Vorige pagina

Gescheurde meniscus

InleidingArrow downArrow up

Bij sportblessures wordt onderscheid gemaakt tussen acute blessures en chronische blessures. Sportblessures kunnen ontstaan door onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming up, onvoldoende conditie, slecht materiaal of verkeerd schoeisel.

De meniscus is een rubberachtige, halve maanvormige structuur aan de binnen- en buitenzijde in de knie. Een mens heeft dus twee menisci in elke knie. De meniscus fungeert als een soort stootkussen tussen het boven- en onderbeen.

De meniscus is slecht doorbloed: alleen de randen van de meniscus, waar deze vastzit aan het kniekapsel, worden doorbloed. Deze matige doorbloeding is mede de oorzaak van de slechte spontane genezing van eventuele scheuren in de meniscus.

De meniscus kan tot problemen leiden in de knie, meestal doordat er een scheur in is ontstaan. De klachten die ontstaan bij een scheur van de meniscus zijn:

 • Vrijwel altijd pijn in de knie, aan de kant van de scheur.
 • De knie kan ten gevolge van de irritatie gaan zwellen; er komt vocht in de knie.
 • De knie kan onbetrouwbaar aanvoelen.
 • De knie kan “op slot” gaan en niet meer wil buigen of strekken.

Een scheur in de meniscus kan goed gediagnosticeerd worden bij het lichamelijk onderzoek; in dat geval wordt meestal een knie kijkoperatie (ofwel: arthroscopie) geadviseerd. Een enkele keer is de diagnose van een gescheurde meniscus onduidelijk en wordt eerst een MRI scan gemaakt.

Er zijn verschillende soorten scheuren mogelijk, op verschillende plaatsen in de meniscus. Behalve dat de gescheurde meniscus de eerder genoemde pijnklachten kan geven, kan ten gevolge van de scheur ook kraakbeenschade ontstaan.

Operatie bij een gescheurde meniscus

Bij een operatie wordt het gescheurde gedeelte van de meniscus verwijderd. Soms, als de scheur van de meniscus niet te lang bestaat, de patiënt jong is en de scheur in het doorbloede gedeelte van de meniscus loopt, is het mogelijk om de scheur van de meniscus te hechten. Dit is een uitzondering en komt vaker voor als een onderdeel van een uitgebreider knie probleem zoals instabiliteit door bandletsels.

Alles over de behandeling van een gescheurde meniscus tijdens een knie kijkoperatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de behandeling van een gescheurde meniscus. Van behandeling, voorbereiding en opname, tot herstel en (eventuele) complicaties. Ook kunt u hier terecht voor veelgestelde vragen over de knie kijkoperatie en niet-operatieve behandelmethodes.

BehandelingArrow downArrow up

De knie kijkoperatie bij een gescheurde meniscus verloopt als volgt:

 • De operatie wordt uitgevoerd door een orthopedisch chirurg en vindt plaats onder algehele of regionale verdoving (verdoving van een deel van het lichaam).
 • De chirurg maakt een sneetje in de huid ter grootte van een knoopsgat en brengt de arthroscoop (kijkbuis) in het gewricht. Via de miniatuurlens verschijnt het beeld van het gewricht op een televisiescherm dat in de operatiekamer is opgesteld.
 • Door een andere kleine snee kan de orthopedisch chirurg verschillende soorten instrumenten invoeren, zodat een eventuele gewrichtsschade kan worden behandeld; bijvoorbeeld schaartjes en tasthaakjes om het gescheurde deel van de meniscus los te knippen.
 • Ook wordt het gewricht gevuld met vocht, zodat er meer ruimte in het gewricht komt waardoor de orthopedisch chirurg gemakkelijker kan werken en het gewricht constant kan worden gespoeld.
 • Na de operatie wordt de wond gehecht en het gewricht wordt verbonden.

Soms is het niet mogelijk om de beschadiging met behulp van een arthroscopie te behandelen en moet er toch een open operatie aan te pas komen. Dit kan direct na de arthroscopie gebeuren of in een later stadium, wanneer de mogelijkheden met u zijn besproken.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voordat u de knie kijkoperatie krijgt om de gescheurde meniscus te behandelen, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie aan de meniscus kunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag om de scheur in de meniscus te hechten of te verwijderen wordt ingepland.
 • U haalt bij voorkeur van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar de kliniek. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Zie voor meer informatie ook de website van Thuiszorgwinkel.

OpnameArrow downArrow up

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding (shirt met korte mouwen en een ruime broek ivm drukverband om de knie) en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken en het medicatiepaspoort van uw apotheek. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Gescheurde meniscus

De dag van de operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in de kliniek. U dient drie kwartier voor de aangegeven operatietijd aanwezig te zijn.
 • U krijgt een steunkous aangemeten.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie aan de meniscus plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep aan de meniscus komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • De fysiotherapeut komt u uitleggen hoe u mag lopen, of krukken noodzakelijk zijn en welke oefeningen u thuis moet doen na behandeling van de gescheurde meniscus.
 • Een knie kijkoperatie vindt plaats onder dagbehandeling, wat betekent dat u naar huis kunt op de dag dat u behandeld bent.
 • De operatie duurt 30 tot 60 minuten. U verblijft minimaal gedurende 3 uur in de kliniek.
 • Op het moment dat u voldoende bent opgeknapt na de operatie en de orthopeed en anesthesist akkoord zijn met uw ontslag, mag u huiswaarts gaan met uw begeleider. U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden.
 • U ontvangt bij vertrek een dvd waarop u de operatie kunt bekijken.

HerstelArrow downArrow up

Na de operatie 

Het herstel na een knie kijkoperatie en een gescheurde meniscus duurt 2 tot 6 weken en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • Het is verstandig rust te nemen na de operatie, steeds afgewisseld met kort bewegen. Leg uw been gestrekt en hoog zodat de zwelling in de knie afneemt. Strek en buig het enkelgewricht regelmatig, dit is goed voor de bloedsomloop.
 • De eerste dagen na de ingreep kan het operatiegebied nog wat pijn doen. Dat is normaal. De pijn wordt iedere dag wat minder, zo nodig neemt u een pijnstiller. Het advies over te gebruiken pijnstillers wordt dan op uw situatie aangepast.
 • De huid van onder- en bovenbeen is na de operatie wat roze gekleurd door de ontsmettingsvloeistof. Dit zal binnen 1-2 weken verdwenen zijn.
 • Buig de knie de eerste week na de knie kijkoperatie niet verder dan 90 graden om te voorkomen dat de wondjes openspringen.
 • Verwijderen van het verband mag na 2 dagen. De gaasjes mogen ook voorzichtig verwijderd worden. De hechtpleisters moeten blijven zitten.
 • U mag douchen, wel dient u de knie(wondjes) 5 dagen droog en steriel te houden zodat de wondjes kunnen genezen en de kans op infectie zo klein mogelijk is.
 • Om zwelling en pijn tegen te gaan, kunt u na de operatie starten met het koelen van de knie, hiervoor kunt u gebruik maken van cold-packs. Dit mag zo vaak als u wilt, maar niet langer dan 10-15 minuten achtereen, met een natte theedoek tussen de huid en coldpack. Zorg er wel voor dat het ijs niet rechtstreeks in contact komt met de huid.
 • Na een knie kijkoperatie zijn krukken niet altijd langdurig nodig maar soms wel comfortabel voor de eerste dagen als de knie nog gevoelig is.
 • Na 2 weken zijn de meeste patiënten in staat om de dagelijkse activiteiten weer op te bouwen.
 • Auto rijden is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen, als de knie het toelaat, voorzichtig worden hervat na 4 tot 6 weken, tenzij anders met u wordt afgesproken door uw orthopeed en/of fysiotherapeut.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat na de knie kijkoperatie, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • Na 6 weken voelt de knie doorgaans weer goed aan en is de gebruikelijke ‘smering’ weer hersteld.
 • Advies voor het traplopen. Omhoog: goede been eerst, geopereerde been aansluiten. Omlaag: geopereerde been eerst naar beneden, daarna het goede been bijsluiten. Gebruik 1 leuning en 1 kruk of 2 krukken. 

Soms wordt een ander advies gegeven dan hierboven aangegeven. Indien bijvoorbeeld de meniscus is gehecht, mag de knie niet volledig worden belast gedurende een bepaalde periode, meestal 6 weken. Dit zal uitgebreid met u worden besproken.

VerwachtingenArrow downArrow up

In zijn algemeenheid is de kijkoperatie van de knie en daarmee vaak behandeling van de gescheurde meniscus een relatief kleine ingreep, die weinig complicaties en goede resultaten kent binnen korte tijd. De verwachtingen die u mag hebben van de resultaten van de behandeling van de gescheurde meniscus, hangen af van de diagnose die werd gesteld tijdens de knie kijkoperatie. Is de afwijking gering zoals een hinderlijke scheur van de meniscus dan kan het resultaat vebluffend snel en goed zijn.

Uw orthopeed zal op de polikliniek met u spreken over het verwachte resultaat van de ingreep. Onduidelijkheden hierover kunt u bespreken met uw behandelend orthopeed.

Soms is het resultaat van de kijkoperatie niet wat u ervan had gehoopt. Dit kan te maken hebben met de oorzaak van uw klachten die niet of niet volledig met de kijkoperatie is op te lossen. Het is belangrijk dat u hierover praat met uw orthopeed.

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Zo ook bij behandeling van een gescheurde meniscus, al is de kans op een complicatie bij deze ingreep gering. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Mogelijke complicaties bij de behandeling van een gescheurde meniscus:

 • Nabloeding van de wondjes of een bloeding in de knie na een kniekijkoperatie.
 • De wondjes blijven soms lang gevoelig.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Een infectie van het kniegewricht.
 • Schade aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met uw behandelend arts:

 • Als u veel meer pijn krijgt.
 • Als u een ontsteking krijgt rondom de wond.
 • Bij koorts veroorzaakt door een ontsteking rondom de wond.
 • Als de huid rondom de wond rood wordt en veel pijn geeft.
 • Als de pijnstillers niet of nauwelijks werken.

VragenArrow downArrow up

Mijn meniscus is gescheurd, wat gaat er gebeuren?
Een gescheurde meniscus geneest niet vanzelf. Soms kan de scheur gehecht worden, maar meestal zal het gescheurde gedeelte van de meniscus worden verwijderd. Er wordt niet meer dan nodig verwijderd van de meniscus, om dat de schokdempende functie van de meniscus zoveel mogelijk wordt bewaard. Het gedeelte van de meniscus dat is verwijderd, groeit niet meer aan.

Mag ik mijn knie volledig belasten na een meniscus operatie?
Meestal gebruikt u krukken ter ondersteuning, indien u geen last heeft mag u het krukgebruik gaan afbouwen. Eerst met 1 kruk (de kruk aan de niet-geopereerde zijde), daarna mag u zonder krukken lopen (gewoonlijk is dit na 3-5 dagen). Maar als de meniscus wordt gehecht, kan het soms nodig zijn om 6 weken een achterspalk te dragen. Daarnaast bestaat er dan een hurk-verbod voor 3 maanden. Overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut over het juiste advies.

Uit wat voor weefsel bestaat de meniscus?
De meniscus is van een soort kraakbeenachtig materiaal dat slecht doorbloed is. Daarom geneest een scheur bijna nooit spontaan.

Ik ben al wat ouder, heeft het opereren van een gescheurde meniscus nog wel zin?
Het kan zeker zin hebben om een gescheurde meniscus te opereren bij een oudere patient, vooral als  de slijtage in de knie meevalt en als de  knie op slot gaat door de scheur.

Kan de meniscus opnieuw scheuren?
Omdat meestal niet de gehele meniscus wordt verwijderd, kan in het achtergebleven gedeelte van de meniscus een nieuwe scheur ontstaan. Dit geldt vooral voor de degeneratieve/verouderde meniscus. Een nieuwe scheur van uw meniscuskan opnieuw behandeld worden.

Hoe groot is de kans dat een gehechte meniscus geneest?
De kans op genezing van een gehechte meniscus hangt af van vele factoren: de plaats en grootte van de scheur, de kwaliteit van de meniscus, de fixatie van de scheur, de nabehandeling en vooral ook van de stabiliteit van de knie. De kans op genezing van eem gehechte meniscus is erg klein bij een instabiele knie met een gescheurde voorste kruisband. Reconstructie van de voorste kruisband kan dan een oplossing zijn. De kans op genezing van een gehechte meniscus ligt ongeveer tussen 70 tot 90 %.

Hoeveel pijn heb ik na de kijkoperatie?
Meestal valt de pijn erg mee na een operatieve behandeling van de meniscus. Om die reden kan de operatie in dagbehandeling plaatsvinden. en ijspakking (icepack), te verkrijgen bij de apotheek, drogist of sportwinkel kan van nut zijn om de pijn te verminderen en de zwelling van de knie te beperken, het ijs mag niet in direct contact komen met de huid. Soms wordt een ontstekingsremmer gegeven na behandeling van een gescheurde meniscus. Doorgaans volstaat een paracetamol.

Hoe groot is de kans op slijtage na verwijdering van de meniscus?
In het verleden werd de meniscus in zijn geheel verwijderd, ook al was deze slechts gedeeltelijk gescheurd. Omdat we nu weten dat de knie sneller kan slijten na verwijdering van de meniscus, wordt alleen het noodzakelijke, gescheurde gedeelte verwijderd. Hoe groter de scheur en het verwijderde deel van de meniscus, hoe groter de kans op artrose. Maar instabiliteit van de knie door bijvoorbeeld een gescheurde voorste kruisband en al bestaande slijtage in de knie, spelen een rol mee.

Moet ik na de operatie  van een gescheurde meniscus starten met fysiotherapie?
Meestal hoeft dit niet. Als u wel moet starten met fysiotherapie, dan zal uw orthopeed dat met u bespreken.

Welke oefeningen kan ik doen na de operatie aan de meniscus?
Na de operatie wordt geadviseerd elk uur 5 keer de bovenbeenspier 3 seconden aan te spannen en 3 seconden te ontspannen. U kunt elk uur de knie 10 minuten laten doorhangen. Tijdens maaltijden wordt geadviseerd de knie in 90 graden te houden. Elk uur gedurende 5 minuten de knie actief te buigen en strekken.  Onze fysiotherapeut neemt na de operatie deze oefeningen met u door.

Mag ik roken voor de operatie, wat is jullie advies?
Wij adviseren u 7 dagen, maar zeker 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de
operatie.

Heb ik thuis hulp nodig na de operatie aan de meniscus?
De eerste dagen na de operatie bent u niet zo mobiel als anders. Het is dan prettig als familie of vrienden een handje kunnen helpen. De eerste nacht na de operatie kan het prettig zijn om niet alleen thuis te zijn. Mocht u inschatten dat u zorg nodig heeft van een thuiszorginstelling: regel dit dan vantevoren! Na de operatie is het vaak niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er als ik niet in Kliniek Orthopedium in Delft geopereerd kan worden?
Als u niet in Delft geopereerd kunt worden, bijvoorbeeld door uw medische voorgeschiedenis, dan wordt u door uw eigen orthopeed in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam geopereerd. U krijgt dan vantevoren een afspraak bij de anesthesioloog in het Vlietland Ziekenhuis.

Niet operatiefArrow downArrow up

De meniscus is een “ring” in de knie die ervoor zorgt dat het boven- en onderbeen goed op elkaar passen, bovendien vangt deze veel klappen op. De knie is hierdoor stabieler. Door herhaalde zware belasting of een verdraaiing van de knie kan er een scheurtje in de meniscus ontstaan. Dit kan door bijvoorbeeld tijdens het hardlopen optreden, maar ook door veel (diepe) sprongen te maken. Een grote of kleine scheur kan ook ontstaan bij een verdraaiing van de knie. Dit risico treedt bijvoorbeeld op bij sporten als voetbal, hockey, basketbal en handbal. Behalve scheuren kan de meniscus beschadigen en daardoor van vorm veranderen.

Vaak kan de knie niet worden bewogen (op slot) en is pijn een veelvoorkomende klacht. Dikwijls is de pijn aan de buiten- en/of binnenzijde van de knie voelbaar ter hoogte van de gewrichtsspleet. De pijn kan echter ook op andere plekken in de knie voelbaar zijn. In sommige gevallen kan er een zwelling van de knie ontstaan. Meestal is de knie ook instabiel wat het gevoel geeft door de knie te zakken. De klachten zijn afhankelijk van de grootte en plaats van de scheur in de meniscus.

Gescheurde meniscus

Wist u dat:
Dat u ook een lokale zwelling aan de buitenzijde van de knie ter hoogte van de gewrichtspleet kunt krijgen, met spreekt dan van een ‘meniscuscyste’;

 • Zwelling vaak ontstaan tijdens of na het sporten waardoor het buigen en strekken van de knie minder wordt;
 • Als u veel pijn en zwelling in de knie houdt uiteindelijk de bovenbeenspieren dunner en zwakker worden;
 • Afhankelijk van de plek waar de meniscus gescheurd is er toch herstel kan optreden.

Oefenprogramma fysiotherapie
Bij meniscusletsel (gescheurde meniscus) is het erg belangrijk dat de bovenbeenspieren hun functie goed behouden. Daarom is het belangrijk om spierversterkende oefeningen te doen maar ook om spiercontrole oefeningen te doen. Het is belangrijk dat de oefeningen niet pijnlijk zijn.

Gescheurde meniscus

Bij sportblessures wordt onderscheid gemaakt tussen acute blessures en chronische blessures. Sportblessures kunnen ontstaan door onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming up, onvoldoende conditie, slecht materiaal of verkeerd schoeisel.

De meniscus is een rubberachtige, halve maanvormige structuur aan de binnen- en buitenzijde in de knie. Een mens heeft dus twee menisci in elke knie. De meniscus fungeert als een soort stootkussen tussen het boven- en onderbeen.

De meniscus is slecht doorbloed: alleen de randen van de meniscus, waar deze vastzit aan het kniekapsel, worden doorbloed. Deze matige doorbloeding is mede de oorzaak van de slechte spontane genezing van eventuele scheuren in de meniscus.

De meniscus kan tot problemen leiden in de knie, meestal doordat er een scheur in is ontstaan. De klachten die ontstaan bij een scheur van de meniscus zijn:

 • Vrijwel altijd pijn in de knie, aan de kant van de scheur.
 • De knie kan ten gevolge van de irritatie gaan zwellen; er komt vocht in de knie.
 • De knie kan onbetrouwbaar aanvoelen.
 • De knie kan “op slot” gaan en niet meer wil buigen of strekken.

Een scheur in de meniscus kan goed gediagnosticeerd worden bij het lichamelijk onderzoek; in dat geval wordt meestal een knie kijkoperatie (ofwel: arthroscopie) geadviseerd. Een enkele keer is de diagnose van een gescheurde meniscus onduidelijk en wordt eerst een MRI scan gemaakt.

Er zijn verschillende soorten scheuren mogelijk, op verschillende plaatsen in de meniscus. Behalve dat de gescheurde meniscus de eerder genoemde pijnklachten kan geven, kan ten gevolge van de scheur ook kraakbeenschade ontstaan.

Operatie bij een gescheurde meniscus

Bij een operatie wordt het gescheurde gedeelte van de meniscus verwijderd. Soms, als de scheur van de meniscus niet te lang bestaat, de patiënt jong is en de scheur in het doorbloede gedeelte van de meniscus loopt, is het mogelijk om de scheur van de meniscus te hechten. Dit is een uitzondering en komt vaker voor als een onderdeel van een uitgebreider knie probleem zoals instabiliteit door bandletsels.

Alles over de behandeling van een gescheurde meniscus tijdens een knie kijkoperatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de behandeling van een gescheurde meniscus. Van behandeling, voorbereiding en opname, tot herstel en (eventuele) complicaties. Ook kunt u hier terecht voor veelgestelde vragen over de knie kijkoperatie en niet-operatieve behandelmethodes.

Gescheurde meniscus - Behandeling

De knie kijkoperatie bij een gescheurde meniscus verloopt als volgt:

 • De operatie wordt uitgevoerd door een orthopedisch chirurg en vindt plaats onder algehele of regionale verdoving (verdoving van een deel van het lichaam).
 • De chirurg maakt een sneetje in de huid ter grootte van een knoopsgat en brengt de arthroscoop (kijkbuis) in het gewricht. Via de miniatuurlens verschijnt het beeld van het gewricht op een televisiescherm dat in de operatiekamer is opgesteld.
 • Door een andere kleine snee kan de orthopedisch chirurg verschillende soorten instrumenten invoeren, zodat een eventuele gewrichtsschade kan worden behandeld; bijvoorbeeld schaartjes en tasthaakjes om het gescheurde deel van de meniscus los te knippen.
 • Ook wordt het gewricht gevuld met vocht, zodat er meer ruimte in het gewricht komt waardoor de orthopedisch chirurg gemakkelijker kan werken en het gewricht constant kan worden gespoeld.
 • Na de operatie wordt de wond gehecht en het gewricht wordt verbonden.

Soms is het niet mogelijk om de beschadiging met behulp van een arthroscopie te behandelen en moet er toch een open operatie aan te pas komen. Dit kan direct na de arthroscopie gebeuren of in een later stadium, wanneer de mogelijkheden met u zijn besproken.

Gescheurde meniscus - Voorbereiding

Voordat u de knie kijkoperatie krijgt om de gescheurde meniscus te behandelen, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie aan de meniscus kunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag om de scheur in de meniscus te hechten of te verwijderen wordt ingepland.
 • U haalt bij voorkeur van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar de kliniek. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Zie voor meer informatie ook de website van Thuiszorgwinkel.

Gescheurde meniscus - Opname

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding (shirt met korte mouwen en een ruime broek ivm drukverband om de knie) en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken en het medicatiepaspoort van uw apotheek. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Gescheurde meniscus

De dag van de operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in de kliniek. U dient drie kwartier voor de aangegeven operatietijd aanwezig te zijn.
 • U krijgt een steunkous aangemeten.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie aan de meniscus plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep aan de meniscus komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • De fysiotherapeut komt u uitleggen hoe u mag lopen, of krukken noodzakelijk zijn en welke oefeningen u thuis moet doen na behandeling van de gescheurde meniscus.
 • Een knie kijkoperatie vindt plaats onder dagbehandeling, wat betekent dat u naar huis kunt op de dag dat u behandeld bent.
 • De operatie duurt 30 tot 60 minuten. U verblijft minimaal gedurende 3 uur in de kliniek.
 • Op het moment dat u voldoende bent opgeknapt na de operatie en de orthopeed en anesthesist akkoord zijn met uw ontslag, mag u huiswaarts gaan met uw begeleider. U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden.
 • U ontvangt bij vertrek een dvd waarop u de operatie kunt bekijken.

Gescheurde meniscus - Herstel

Na de operatie 

Het herstel na een knie kijkoperatie en een gescheurde meniscus duurt 2 tot 6 weken en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • Het is verstandig rust te nemen na de operatie, steeds afgewisseld met kort bewegen. Leg uw been gestrekt en hoog zodat de zwelling in de knie afneemt. Strek en buig het enkelgewricht regelmatig, dit is goed voor de bloedsomloop.
 • De eerste dagen na de ingreep kan het operatiegebied nog wat pijn doen. Dat is normaal. De pijn wordt iedere dag wat minder, zo nodig neemt u een pijnstiller. Het advies over te gebruiken pijnstillers wordt dan op uw situatie aangepast.
 • De huid van onder- en bovenbeen is na de operatie wat roze gekleurd door de ontsmettingsvloeistof. Dit zal binnen 1-2 weken verdwenen zijn.
 • Buig de knie de eerste week na de knie kijkoperatie niet verder dan 90 graden om te voorkomen dat de wondjes openspringen.
 • Verwijderen van het verband mag na 2 dagen. De gaasjes mogen ook voorzichtig verwijderd worden. De hechtpleisters moeten blijven zitten.
 • U mag douchen, wel dient u de knie(wondjes) 5 dagen droog en steriel te houden zodat de wondjes kunnen genezen en de kans op infectie zo klein mogelijk is.
 • Om zwelling en pijn tegen te gaan, kunt u na de operatie starten met het koelen van de knie, hiervoor kunt u gebruik maken van cold-packs. Dit mag zo vaak als u wilt, maar niet langer dan 10-15 minuten achtereen, met een natte theedoek tussen de huid en coldpack. Zorg er wel voor dat het ijs niet rechtstreeks in contact komt met de huid.
 • Na een knie kijkoperatie zijn krukken niet altijd langdurig nodig maar soms wel comfortabel voor de eerste dagen als de knie nog gevoelig is.
 • Na 2 weken zijn de meeste patiënten in staat om de dagelijkse activiteiten weer op te bouwen.
 • Auto rijden is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen, als de knie het toelaat, voorzichtig worden hervat na 4 tot 6 weken, tenzij anders met u wordt afgesproken door uw orthopeed en/of fysiotherapeut.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat na de knie kijkoperatie, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • Na 6 weken voelt de knie doorgaans weer goed aan en is de gebruikelijke ‘smering’ weer hersteld.
 • Advies voor het traplopen. Omhoog: goede been eerst, geopereerde been aansluiten. Omlaag: geopereerde been eerst naar beneden, daarna het goede been bijsluiten. Gebruik 1 leuning en 1 kruk of 2 krukken. 

Soms wordt een ander advies gegeven dan hierboven aangegeven. Indien bijvoorbeeld de meniscus is gehecht, mag de knie niet volledig worden belast gedurende een bepaalde periode, meestal 6 weken. Dit zal uitgebreid met u worden besproken.

Gescheurde meniscus - Verwachtingen

In zijn algemeenheid is de kijkoperatie van de knie en daarmee vaak behandeling van de gescheurde meniscus een relatief kleine ingreep, die weinig complicaties en goede resultaten kent binnen korte tijd. De verwachtingen die u mag hebben van de resultaten van de behandeling van de gescheurde meniscus, hangen af van de diagnose die werd gesteld tijdens de knie kijkoperatie. Is de afwijking gering zoals een hinderlijke scheur van de meniscus dan kan het resultaat vebluffend snel en goed zijn.

Uw orthopeed zal op de polikliniek met u spreken over het verwachte resultaat van de ingreep. Onduidelijkheden hierover kunt u bespreken met uw behandelend orthopeed.

Soms is het resultaat van de kijkoperatie niet wat u ervan had gehoopt. Dit kan te maken hebben met de oorzaak van uw klachten die niet of niet volledig met de kijkoperatie is op te lossen. Het is belangrijk dat u hierover praat met uw orthopeed.

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Zo ook bij behandeling van een gescheurde meniscus, al is de kans op een complicatie bij deze ingreep gering. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Mogelijke complicaties bij de behandeling van een gescheurde meniscus:

 • Nabloeding van de wondjes of een bloeding in de knie na een kniekijkoperatie.
 • De wondjes blijven soms lang gevoelig.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Een infectie van het kniegewricht.
 • Schade aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met uw behandelend arts:

 • Als u veel meer pijn krijgt.
 • Als u een ontsteking krijgt rondom de wond.
 • Bij koorts veroorzaakt door een ontsteking rondom de wond.
 • Als de huid rondom de wond rood wordt en veel pijn geeft.
 • Als de pijnstillers niet of nauwelijks werken.

Gescheurde meniscus - Vragen

Mijn meniscus is gescheurd, wat gaat er gebeuren?
Een gescheurde meniscus geneest niet vanzelf. Soms kan de scheur gehecht worden, maar meestal zal het gescheurde gedeelte van de meniscus worden verwijderd. Er wordt niet meer dan nodig verwijderd van de meniscus, om dat de schokdempende functie van de meniscus zoveel mogelijk wordt bewaard. Het gedeelte van de meniscus dat is verwijderd, groeit niet meer aan.

Mag ik mijn knie volledig belasten na een meniscus operatie?
Meestal gebruikt u krukken ter ondersteuning, indien u geen last heeft mag u het krukgebruik gaan afbouwen. Eerst met 1 kruk (de kruk aan de niet-geopereerde zijde), daarna mag u zonder krukken lopen (gewoonlijk is dit na 3-5 dagen). Maar als de meniscus wordt gehecht, kan het soms nodig zijn om 6 weken een achterspalk te dragen. Daarnaast bestaat er dan een hurk-verbod voor 3 maanden. Overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut over het juiste advies.

Uit wat voor weefsel bestaat de meniscus?
De meniscus is van een soort kraakbeenachtig materiaal dat slecht doorbloed is. Daarom geneest een scheur bijna nooit spontaan.

Ik ben al wat ouder, heeft het opereren van een gescheurde meniscus nog wel zin?
Het kan zeker zin hebben om een gescheurde meniscus te opereren bij een oudere patient, vooral als  de slijtage in de knie meevalt en als de  knie op slot gaat door de scheur.

Kan de meniscus opnieuw scheuren?
Omdat meestal niet de gehele meniscus wordt verwijderd, kan in het achtergebleven gedeelte van de meniscus een nieuwe scheur ontstaan. Dit geldt vooral voor de degeneratieve/verouderde meniscus. Een nieuwe scheur van uw meniscuskan opnieuw behandeld worden.

Hoe groot is de kans dat een gehechte meniscus geneest?
De kans op genezing van een gehechte meniscus hangt af van vele factoren: de plaats en grootte van de scheur, de kwaliteit van de meniscus, de fixatie van de scheur, de nabehandeling en vooral ook van de stabiliteit van de knie. De kans op genezing van eem gehechte meniscus is erg klein bij een instabiele knie met een gescheurde voorste kruisband. Reconstructie van de voorste kruisband kan dan een oplossing zijn. De kans op genezing van een gehechte meniscus ligt ongeveer tussen 70 tot 90 %.

Hoeveel pijn heb ik na de kijkoperatie?
Meestal valt de pijn erg mee na een operatieve behandeling van de meniscus. Om die reden kan de operatie in dagbehandeling plaatsvinden. en ijspakking (icepack), te verkrijgen bij de apotheek, drogist of sportwinkel kan van nut zijn om de pijn te verminderen en de zwelling van de knie te beperken, het ijs mag niet in direct contact komen met de huid. Soms wordt een ontstekingsremmer gegeven na behandeling van een gescheurde meniscus. Doorgaans volstaat een paracetamol.

Hoe groot is de kans op slijtage na verwijdering van de meniscus?
In het verleden werd de meniscus in zijn geheel verwijderd, ook al was deze slechts gedeeltelijk gescheurd. Omdat we nu weten dat de knie sneller kan slijten na verwijdering van de meniscus, wordt alleen het noodzakelijke, gescheurde gedeelte verwijderd. Hoe groter de scheur en het verwijderde deel van de meniscus, hoe groter de kans op artrose. Maar instabiliteit van de knie door bijvoorbeeld een gescheurde voorste kruisband en al bestaande slijtage in de knie, spelen een rol mee.

Moet ik na de operatie  van een gescheurde meniscus starten met fysiotherapie?
Meestal hoeft dit niet. Als u wel moet starten met fysiotherapie, dan zal uw orthopeed dat met u bespreken.

Welke oefeningen kan ik doen na de operatie aan de meniscus?
Na de operatie wordt geadviseerd elk uur 5 keer de bovenbeenspier 3 seconden aan te spannen en 3 seconden te ontspannen. U kunt elk uur de knie 10 minuten laten doorhangen. Tijdens maaltijden wordt geadviseerd de knie in 90 graden te houden. Elk uur gedurende 5 minuten de knie actief te buigen en strekken.  Onze fysiotherapeut neemt na de operatie deze oefeningen met u door.

Mag ik roken voor de operatie, wat is jullie advies?
Wij adviseren u 7 dagen, maar zeker 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de
operatie.

Heb ik thuis hulp nodig na de operatie aan de meniscus?
De eerste dagen na de operatie bent u niet zo mobiel als anders. Het is dan prettig als familie of vrienden een handje kunnen helpen. De eerste nacht na de operatie kan het prettig zijn om niet alleen thuis te zijn. Mocht u inschatten dat u zorg nodig heeft van een thuiszorginstelling: regel dit dan vantevoren! Na de operatie is het vaak niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er als ik niet in Kliniek Orthopedium in Delft geopereerd kan worden?
Als u niet in Delft geopereerd kunt worden, bijvoorbeeld door uw medische voorgeschiedenis, dan wordt u door uw eigen orthopeed in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam geopereerd. U krijgt dan vantevoren een afspraak bij de anesthesioloog in het Vlietland Ziekenhuis.

Gescheurde meniscus - Niet operatief

De meniscus is een “ring” in de knie die ervoor zorgt dat het boven- en onderbeen goed op elkaar passen, bovendien vangt deze veel klappen op. De knie is hierdoor stabieler. Door herhaalde zware belasting of een verdraaiing van de knie kan er een scheurtje in de meniscus ontstaan. Dit kan door bijvoorbeeld tijdens het hardlopen optreden, maar ook door veel (diepe) sprongen te maken. Een grote of kleine scheur kan ook ontstaan bij een verdraaiing van de knie. Dit risico treedt bijvoorbeeld op bij sporten als voetbal, hockey, basketbal en handbal. Behalve scheuren kan de meniscus beschadigen en daardoor van vorm veranderen.

Vaak kan de knie niet worden bewogen (op slot) en is pijn een veelvoorkomende klacht. Dikwijls is de pijn aan de buiten- en/of binnenzijde van de knie voelbaar ter hoogte van de gewrichtsspleet. De pijn kan echter ook op andere plekken in de knie voelbaar zijn. In sommige gevallen kan er een zwelling van de knie ontstaan. Meestal is de knie ook instabiel wat het gevoel geeft door de knie te zakken. De klachten zijn afhankelijk van de grootte en plaats van de scheur in de meniscus.

Gescheurde meniscus

Wist u dat:
Dat u ook een lokale zwelling aan de buitenzijde van de knie ter hoogte van de gewrichtspleet kunt krijgen, met spreekt dan van een ‘meniscuscyste’;

 • Zwelling vaak ontstaan tijdens of na het sporten waardoor het buigen en strekken van de knie minder wordt;
 • Als u veel pijn en zwelling in de knie houdt uiteindelijk de bovenbeenspieren dunner en zwakker worden;
 • Afhankelijk van de plek waar de meniscus gescheurd is er toch herstel kan optreden.

Oefenprogramma fysiotherapie
Bij meniscusletsel (gescheurde meniscus) is het erg belangrijk dat de bovenbeenspieren hun functie goed behouden. Daarom is het belangrijk om spierversterkende oefeningen te doen maar ook om spiercontrole oefeningen te doen. Het is belangrijk dat de oefeningen niet pijnlijk zijn.

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw meniscus behandeling vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de meniscus behandeling worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw gescheurde-meniscus-2

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een Meniscus en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw Meniscus.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium