Vorige pagina

Jumpers knee

InleidingArrow downArrow up

Uitleg behandeling

Bij sportblessures wordt onderscheid gemaakt tussen acute blessures en chronische blessures. Sportblessures kunnen ontstaan door onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming up, onvoldoende conditie, slecht materiaal of verkeerd schoeisel.

Een jumpers knee ('springers knie') wordt het meest gezien bij sporters, door overbelasting of door te snel opbouwen van de trainingsbelasting. Kleine peesscheurtjes kunnen ontstaan, die door plaatselijk verminderde doorbloeding moeilijk genezen.
Een röntgenfoto bij een jumpers knee vertoont vaak geen afwijkingen, een echo kan wel de degeneratie (ontaarding) en soms de scheurtjes in het peesweefsel aantonen. 

 

Klachten bij een jumpers knee

De meest voorkomende klachten zijn:

 • Pijn ter hoogte van de kniepees, net onder de knieschijf. Vooral bij (hard)lopen en springen.
 • Drukpijn en een verdikking van de pees juist onder de aanhechting van de pees op de knieschijf.

BehandelingArrow downArrow up

Gewoonlijk wordt begonnen met niet-operatieve behandelingen, zoals koelen, ontstekingsremmers en met name fysiotherapie.

Jumpers knee behandelmethoden

Slechts bij uitzondering zal de behandeling bestaan uit het toedienen van een injectie. Bij chronische klachten kan zelfs een operatie worden toegepast . De operatieve behandeling bestaat uit het spaarzaam verwijderen van beschadigd peesweefsel. Soms is er inklemming van de pees door een botpuntje onderaan de knieschijf; dit botpuntje zal in geval van operatieve behandeling direct worden weggesleept.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voordat u de behandeling van een jumpers knee ondergaat, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de behandeling van een jumpers knee kunt ondergaan en geeft u uitleg over de verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De dag van de behandeling wordt ingepland, de totale opnameduur is enkele uren.
 • U dient nuchter te zijn vanaf 12 uur (0:00 uur) de avond voor de behandeling.
 • U krijgt een advies voor pijnstilling na de ingreep.
 • U herstelt en oefent thuis na de ingreep.
 • Krukken worden aangeraden voor ongeveer 2 weken. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Voor meer informatie: thuiszorgwinkel.nl.

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel.

OpnameArrow downArrow up

Dagopname bij behandeling van een jumpers knee

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in de kliniek.
 • Na voorbereiding vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • De behandeling vindt plaats onder verdoving, u krijgt een lichte narcose.
 • U ligt op de behandeltafel; het te behandelen gebied wordt met een stift gemarkeerd.
 • Het gebied wordt gedesinfecteerd met chloorhexidine en steriel afgedekt.
 • Met een sneetje wordt het betrokken peesgedeelte vrijgelegd, schoongemaakt en vervolgens weer zorgvuldig gehecht.
 • Een klein steriel verbandje wordt aangebracht.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer. Op het moment dat u voldoende bent opgeknapt na de operatie en de orthopeed is akkoord met uw ontslag, mag u huiswaarts gaan met uw begeleider. U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden. 
 • U veblijft minimaal gedurende 3 uur in de kliniek.
 • U moet zich goed realiseren dat u de behandelde kniepees nauwelijks kunt gebruiken in de eerste paar uren/dagen na de behandeling.

HerstelArrow downArrow up

Het herstel na de behandeling verloopt in grote lijnen als volgt:

 • U mag na de behandeling van de jumpers knee dezelfde dag naar huis.
 • De orthopeed heeft u uitgelegd of, en hoelang u verder met krukken moet lopen en welke oefeningen u moet doen.
 • Na 48 uur mag het verband worden verwijderd.
 • Pijn en zwelling geven aan dat de grens van het belasten bereikt is.
 • De kniepees blijft enkele weken tot soms enkele maanden lang snel reageren op te zwaar belasten.
 • Fysiotherapie is soms nodig.
 • Auto rijden is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft.U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen worden hervat in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.

VerwachtingenArrow downArrow up

De wens is een pijnloze kniepees, zonder bewegingsbeperkingen en optimale kracht. De resultaten van deze behandeling zijn over het algemeen goed. Gewoonlijk wordt een flinke verbetering bereikt: rond de 70 % van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden. Uw orthopeed zal met u spreken op de polikliniek over het verwachte resultaat van de ingreep.

Complicaties nan behandeling van een jumpers Knee

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan zo ook bij de behandeling van een jumpers knee. De complicaties bij een jumpers knee kunnen bestaan uit een wondinfectie of thrombose. Ook kan er rondom het litteken een klein gebied met minder of ander gevoel ontstaan. Dit kan langdurig zo blijven. Echter, bij de behandeling van een jumpers knee worden slechts zelden problemen gezien. Over complicaties door anesthesie leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • De kniepees blijft lang gevoelig.
 • Opnieuw klachten aan de kniepees.
 • Infectie van de kniepees.

Soms is het resultaat van de behandeling niet wat u ervan had gehoopt. Het is belangrijk dat u hierover spreekt met uw behandelend orthopeed.

VragenArrow downArrow up

Heeft een kniepees altijd te maken met een verkalking in de pees?
Nee, het heeft vooral te maken met degeneratie (ontaarding) van het peesweefsel dichtbij de aanhechting op de knieschijf. Kleine peesscheurtjes kunnen ontstaan, die door plaatselijk verminderde doorbloeding moeilijk genezen. Overbelasting is vaak de oorzaak. Dit kan door sporten, maar wordt ook gezien bij overgewicht.

Wordt de behandeling van een jumpers knee vergoed door de zorgverzekeraar?
Ja, deze behandeling wordt in onze kliniek vergoed door de zorgverzekeraar.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u  telefonisch of via email contact op te nemen met Kliniek Orthopedium. Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Jumpers knee

Bij sportblessures wordt onderscheid gemaakt tussen acute blessures en chronische blessures. Sportblessures kunnen ontstaan door onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming up, onvoldoende conditie, slecht materiaal of verkeerd schoeisel.

Een jumpers knee ('springers knie') wordt het meest gezien bij sporters, door overbelasting of door te snel opbouwen van de trainingsbelasting. Kleine peesscheurtjes kunnen ontstaan, die door plaatselijk verminderde doorbloeding moeilijk genezen.
Een röntgenfoto bij een jumpers knee vertoont vaak geen afwijkingen, een echo kan wel de degeneratie (ontaarding) en soms de scheurtjes in het peesweefsel aantonen. 

 

Klachten bij een jumpers knee

De meest voorkomende klachten zijn:

 • Pijn ter hoogte van de kniepees, net onder de knieschijf. Vooral bij (hard)lopen en springen.
 • Drukpijn en een verdikking van de pees juist onder de aanhechting van de pees op de knieschijf.

Jumpers knee - Behandeling

Gewoonlijk wordt begonnen met niet-operatieve behandelingen, zoals koelen, ontstekingsremmers en met name fysiotherapie.

Jumpers knee behandelmethoden

Slechts bij uitzondering zal de behandeling bestaan uit het toedienen van een injectie. Bij chronische klachten kan zelfs een operatie worden toegepast . De operatieve behandeling bestaat uit het spaarzaam verwijderen van beschadigd peesweefsel. Soms is er inklemming van de pees door een botpuntje onderaan de knieschijf; dit botpuntje zal in geval van operatieve behandeling direct worden weggesleept.

Jumpers knee - Voorbereiding

Voordat u de behandeling van een jumpers knee ondergaat, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de behandeling van een jumpers knee kunt ondergaan en geeft u uitleg over de verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De dag van de behandeling wordt ingepland, de totale opnameduur is enkele uren.
 • U dient nuchter te zijn vanaf 12 uur (0:00 uur) de avond voor de behandeling.
 • U krijgt een advies voor pijnstilling na de ingreep.
 • U herstelt en oefent thuis na de ingreep.
 • Krukken worden aangeraden voor ongeveer 2 weken. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Voor meer informatie: thuiszorgwinkel.nl.

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel.

Jumpers knee - Opname

Dagopname bij behandeling van een jumpers knee

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in de kliniek.
 • Na voorbereiding vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • De behandeling vindt plaats onder verdoving, u krijgt een lichte narcose.
 • U ligt op de behandeltafel; het te behandelen gebied wordt met een stift gemarkeerd.
 • Het gebied wordt gedesinfecteerd met chloorhexidine en steriel afgedekt.
 • Met een sneetje wordt het betrokken peesgedeelte vrijgelegd, schoongemaakt en vervolgens weer zorgvuldig gehecht.
 • Een klein steriel verbandje wordt aangebracht.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer. Op het moment dat u voldoende bent opgeknapt na de operatie en de orthopeed is akkoord met uw ontslag, mag u huiswaarts gaan met uw begeleider. U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden. 
 • U veblijft minimaal gedurende 3 uur in de kliniek.
 • U moet zich goed realiseren dat u de behandelde kniepees nauwelijks kunt gebruiken in de eerste paar uren/dagen na de behandeling.

Jumpers knee - Herstel

Het herstel na de behandeling verloopt in grote lijnen als volgt:

 • U mag na de behandeling van de jumpers knee dezelfde dag naar huis.
 • De orthopeed heeft u uitgelegd of, en hoelang u verder met krukken moet lopen en welke oefeningen u moet doen.
 • Na 48 uur mag het verband worden verwijderd.
 • Pijn en zwelling geven aan dat de grens van het belasten bereikt is.
 • De kniepees blijft enkele weken tot soms enkele maanden lang snel reageren op te zwaar belasten.
 • Fysiotherapie is soms nodig.
 • Auto rijden is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft.U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen worden hervat in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.

Jumpers knee - Verwachtingen

De wens is een pijnloze kniepees, zonder bewegingsbeperkingen en optimale kracht. De resultaten van deze behandeling zijn over het algemeen goed. Gewoonlijk wordt een flinke verbetering bereikt: rond de 70 % van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden. Uw orthopeed zal met u spreken op de polikliniek over het verwachte resultaat van de ingreep.

Complicaties nan behandeling van een jumpers Knee

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan zo ook bij de behandeling van een jumpers knee. De complicaties bij een jumpers knee kunnen bestaan uit een wondinfectie of thrombose. Ook kan er rondom het litteken een klein gebied met minder of ander gevoel ontstaan. Dit kan langdurig zo blijven. Echter, bij de behandeling van een jumpers knee worden slechts zelden problemen gezien. Over complicaties door anesthesie leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • De kniepees blijft lang gevoelig.
 • Opnieuw klachten aan de kniepees.
 • Infectie van de kniepees.

Soms is het resultaat van de behandeling niet wat u ervan had gehoopt. Het is belangrijk dat u hierover spreekt met uw behandelend orthopeed.

Jumpers knee - Vragen

Heeft een kniepees altijd te maken met een verkalking in de pees?
Nee, het heeft vooral te maken met degeneratie (ontaarding) van het peesweefsel dichtbij de aanhechting op de knieschijf. Kleine peesscheurtjes kunnen ontstaan, die door plaatselijk verminderde doorbloeding moeilijk genezen. Overbelasting is vaak de oorzaak. Dit kan door sporten, maar wordt ook gezien bij overgewicht.

Wordt de behandeling van een jumpers knee vergoed door de zorgverzekeraar?
Ja, deze behandeling wordt in onze kliniek vergoed door de zorgverzekeraar.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u  telefonisch of via email contact op te nemen met Kliniek Orthopedium. Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw jumpers knee vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van een jumpers knee worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw jumpers knee

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een jumpers knee en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw jumpers knee.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium