Vorige pagina

Revisie schouderprothese

InleidingArrow downArrow up

Een revisie van een schouderprothese houdt in dat (een deel van) uw schouderprothese moet worden vervangen. Bij het verwijderen van de oude schouderprothese gaat altijd wat gezond bot verloren, daarom kan meestal niet eenzelfde schouderprothese worden geplaatst. 

Vaak wordt er daarom gekozen voor een revisie van de schouderprothese, deze zijn vaak groter en kennen meer mogelijkheden tot stabilisatie en fixatie van de protheses.

Alvorens de orthopeed onderzoekt of revisie noodzakelijk is, heeft u vaak last van  één van onderstaande klachten:

 • Uw schouderprothese schiet uit de kom.
 • De schouder is pijnlijk (geworden).
 • Pijn doordat de schouderprothese heeft losgelaten.
 • Er is een botbreuk is ontstaan bij de schouderprothese.

Als loslating van de prothese reden is voor revisie schouderprothese zal eerst worden gecontroleerd of deze loslating niet een gevolg is van een infectie. Als infectie de oorzaak is van de loslating dan dient eerst de infectie te worden behandeld en vervolgens de prothese te worden vervangen. Meestal is er een tussenliggende periode waarin u tijdelijk geen schouderprothese heeft. Bij loslating zonder infectie wordt getracht alleen het losliggende deel te vervangen door een nieuw onderdeel.

BehandelingArrow downArrow up

De revisie van uw schouderprothese verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie (narcose).
 • De operateur maakt meestal gebruik van het oude litteken.
 • Tussen verschillende spieren door wordt de schouder bereikt. Soms moet een pees worden losgemaakt om de schouder goed te bereiken.
 • Dan wordt de oude schouderprothese zorgvuldig verwijderd. Afhankelijk van de conditie van het resterende bot en de te verwachten stabiliteit wordt een prothese gekozen en hierop wordt de schouder voorbereid.
 • Soms is het nodig om met behulp van bottransplantaten of andere technieken het bot op te bouwen dat is verdwenen.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve prothese.
 • De wond wordt gedicht met speciale nietjes of oplosbare hechtingen. Een stevig drukverband zorgt de eerste 48 uur voor steun en voorkomt een grote bloeduitstorting.

Revisie schouderprothese

Wij maken gebruiken van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel van de revisie schouderprothese spoedig verloopt.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voorbereidingen voor het krijgen van een revisie schouderprothese

Er vinden een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. De totale opnameduur bij een revisie schouderprothese is drie dagen. U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie zijn bedoeld om bij te komen van de operatie  en te oefenen met de fysiotherapeut.
 • U herstelt thuis van de operatie en mag uw arm de eerste weken niet gebruiken. Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket van uw gemeente.

OpnameArrow downArrow up

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, medicatiepaspoort, kleding en toiletartikelen neemt u mee. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname revisie schouderprothese

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie van de schouderprothese plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep van de schouderprothese komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder.
 • U krijgt een schoudersling om de beweging van uw arm te bepreken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de zorgvuldig herstelde structuren los scheuren.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over welke oefeningen u mag doen.

HerstelArrow downArrow up

Het herstel van een revisie schouderprothese duurt circa 6 maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Fysiotherapie is nodig om de spierkracht en coördinatie weer optimaal te krijgen. Pijn en zwelling geven aan dat de grens van het belasten bereikt is.
 • Gedurende  6 weken draagt u continu de sling om beweging van uw schouder tot een minimum te beperken.
 • Het is verstandig om de eerste periode hulp uit uw omgeving te vragen bij zware huishoudelijke klussen en zaken waarbij u 2 armen nodig heeft.
 • Na een dag wordt het grote verband van de schouder verwijderd en wordt de wond beoordeeld.
 • De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd.

Herstel na een revisie schouderprothese

Pas na minimaal 6 weken kunt u de arm weer iets gaan belasten, maar de functie is pas na ongeveer een half jaar volledig hersteld. U mag autorijden als uw schouder weer betrouwbaar voelt en dus krachtig en stabiel genoeg is. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet.

Het belangrijkste doel van deze ingreep is pijnvermindering van de schouder. Uw schouder beweegt na revisie van de schouderprothese minder als voor de operatie. De functie van de schouder blijft echter meestal wel zo goed dat u uw dagelijkse activiteiten goed kunt uitvoeren.

VerwachtingenArrow downArrow up

De inzet is dat de klachten die u had van uw schouderprothese, worden verholpen met de ingreep . De beweeglijkheid kan verder afnemen ten opzichte van vroeger, maar uw dagelijkse activiteiten kunt u meestal goed uitvoeren. De revalidatie duurt lang, alles bij elkaar tot een jaar.

Het bezit van een (gereviseerd) kunstgewricht betekent dat u levenslang moet oppassen voor infecties elders in het lichaam. Meld in ieder geval altijd bij (nieuw) artsenbezoek dat een een prothese bezit!

Complicaties Revisie schouderprothese

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij de behandeling revisie schouderprothese. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de schouder.
 • De wond blijft soms lang gevoelig na de revisie van de schouderprothese.
 • Instabiliteit van de schouder.
 • Infectie van de schouder na de ingreep reviisie schouderprothese.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de schouder, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Soms is het resultaat van de revisie van de schouderprothese niet wat u ervan had gehoopt. Het is belangrijk dat u hierover spreekt met uw behandelend orthopeed.

Let op: Bij personen met een schouderprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

VragenArrow downArrow up

Ik heb al eens een revisie van mijn schouderprothese gehad. Kan dit nogmaals?
Ja, als de conditie van het bot en de spieren/pezen goed is, dan kan een revisie van de schouderprothese vaker worden uitgevoerd.

Hoe lang duurt de operatie revisie schouderprothese?
Een revisie van een schouderprothese duurt ongeveer 90 tot 120 minuten.

Blijft mijn schouder net zo beweeglijk als na de eerste schouderprothese?
Het kan zijn dat de schouder iets minder beweegt door extra littekenvorming.

Mag ik roken voor de operatie?
Wij adviseren u 7 dagen tot tenminste 48 uur voor de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Dagelijkse oefeningenArrow downArrow up

Revisie schouderprothese

Een revisie van een schouderprothese houdt in dat (een deel van) uw schouderprothese moet worden vervangen. Bij het verwijderen van de oude schouderprothese gaat altijd wat gezond bot verloren, daarom kan meestal niet eenzelfde schouderprothese worden geplaatst. 

Vaak wordt er daarom gekozen voor een revisie van de schouderprothese, deze zijn vaak groter en kennen meer mogelijkheden tot stabilisatie en fixatie van de protheses.

Alvorens de orthopeed onderzoekt of revisie noodzakelijk is, heeft u vaak last van  één van onderstaande klachten:

 • Uw schouderprothese schiet uit de kom.
 • De schouder is pijnlijk (geworden).
 • Pijn doordat de schouderprothese heeft losgelaten.
 • Er is een botbreuk is ontstaan bij de schouderprothese.

Als loslating van de prothese reden is voor revisie schouderprothese zal eerst worden gecontroleerd of deze loslating niet een gevolg is van een infectie. Als infectie de oorzaak is van de loslating dan dient eerst de infectie te worden behandeld en vervolgens de prothese te worden vervangen. Meestal is er een tussenliggende periode waarin u tijdelijk geen schouderprothese heeft. Bij loslating zonder infectie wordt getracht alleen het losliggende deel te vervangen door een nieuw onderdeel.

Revisie schouderprothese - Behandeling

De revisie van uw schouderprothese verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie (narcose).
 • De operateur maakt meestal gebruik van het oude litteken.
 • Tussen verschillende spieren door wordt de schouder bereikt. Soms moet een pees worden losgemaakt om de schouder goed te bereiken.
 • Dan wordt de oude schouderprothese zorgvuldig verwijderd. Afhankelijk van de conditie van het resterende bot en de te verwachten stabiliteit wordt een prothese gekozen en hierop wordt de schouder voorbereid.
 • Soms is het nodig om met behulp van bottransplantaten of andere technieken het bot op te bouwen dat is verdwenen.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve prothese.
 • De wond wordt gedicht met speciale nietjes of oplosbare hechtingen. Een stevig drukverband zorgt de eerste 48 uur voor steun en voorkomt een grote bloeduitstorting.

Revisie schouderprothese

Wij maken gebruiken van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel van de revisie schouderprothese spoedig verloopt.

Revisie schouderprothese - Voorbereiding

Voorbereidingen voor het krijgen van een revisie schouderprothese

Er vinden een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. De totale opnameduur bij een revisie schouderprothese is drie dagen. U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie zijn bedoeld om bij te komen van de operatie  en te oefenen met de fysiotherapeut.
 • U herstelt thuis van de operatie en mag uw arm de eerste weken niet gebruiken. Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket van uw gemeente.

Revisie schouderprothese - Opname

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, medicatiepaspoort, kleding en toiletartikelen neemt u mee. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname revisie schouderprothese

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie van de schouderprothese plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep van de schouderprothese komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder.
 • U krijgt een schoudersling om de beweging van uw arm te bepreken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de zorgvuldig herstelde structuren los scheuren.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over welke oefeningen u mag doen.

Revisie schouderprothese - Herstel

Het herstel van een revisie schouderprothese duurt circa 6 maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Fysiotherapie is nodig om de spierkracht en coördinatie weer optimaal te krijgen. Pijn en zwelling geven aan dat de grens van het belasten bereikt is.
 • Gedurende  6 weken draagt u continu de sling om beweging van uw schouder tot een minimum te beperken.
 • Het is verstandig om de eerste periode hulp uit uw omgeving te vragen bij zware huishoudelijke klussen en zaken waarbij u 2 armen nodig heeft.
 • Na een dag wordt het grote verband van de schouder verwijderd en wordt de wond beoordeeld.
 • De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd.

Herstel na een revisie schouderprothese

Pas na minimaal 6 weken kunt u de arm weer iets gaan belasten, maar de functie is pas na ongeveer een half jaar volledig hersteld. U mag autorijden als uw schouder weer betrouwbaar voelt en dus krachtig en stabiel genoeg is. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet.

Het belangrijkste doel van deze ingreep is pijnvermindering van de schouder. Uw schouder beweegt na revisie van de schouderprothese minder als voor de operatie. De functie van de schouder blijft echter meestal wel zo goed dat u uw dagelijkse activiteiten goed kunt uitvoeren.

Revisie schouderprothese - Verwachtingen

De inzet is dat de klachten die u had van uw schouderprothese, worden verholpen met de ingreep . De beweeglijkheid kan verder afnemen ten opzichte van vroeger, maar uw dagelijkse activiteiten kunt u meestal goed uitvoeren. De revalidatie duurt lang, alles bij elkaar tot een jaar.

Het bezit van een (gereviseerd) kunstgewricht betekent dat u levenslang moet oppassen voor infecties elders in het lichaam. Meld in ieder geval altijd bij (nieuw) artsenbezoek dat een een prothese bezit!

Complicaties Revisie schouderprothese

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij de behandeling revisie schouderprothese. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de schouder.
 • De wond blijft soms lang gevoelig na de revisie van de schouderprothese.
 • Instabiliteit van de schouder.
 • Infectie van de schouder na de ingreep reviisie schouderprothese.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de schouder, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Soms is het resultaat van de revisie van de schouderprothese niet wat u ervan had gehoopt. Het is belangrijk dat u hierover spreekt met uw behandelend orthopeed.

Let op: Bij personen met een schouderprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

Revisie schouderprothese - Vragen

Ik heb al eens een revisie van mijn schouderprothese gehad. Kan dit nogmaals?
Ja, als de conditie van het bot en de spieren/pezen goed is, dan kan een revisie van de schouderprothese vaker worden uitgevoerd.

Hoe lang duurt de operatie revisie schouderprothese?
Een revisie van een schouderprothese duurt ongeveer 90 tot 120 minuten.

Blijft mijn schouder net zo beweeglijk als na de eerste schouderprothese?
Het kan zijn dat de schouder iets minder beweegt door extra littekenvorming.

Mag ik roken voor de operatie?
Wij adviseren u 7 dagen tot tenminste 48 uur voor de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Revisie schouderprothese - Dagelijkse oefeningen

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw revisie van de schouderprothese vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de revisie van de schouderprothese worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw revisie van de schouderprothese

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een revisie van de schouderprothese en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor een revisie van de schouderprothese.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium