Vorige pagina

Vergoedingen

Afspraken met zorgverzekeraars en vergoedingen

Status contracten 2019
Voor Orthopedium is voor 2019 net als voorgaande jaren met alle zorgverzekeraars weer een overeenkomst afgesloten.De administratieve verwerking van deze afspraken neemt meer tijd in beslag. Het kan zijn dat de Zorgverzekeraar gedurende deze periode nog zegt dat er "geen contract is met onze kliniek".

Verwijsbrief 
Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om verwijsgegevens te overhandigen aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. Zonder een verwijsbrief worden de kosten voor een consult of behandeling bij een medisch specialist niet vergoed. Voor het maken van een afspraak dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts/ medisch specialist, tenzij u door uw huisarts via ZorgDomein bent verwezen, dan zijn wij al in het bezit van uw digitale verwijsbrief. U bent in dat geval in het bezit van een ZD-nummer.

De verwijsbrief bestaat uit:

In welke situaties moet ik een verwijsbrief meenemen?

DOT systeem en facturatie van DBC-zorgproducten

Wij leggen u graag uit hoe een factuur/rekening tot stand komt na behandeling in onze kliniek. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht per 1 januari 2012 te werken volgens de richtlijnen van een nieuw declaratie/ registratiesysteem genaamd 'DBC Op weg naar Transparantie' (DOT). 

De DOT is gebaseerd op registratie en facturatie van DBC-zorgproducten. Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is het totaal van alle stappen die benodigd zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult t/m de laatste controle. Het Ministerie van VWS heeft samen met de ziekenhuizen alle behandelingen in kaart gebracht en bepaalt wat een aandoening of het behandelen van een bepaalde ziekte kost. Voor elke DBC is een gemiddeld tarief vastgesteld.

 

Vergoedingen

Afspraken met zorgverzekeraars en vergoedingen

 • Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder verzekerde zorg. Dat betekent dat de kosten door de meeste zorgverzekeraars 100% worden vergoed na aftrek van uw eigen risico. Het wettelijk eigen risico voor 2019 is vastgesteld op €385,-. Mogelijk hebt u vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen. 
 • Wij krijgen als zorgaanbieders veel vragen over het eigen risico. Bv.: Hoe wordt het eigen risico bepaald? Of wanneer, in welk jaar moet u het eigen risico betalen? U kunt hier nalezen hoe het eigen risico tot stand komt: www.nza.nl/eigen-risico-en-ziekenhuisbezoek .
 • Orthopedium maakt met uw zorgverzekeraar afspraken over de tarieven van zorgproducten en de kwaliteit van zorg. De facturen gaan in principe direct naar uw zorgverzekeraar.
 • De NZa heeft de route van een zorgverlener tot een factuur in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen ? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk hier de animatiefilm van de NZa » 

Status contracten 2019
Voor Orthopedium is voor 2019 net als voorgaande jaren met alle zorgverzekeraars weer een overeenkomst afgesloten.De administratieve verwerking van deze afspraken neemt meer tijd in beslag. Het kan zijn dat de Zorgverzekeraar gedurende deze periode nog zegt dat er "geen contract is met onze kliniek".

Verwijsbrief 
Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om verwijsgegevens te overhandigen aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. Zonder een verwijsbrief worden de kosten voor een consult of behandeling bij een medisch specialist niet vergoed. Voor het maken van een afspraak dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts/ medisch specialist, tenzij u door uw huisarts via ZorgDomein bent verwezen, dan zijn wij al in het bezit van uw digitale verwijsbrief. U bent in dat geval in het bezit van een ZD-nummer.

De verwijsbrief bestaat uit:

 • Naam patiënt
 • Naam verwijzer
 • Datering (LET OP: De datum van de verwijsbrief moet liggen vóór of op de dag van uw eerste consult)
 • Indicatie

In welke situaties moet ik een verwijsbrief meenemen?

 • Nieuwe patiënt, nieuwe zorgvraag (u komt voor de 1e keer bij Orthopedium)
 • Bestaande patiënt, nieuwe zorgvraag (u bent onder behandeling bij één van onze specialisten maar u heeft een andere klacht, waarvoor u naar de specialist moet.)
 • Bestaande patiënt, oude zorgvraag waarvan de behandeling is beëindigd in overleg met de medisch specialist ( de specialist heeft bij het laatste bezoek laten weten dat u niet meer terug hoeft te komen). 

DOT systeem en facturatie van DBC-zorgproducten

Wij leggen u graag uit hoe een factuur/rekening tot stand komt na behandeling in onze kliniek. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht per 1 januari 2012 te werken volgens de richtlijnen van een nieuw declaratie/ registratiesysteem genaamd 'DBC Op weg naar Transparantie' (DOT). 

De DOT is gebaseerd op registratie en facturatie van DBC-zorgproducten. Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is het totaal van alle stappen die benodigd zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult t/m de laatste controle. Het Ministerie van VWS heeft samen met de ziekenhuizen alle behandelingen in kaart gebracht en bepaalt wat een aandoening of het behandelen van een bepaalde ziekte kost. Voor elke DBC is een gemiddeld tarief vastgesteld.

 

Naar boven

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *