelen of er knie instabiliteit bestaat, kunnen niet goed uitgevoerd worden. 
Röntgenfoto's hebben bij bandletsel over het algemeen geen zin, omdat de banden niet te zien zijn op röntgenfoto's. Een MRI scan kan wel uitsluitsel geven. Op de MRI scan zijn naast het bot, ook de banden, de meniscus, spieren en kraakbeen te zien. 


Naast een reconstructie van de voorste kruisband is Orthopedium de specialist op het gebied van.. 

Een gescheurde meniscus, een voetbalknie, knie artrose, een gescheurde kruisband, een versleten knie, een instabiele knieschijf, knie implantaten, een knie kijkoperatie een jumpers knee.

BehandelingArrow downArrow up

Als de voorste kruisband net is gescheurd, begint u met rust, lopen met krukken, eventueel een steunend verband en bij uitzondering een brace. Er wordt eerst een traject gestart met fysiotherapie. De bovenbeenspieren worden goed getraind en er wordt veel aandacht besteed aan de coördinatie en samenwerking van de spieren rond de knie. Hiermee wordt veelal voldoende stabiliteit gecreëerd om de dagelijkse dingen te doen en om lichte sportactiviteiten te doen.

Reconstructie van de voorste kruisband

Als de knie meer stabiliteit nodig heeft dan met fysiotherapie kan worden bereikt of als de orthopeed inschat dat de knie zonder operatie te veel schade zal oplopen, wordt besloten tot een reconstructie van de voorste kruisband. Hierbij wordt arthroscopisch (knie kijkoperatie) de gescheurde kruisband door uw eigen pees of pezen vervangen. De twee meest gebruikte technieken zijn ten eerste de hamstringplastiek. Ook kan worden gekozen voor het toepassen van de bone-patella-bone techniek; hierbij wordt met behulp van een deel van de strekpees van knieschijf de kruisband herstelt. Beide operatietechnieken hebben vergelijkbare resultaten. De fysiotherapeut in kliniek Orthopedium blijft bij deze behandelingen nauw betrokken. 

Behandelingsmethoden bij reconstructie van de voorste kruisband

De gescheurde voorste kruisband wordt gereconstrueerd met één van de volgende ‘donorpezen’:

 • Hamstring pezen, dit is de meest gebruikte manier van reconstructie van de voorste kruisband.
 • Een stukje van de knieschijfpees met daaraan een stukje bot van knieschijf en scheenbeen.
 • Een stukje donorpees van de botbank.

Uw orthopeed zal met u overleggen welke techniek hij in uw geval kiest. 

De behandeling van een gescheurde voorste kruisband vindt meestal plaats met behulp van een kijkoperatie in het kniegewricht. De behandeling verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De behandeling vindt plaats onder narcose, dat is algehele verdoving of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen gecombineerd met LIA (Lokale Infiltratie Anesthesie, ofwel plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding. Deze techniek wordt alleen in het Vlietland ziekenhuis toegepast. 
 • Er wordt een kleine snede gemaakt aan de voorzijde van het onderbeen.
 • De binnenkant van de knie wordt met een kijkoperatie beoordeeld en een eventuele meniscusscheur of kraakbeenschade worden zo mogelijk behandeld.
 • De resten van de gescheurde voorste kruisband worden verwijderd.
 • Zorgvuldig gekozen kanalen worden geboord waar de nieuwe voorste kruisband door het bot zal lopen.
 • De nieuwe voorste kruisband wordt geplaatst, goed strak aangetrokken en vastgezet.
 • Dan wordt de knie schoongespoeld en worden de wonden gehecht.
 • Een drukverband wordt aangelegd.
 • Een voorste kruisbandreconstructie vindt plaats in dagbehandeling, wat betekent dat u weer naar huis kunt op de dag dat u behandeld bent. De totale opname duurt meestal enkele uren.

VoorbereidingArrow downArrow up

Reconstructie van de voorste kruisband

Voordat u de knie kijkoperatie krijgt om de voorste kruisband te herstellen, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de POS-medewerker, orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie kunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie
 • De operatiedag wordt in principe ingepland.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversievoor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • Na de operatie zult u een tijd krukken gebruiken bij het lopen. U haalt de krukken van tevoren in huis en neemt deze mee naar de kliniek op de dag van de operatie. Krukken kunt u onder andere regelen via de website van de thuiszorgwinkel.

Meestal lukt het enkele weken na de voorste kruisband reconstructie om in huis met één kruk te lopen. Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium.

OpnameArrow downArrow up

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding (een shirt met korte mouwen en een ruime broek ivm drukverband om de knie) en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Dagopname bij een reconstructie van de voorste kruisband

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in de kliniek. U dient drie kwartier voor de aangegeven operatietijd aanwezig te zijn.
 • U krijgt een steunkous aangemeten.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de reconstructie van uw voorste kruisband plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • U veblijft ongeveer 3-4 uur in de kliniek.
 • De fysiotherapeut komt u uitleggen hoe u mag lopen, welke oefeningen u thuis moet doen.

Op het moment dat u voldoende bent opgeknapt na de reconstructie van de voorste kruisband en de orthopeed en anesthesist akkoord zijn met uw ontslag, mag u huiswaarts gaan met uw begeleider. U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden.

HerstelArrow downArrow up

Het herstel van de reconstructie van uw voorste kruisband duurt 4 tot 6 weken. Houd rekening met een traject van circa 9 maanden waarin u oefeningen uitvoert om volledig herstel te krijgen van de knie na reconstructie van de voorste kruisband

Herstel na een reconstructie van de voorste kruisband

De herstelperiode verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De knie zal de eerste tijd dik en gevoelig zijn. Vooral de eerste dagen zorgt de pijn en zwelling voor ongemak. Om zwelling en pijn tegen te gaan, kunt u 24-uur na de operatie starten met het koelen van de knie, hiervoor kunt u gebruik maken van cold-packs. Dit mag zo vaak als u wilt, maar niet langer dan 10-15 minuten achtereen. Zorg ervoor dat het ijs niet rechtstreeks in contact komt met de huid.
 • U loopt 4-6 weken met twee krukken. U mag uw been de eerste twee weken niet meer dan 50% belasten.
 • In de eerste weken wordt het strekken en buigen van de knie geoefend en zal de knie steeds wat meer belast mogen en kunnen worden.
 • Buig de knie de eerste week niet verder dan 90 graden om te voorkomen dat de wondjes openspringen. Ook de gaasjes moeten verwijderd worden van de kijkgaatjes.
 • U dient wel de hechtpleisters laten zitten, tot deze vanzelf loslaten.
 • U  mag na 24-uur kort douchen (<10 minuten), de wondjes en hechtpleisters mogen nat worden.
 • U draagt gedurende de eerste 6 weken na de operatie een anti-trombose kous, deze moet u de eerste week dag en nacht dragen, na 1 week alleen overdag. 

Het herstel van de voorste kruisband vindt plaats onder begeleiding van de fysiotherapeut. Deze zal ook het hervatten van sporten coördineren. Het lange oefentraject zorgt er voor dat de functie van de knie en de belastbaarheid van de nieuwe voorste kruisband goed herstellen.

VerwachtingenArrow downArrow up

U mag verwachten dat de knie weer stabiel wordt. Wel moet u zich realiseren dat het een lang en intensief traject is waarin ook veel van uzelf wordt verwacht in de vorm van veel oefenen na reconstructie van de voorste kruisband
Na de eerste pijnlijke periode wordt de knie in de meeste gevallen pijnvrij en stabiel. Echter een knie waarin forse kraakbeenschade wordt gevonden, zal mogelijk niet geheel pijnvrij worden en/of blijven.

Complicaties na een reconstructie van de voorste kruisband

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Zo ook bij de voorste kruisband reconstructie, al is de kans op een complicatie bij deze ingreep gering. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties van de knie na de reconstructie van de voorste kruisband met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding van de wondjes of in de knie.
 • De wondjes blijven soms lang gevoelig na reconstructie van de voorste kruisband; of de huid rond de wondjes voelt doof aan.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan na reconstructie van de voorste kruisband.
 • Infectie van het kniegewricht na reconstructie van de voorste kruisband.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Soms blijft een instabiliteit bestaan; het lukt bij een klein percentage (<10%) van de patiënten niet om de knie ook voor het gevoel stabiel te krijgen. Met intensieve fysiotherapie lukt het echter ook dan meestal wel een goede stabiliteit te creëren na een reconstructie van de voorste kruisband.

VragenArrow downArrow up

Waarom wordt mijn voorste kruisband niet meer gehecht?

De gescheurde voorste kruisband geneest niet meer, ook niet als hij wordt gehecht. Daarom heeft hechten geen zin van de voorste kruisband en bent u aangewezen op een reconstructie van de voorste kruisband.

Wanneer gebruiken we een hamstringpees en wanneer een knieschijfpees?
In het algemeen kan gesteld worden dat de knieschijfpees wordt toegepast bij mannen die zaalsport beoefenen. Per persoon wordt gekeken welke techniek het meest geschikt is voor reconstructie van de voorste kruisband

Heb ik thuis hulp nodig na de operatie van de voorste kruisband?
De eerste dagen na de operatie bent u niet zo mobiel als anders. Het is dan prettig als familie of vrienden een handje kunnen helpen. De eerste 24-uur mag u niet alleen thuis zijn. Mocht u inschatten dat u zorg nodig heeft van een thuiszorginstelling: regel dit dan vantevoren! Na de operatie is het vaak niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er als ik niet bij Orthopedium in Delft geopereerd kan worden aan de voorste kruisband?
Als u niet in Delft geopereerd kunt worden, bijvoorbeeld door uw medische voorgeschiedenis, dan wordt u door uw eigen orthopeed in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam geopereerd. U krijgt dan vooraf een afspraak bij de anesthesioloog in het Vlietland Ziekenhuis.

Wanneer mag ik weer werken, sporten en deelnemen aan het verkeer?
Autorijden is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen, als de knie het toelaat, voorzichtig worden hervat na 4 - 6 weken, tenzij anders met u wordt afgesproken door uw orthopeed en/of fysiotherapeut.

Wanneer moet ik contact opnemen met Orthopedium?
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons, tijdens kantoortijden kunt u ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444. Na de operatie krijgt u ons noodnummer mee voor acute vragen, bijvoorbeeld als u na de operatie hoge koorts krijgt, de wond erg gaat lekken of een warme pijnlijke kuit krijgt.

Krijg ik na de operatie van de voorste kruisband fysiotherapie?
Ja, de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie gaat onder begeleiding van een fysiotherapeut en moet 4-5 dagen na de operatie starten. Het is aan te bevelen al de keuze voor een (sport)fysiotherapeut te maken voordat u wordt geopereerd aan de voorste kruisband, zodat u na de operatie snel aan de slag kunt.

Wanneer mag ik mijn knie volledig belasten na een reconstructie van de voorste kruisband?
Vanaf twee weken na de operatie bouwt u de belasting van het been op van 50% naar 100% na vier weken.

Waarom moet ik nuchter blijven voor de ingreep van de voorste kruisband?
De operatie gebeurt onder verdoving. De reden dat de maag leeg moet zijn voor de operatie, is om te voorkomen dat maaginhoud in de longen kan komen.

Hoe lang duurt de operatie van een reconstructie van de voorste kruisband?
De operatie zelf duurt gemiddeld anderhalf uur. De opname in de kliniek is meestal enkele uren.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via e-mail contact op nemen met Orthopedium.
Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de ingreep.

Niet operatiefArrow downArrow up

Fysiotherapie bij een voorste kruisband scheur 

Door een (sport)ongeval kan een scheur in de voorste kruisband ontstaan. In veel gevallen gaat dit samen met een ‘knappend’ geluid. Wanneer een voorste kruisband scheurt ontstaat er meestal een bloeding in het gewricht. De knie zwelt in een aantal uur op en dit kan samengaan met pijn. Vaak lukt het niet meer om steun te nemen op het been en kan de knie op ‘slot’ zitten. Strekken of buigen gaat dan moeizaam.

Oorzaken van voorste kruisbandletsel

Een voorste kruisbandletsel ontstaat meestal bij het sporten. De kruisbanden voorkomen normaal dat het kniegewricht te veel zijwaartse of draaibewegingen kan maken. Bij een plotselinge en forse verdraaiing van de knie kan een beschadiging van (meestal de voorste) kruisband optreden. Een voorste kruisband kan helemaal, of gedeeltelijk scheuren. Soms kan dit ook gepaard gaan met een letsel aan de binnenste meniscus en of een letsel aan de binnenband.

Behalve pijnklachten zorgt een gescheurde voorste kruisband voor instabiliteit en het gevoel dat er geen controle over het kniegewricht kan worden uitgeoefend. Fysiotherapie kan door specifieke oefeningen de controle en kracht van de beenspieren trainen en daarmee min of meer de functie van de kruisband overnemen. Wanneer resultaat bij deze benadering achterwege blijft, wordt meestal gekozen voor operatief ingrijpen. Bij deze operatie wordt elders in het been een pees weggehaald en op de plaats van de kruisband aangehecht. Revalidatie vindt plaats door middel van een oefenprogramma.

Oefenprogramma:

 • Afhankelijk van de zwelling in het gewricht en de spiercontrole van het bovenbeen kan er gestart worden met een oefenprogramma gericht op het opbouwen van kracht en spiercontrole.
 • Een voorbeeld van een krachtoefening is bijvoorbeeld een ‘squat’. Een oefening voor de stabiliteit is bijvoorbeeld ‘staan op 1 been’.
 • Wanneer de tweebenige oefeningen goed gaan kan er gestart worden met één benige oefeningen.
 • Overleg altijd met de fysiotherapeut voordat u aan de oefeningen begint.

Wist u dat:

 • De kans op een scheur van de voorste kruisband 1 op 3000 is
 • Meer vrouwen dan mannen hun voorste kruisband scheuren
 • Dat 70% van alle voorste kruisbandletsels door sport ontstaat
 • Al na een paar dagen na het letsel een forse afname van spiermassa in het bovenbeen ontstaat

Instructievideo's/oefeningenArrow downArrow up

Voorste kruisband

De voorste kruisband is een peesachtige band midden in het kniegewricht en erg belangrijk voor de stabiliteit van de knie. Als de voorste kruisband goed functioneert voorkomt hij dat het scheenbeen naar voren kan bewegen ten opzichte van het dijbeen. De achterste kruisband loopt in de knie achter de voorste kruisband en voorkomt het naar achteren bewegen van het scheenbeen ten opzichte van het dijbeen. Letsel van de voorste kruisband komt geregeld voor en geneest niet uit zichzelf. Ook het hechten van een gescheurde voorste kruisband geeft onvoldoende genezing.

Klachten bij een gescheurde voorste kruisband

Wanneer een voorste kruisband is afgescheurd of volledig uitgerekt, is er een grotere bewegingsvrijheid van het kniegewricht en kunnen symptomen optreden zoals een gevoel van doorzakken, pijn of blokkeren. Voor actieve contactsporters zoals voetballers, basketballers, hockeyers, volleyballers en handballers is er, naast een gescheurde voorste kruisband, tevens een verhoogd risico op beschadiging van een meniscus of van het kraakbeen. Hetzelfde geldt voor mensen die in hun beroep lichamelijk actief zijn zoals politiemensen, bouwvakkers en mensen in verzorgende beroepen. De meest voorkomende klachten bij een gescheurde voorste kruisband zijn:

 • De gescheurde voorste kruisband geeft meestal zwikklachten. Een scheur van de voorste kruisband is zeer frequent sport gerelateerd. De verscheuring kan hoorbaar zijn met een knap, de knie zwelt veelal snel op en voelt direct onbetrouwbaar aan.
 • Bij strek- en draaibewegingen kan men "door de knie zakken". Dit gebeurt omdat de voorste kruisband de beweging van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen niet meer tegenhoudt. Daardoor schuiven onder- en bovenbeen als het ware over elkaar heen. Dit kan in wisselende mate weer een acute toename in pijn en zwelling van de knie geven.
 • Ten gevolge van de "stomp" van de afgescheurde voorste kruisband kan een beperking zijn ontstaan bij het strekken van de knie.

Constatering voorste kruisbandletsel

Aangezien de knie binnen enkele uren erg pijnlijk wordt, zal u over het algemeen vrij snel een huisarts raadplegen. Het onderzoek dat de huisarts doet, zal vrij moeilijk uitvoerbaar zijn. U kunt de knie niet goed bewegen en de testen om te beoordelen of er knie instabiliteit bestaat, kunnen niet goed uitgevoerd worden. 
Röntgenfoto's hebben bij bandletsel over het algemeen geen zin, omdat de banden niet te zien zijn op röntgenfoto's. Een MRI scan kan wel uitsluitsel geven. Op de MRI scan zijn naast het bot, ook de banden, de meniscus, spieren en kraakbeen te zien. 


Naast een reconstructie van de voorste kruisband is Orthopedium de specialist op het gebied van.. 

Een gescheurde meniscus, een voetbalknie, knie artrose, een gescheurde kruisband, een versleten knie, een instabiele knieschijf, knie implantaten, een knie kijkoperatie een jumpers knee.

Voorste kruisband - Behandeling

Als de voorste kruisband net is gescheurd, begint u met rust, lopen met krukken, eventueel een steunend verband en bij uitzondering een brace. Er wordt eerst een traject gestart met fysiotherapie. De bovenbeenspieren worden goed getraind en er wordt veel aandacht besteed aan de coördinatie en samenwerking van de spieren rond de knie. Hiermee wordt veelal voldoende stabiliteit gecreëerd om de dagelijkse dingen te doen en om lichte sportactiviteiten te doen.

Reconstructie van de voorste kruisband

Als de knie meer stabiliteit nodig heeft dan met fysiotherapie kan worden bereikt of als de orthopeed inschat dat de knie zonder operatie te veel schade zal oplopen, wordt besloten tot een reconstructie van de voorste kruisband. Hierbij wordt arthroscopisch (knie kijkoperatie) de gescheurde kruisband door uw eigen pees of pezen vervangen. De twee meest gebruikte technieken zijn ten eerste de hamstringplastiek. Ook kan worden gekozen voor het toepassen van de bone-patella-bone techniek; hierbij wordt met behulp van een deel van de strekpees van knieschijf de kruisband herstelt. Beide operatietechnieken hebben vergelijkbare resultaten. De fysiotherapeut in kliniek Orthopedium blijft bij deze behandelingen nauw betrokken. 

Behandelingsmethoden bij reconstructie van de voorste kruisband

De gescheurde voorste kruisband wordt gereconstrueerd met één van de volgende ‘donorpezen’:

 • Hamstring pezen, dit is de meest gebruikte manier van reconstructie van de voorste kruisband.
 • Een stukje van de knieschijfpees met daaraan een stukje bot van knieschijf en scheenbeen.
 • Een stukje donorpees van de botbank.

Uw orthopeed zal met u overleggen welke techniek hij in uw geval kiest. 

De behandeling van een gescheurde voorste kruisband vindt meestal plaats met behulp van een kijkoperatie in het kniegewricht. De behandeling verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De behandeling vindt plaats onder narcose, dat is algehele verdoving of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen gecombineerd met LIA (Lokale Infiltratie Anesthesie, ofwel plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding. Deze techniek wordt alleen in het Vlietland ziekenhuis toegepast. 
 • Er wordt een kleine snede gemaakt aan de voorzijde van het onderbeen.
 • De binnenkant van de knie wordt met een kijkoperatie beoordeeld en een eventuele meniscusscheur of kraakbeenschade worden zo mogelijk behandeld.
 • De resten van de gescheurde voorste kruisband worden verwijderd.
 • Zorgvuldig gekozen kanalen worden geboord waar de nieuwe voorste kruisband door het bot zal lopen.
 • De nieuwe voorste kruisband wordt geplaatst, goed strak aangetrokken en vastgezet.
 • Dan wordt de knie schoongespoeld en worden de wonden gehecht.
 • Een drukverband wordt aangelegd.
 • Een voorste kruisbandreconstructie vindt plaats in dagbehandeling, wat betekent dat u weer naar huis kunt op de dag dat u behandeld bent. De totale opname duurt meestal enkele uren.

Voorste kruisband - Voorbereiding

Reconstructie van de voorste kruisband

Voordat u de knie kijkoperatie krijgt om de voorste kruisband te herstellen, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de POS-medewerker, orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie kunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie
 • De operatiedag wordt in principe ingepland.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversievoor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • Na de operatie zult u een tijd krukken gebruiken bij het lopen. U haalt de krukken van tevoren in huis en neemt deze mee naar de kliniek op de dag van de operatie. Krukken kunt u onder andere regelen via de website van de thuiszorgwinkel.

Meestal lukt het enkele weken na de voorste kruisband reconstructie om in huis met één kruk te lopen. Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium.

Voorste kruisband - Opname

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding (een shirt met korte mouwen en een ruime broek ivm drukverband om de knie) en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Dagopname bij een reconstructie van de voorste kruisband

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in de kliniek. U dient drie kwartier voor de aangegeven operatietijd aanwezig te zijn.
 • U krijgt een steunkous aangemeten.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de reconstructie van uw voorste kruisband plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • U veblijft ongeveer 3-4 uur in de kliniek.
 • De fysiotherapeut komt u uitleggen hoe u mag lopen, welke oefeningen u thuis moet doen.

Op het moment dat u voldoende bent opgeknapt na de reconstructie van de voorste kruisband en de orthopeed en anesthesist akkoord zijn met uw ontslag, mag u huiswaarts gaan met uw begeleider. U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden.

Voorste kruisband - Herstel

Het herstel van de reconstructie van uw voorste kruisband duurt 4 tot 6 weken. Houd rekening met een traject van circa 9 maanden waarin u oefeningen uitvoert om volledig herstel te krijgen van de knie na reconstructie van de voorste kruisband

Herstel na een reconstructie van de voorste kruisband

De herstelperiode verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De knie zal de eerste tijd dik en gevoelig zijn. Vooral de eerste dagen zorgt de pijn en zwelling voor ongemak. Om zwelling en pijn tegen te gaan, kunt u 24-uur na de operatie starten met het koelen van de knie, hiervoor kunt u gebruik maken van cold-packs. Dit mag zo vaak als u wilt, maar niet langer dan 10-15 minuten achtereen. Zorg ervoor dat het ijs niet rechtstreeks in contact komt met de huid.
 • U loopt 4-6 weken met twee krukken. U mag uw been de eerste twee weken niet meer dan 50% belasten.
 • In de eerste weken wordt het strekken en buigen van de knie geoefend en zal de knie steeds wat meer belast mogen en kunnen worden.
 • Buig de knie de eerste week niet verder dan 90 graden om te voorkomen dat de wondjes openspringen. Ook de gaasjes moeten verwijderd worden van de kijkgaatjes.
 • U dient wel de hechtpleisters laten zitten, tot deze vanzelf loslaten.
 • U  mag na 24-uur kort douchen (<10 minuten), de wondjes en hechtpleisters mogen nat worden.
 • U draagt gedurende de eerste 6 weken na de operatie een anti-trombose kous, deze moet u de eerste week dag en nacht dragen, na 1 week alleen overdag. 

Het herstel van de voorste kruisband vindt plaats onder begeleiding van de fysiotherapeut. Deze zal ook het hervatten van sporten coördineren. Het lange oefentraject zorgt er voor dat de functie van de knie en de belastbaarheid van de nieuwe voorste kruisband goed herstellen.

Voorste kruisband - Verwachtingen

U mag verwachten dat de knie weer stabiel wordt. Wel moet u zich realiseren dat het een lang en intensief traject is waarin ook veel van uzelf wordt verwacht in de vorm van veel oefenen na reconstructie van de voorste kruisband
Na de eerste pijnlijke periode wordt de knie in de meeste gevallen pijnvrij en stabiel. Echter een knie waarin forse kraakbeenschade wordt gevonden, zal mogelijk niet geheel pijnvrij worden en/of blijven.

Complicaties na een reconstructie van de voorste kruisband

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Zo ook bij de voorste kruisband reconstructie, al is de kans op een complicatie bij deze ingreep gering. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties van de knie na de reconstructie van de voorste kruisband met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding van de wondjes of in de knie.
 • De wondjes blijven soms lang gevoelig na reconstructie van de voorste kruisband; of de huid rond de wondjes voelt doof aan.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan na reconstructie van de voorste kruisband.
 • Infectie van het kniegewricht na reconstructie van de voorste kruisband.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Soms blijft een instabiliteit bestaan; het lukt bij een klein percentage (<10%) van de patiënten niet om de knie ook voor het gevoel stabiel te krijgen. Met intensieve fysiotherapie lukt het echter ook dan meestal wel een goede stabiliteit te creëren na een reconstructie van de voorste kruisband.

Voorste kruisband - Vragen

Waarom wordt mijn voorste kruisband niet meer gehecht?

De gescheurde voorste kruisband geneest niet meer, ook niet als hij wordt gehecht. Daarom heeft hechten geen zin van de voorste kruisband en bent u aangewezen op een reconstructie van de voorste kruisband.

Wanneer gebruiken we een hamstringpees en wanneer een knieschijfpees?
In het algemeen kan gesteld worden dat de knieschijfpees wordt toegepast bij mannen die zaalsport beoefenen. Per persoon wordt gekeken welke techniek het meest geschikt is voor reconstructie van de voorste kruisband

Heb ik thuis hulp nodig na de operatie van de voorste kruisband?
De eerste dagen na de operatie bent u niet zo mobiel als anders. Het is dan prettig als familie of vrienden een handje kunnen helpen. De eerste 24-uur mag u niet alleen thuis zijn. Mocht u inschatten dat u zorg nodig heeft van een thuiszorginstelling: regel dit dan vantevoren! Na de operatie is het vaak niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er als ik niet bij Orthopedium in Delft geopereerd kan worden aan de voorste kruisband?
Als u niet in Delft geopereerd kunt worden, bijvoorbeeld door uw medische voorgeschiedenis, dan wordt u door uw eigen orthopeed in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam geopereerd. U krijgt dan vooraf een afspraak bij de anesthesioloog in het Vlietland Ziekenhuis.

Wanneer mag ik weer werken, sporten en deelnemen aan het verkeer?
Autorijden is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen, als de knie het toelaat, voorzichtig worden hervat na 4 - 6 weken, tenzij anders met u wordt afgesproken door uw orthopeed en/of fysiotherapeut.

Wanneer moet ik contact opnemen met Orthopedium?
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons, tijdens kantoortijden kunt u ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444. Na de operatie krijgt u ons noodnummer mee voor acute vragen, bijvoorbeeld als u na de operatie hoge koorts krijgt, de wond erg gaat lekken of een warme pijnlijke kuit krijgt.

Krijg ik na de operatie van de voorste kruisband fysiotherapie?
Ja, de revalidatie na een voorste kruisband reconstructie gaat onder begeleiding van een fysiotherapeut en moet 4-5 dagen na de operatie starten. Het is aan te bevelen al de keuze voor een (sport)fysiotherapeut te maken voordat u wordt geopereerd aan de voorste kruisband, zodat u na de operatie snel aan de slag kunt.

Wanneer mag ik mijn knie volledig belasten na een reconstructie van de voorste kruisband?
Vanaf twee weken na de operatie bouwt u de belasting van het been op van 50% naar 100% na vier weken.

Waarom moet ik nuchter blijven voor de ingreep van de voorste kruisband?
De operatie gebeurt onder verdoving. De reden dat de maag leeg moet zijn voor de operatie, is om te voorkomen dat maaginhoud in de longen kan komen.

Hoe lang duurt de operatie van een reconstructie van de voorste kruisband?
De operatie zelf duurt gemiddeld anderhalf uur. De opname in de kliniek is meestal enkele uren.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via e-mail contact op nemen met Orthopedium.
Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de ingreep.

Voorste kruisband - Niet operatief

Fysiotherapie bij een voorste kruisband scheur 

Door een (sport)ongeval kan een scheur in de voorste kruisband ontstaan. In veel gevallen gaat dit samen met een ‘knappend’ geluid. Wanneer een voorste kruisband scheurt ontstaat er meestal een bloeding in het gewricht. De knie zwelt in een aantal uur op en dit kan samengaan met pijn. Vaak lukt het niet meer om steun te nemen op het been en kan de knie op ‘slot’ zitten. Strekken of buigen gaat dan moeizaam.

Oorzaken van voorste kruisbandletsel

Een voorste kruisbandletsel ontstaat meestal bij het sporten. De kruisbanden voorkomen normaal dat het kniegewricht te veel zijwaartse of draaibewegingen kan maken. Bij een plotselinge en forse verdraaiing van de knie kan een beschadiging van (meestal de voorste) kruisband optreden. Een voorste kruisband kan helemaal, of gedeeltelijk scheuren. Soms kan dit ook gepaard gaan met een letsel aan de binnenste meniscus en of een letsel aan de binnenband.

Behalve pijnklachten zorgt een gescheurde voorste kruisband voor instabiliteit en het gevoel dat er geen controle over het kniegewricht kan worden uitgeoefend. Fysiotherapie kan door specifieke oefeningen de controle en kracht van de beenspieren trainen en daarmee min of meer de functie van de kruisband overnemen. Wanneer resultaat bij deze benadering achterwege blijft, wordt meestal gekozen voor operatief ingrijpen. Bij deze operatie wordt elders in het been een pees weggehaald en op de plaats van de kruisband aangehecht. Revalidatie vindt plaats door middel van een oefenprogramma.

Oefenprogramma:

 • Afhankelijk van de zwelling in het gewricht en de spiercontrole van het bovenbeen kan er gestart worden met een oefenprogramma gericht op het opbouwen van kracht en spiercontrole.
 • Een voorbeeld van een krachtoefening is bijvoorbeeld een ‘squat’. Een oefening voor de stabiliteit is bijvoorbeeld ‘staan op 1 been’.
 • Wanneer de tweebenige oefeningen goed gaan kan er gestart worden met één benige oefeningen.
 • Overleg altijd met de fysiotherapeut voordat u aan de oefeningen begint.

Wist u dat:

 • De kans op een scheur van de voorste kruisband 1 op 3000 is
 • Meer vrouwen dan mannen hun voorste kruisband scheuren
 • Dat 70% van alle voorste kruisbandletsels door sport ontstaat
 • Al na een paar dagen na het letsel een forse afname van spiermassa in het bovenbeen ontstaat

Voorste kruisband - Instructievideo's/oefeningen

Een voorste kruisbandreconstructie vindt plaats in dagbehandeling. De eerste twee weken moet u rustig aan doen. Het been zal nog gezwollen aanvoelen en er zullen bloeduitstortingen te zien zijn in het onderbeen en in de knieholte. U mag lopen en uw been belasten met ondersteuning van twee krukken. Belangrijk daarbij is dat u een normale afwikkeling van de voet maakt, zodat u uw been leert strekken, de kuitspieren weer actief worden en de circulatie verbetert. U mag absoluut geen draaibeweging maken met uw knie. Na ongeveer vier tot zes weken kunt u zonder krukken lopen. Pas wanneer u normaal kunt lopen zonder krukken mag u ook weer autorijden. Na de operatie moet u een aantal oefeningen doen, om de beweeglijkheid en de bloedcirculatie te verbeteren. Toch ligt de nadruk nog op rustig aan doen, u hoeft niet te forceren. Na ongeveer twee weken kunt u uw been 90 graden buigen en volledig strekken.

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw voorste kruisband behandeling vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de voorste kruisband behandeling worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw voorste-kruisband

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een Meniscus en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw Meniscus.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium