Vorige pagina

Verstandig kiezen

De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de campagne ‘Verstandig Kiezen’ opgezet. Met de campagne ‘Verstandig Kiezen’ willen wij medisch specialisten en hun patiënten ondersteunen bij gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) participeert in de campagne Verstandig Kiezen en is nauw betrokken bij de implementatie hiervan.

De campagne moet een antwoord geven op de vraag hoe we de ‘zorgeuro’ zo efficiënt en doelmatig mogelijk kunnen uitgeven, vooral nu de kosten in de zorg alsmaar stijgen. Zonder dat dit ten koste gaat van de hoge kwaliteit van zorg die we in Nederland bieden. De campagne maakt onderdeel uit van de 'Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda'.

Wat houdt de campagne in?

Verstandig Kiezen is een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. De campagne bestaat uit meerdere elementen die raakvlakken hebben met elkaar:

De Federatie van Medisch Specialisten en ZonMw zijn de penvoerders van de campagne ‘Verstandig Kiezen’. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) participeert in de campagne en is nauw betrokken bij de implementatie hiervan.

Verstandig kiezen

De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de campagne ‘Verstandig Kiezen’ opgezet. Met de campagne ‘Verstandig Kiezen’ willen wij medisch specialisten en hun patiënten ondersteunen bij gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) participeert in de campagne Verstandig Kiezen en is nauw betrokken bij de implementatie hiervan.

De campagne moet een antwoord geven op de vraag hoe we de ‘zorgeuro’ zo efficiënt en doelmatig mogelijk kunnen uitgeven, vooral nu de kosten in de zorg alsmaar stijgen. Zonder dat dit ten koste gaat van de hoge kwaliteit van zorg die we in Nederland bieden. De campagne maakt onderdeel uit van de 'Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda'.

Wat houdt de campagne in?

Verstandig Kiezen is een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. De campagne bestaat uit meerdere elementen die raakvlakken hebben met elkaar:

  • Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 
  • Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar Praktijkvariatie, met als doel inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan en waar nodig verbeteringen in gang te zetten. 
  • Een belangrijk ander onderdeel van Verstandig Kiezen is Zorgevaluatie, het vaststellen en onderzoeken van vragen over de effectiviteit van behandelingen (kennislacunes) in zogenaamd klinisch evaluatieonderzoek. 
  • Het onderdeel Samen Beslissen, richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming door patiënten en artsen.

De Federatie van Medisch Specialisten en ZonMw zijn de penvoerders van de campagne ‘Verstandig Kiezen’. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) participeert in de campagne en is nauw betrokken bij de implementatie hiervan.

Naar boven

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *