Vorige pagina

Revisie knieprothese

InleidingArrow downArrow up

Een revisie van een knieprothese houdt in dat (een deel van) uw knieprothese moet worden vervangen door een (een deel van een)nieuwe knieprothese. 

Als uw huidige prothese heeft losgelaten, wordt eerst gecontroleerd of deze loslating het gevolg is van een infectie. Als dat het geval is dient de infectie eerst te worden behandeld en vervolgens wordt de knieprothese  vervangen. Meestal is er een tussenliggende periode waarin u tijdelijk geen knieprothese heeft. Bij loslating zonder infectie wordt getracht alleen het losliggende deel van de knieprothese te vervangen door een nieuw onderdeel.

Revisie knieprothese

Alvorens de orthopeed onderzoekt of een revisie van uw knieprothese noodzakelijk is, heeft u vaak last van een van onderstaande klachten:

 • Een voorheen goed functionerende knieprothese gaat pijnklachten geven. Dit kan ten gevolge van loslating zijn.
 • Een instabiel gevoel. Dit kan ten gevolge van een versleten meniscusblok zijn.
 • De beweeglijkheid van de knie is afgenomen ten gevolge van de pijn en eventuele zwelling.
 • Het kan ook zijn dat bij een röntgenfoto een loslating of slijtage is gevonden van uw knieprothese. 

Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een revisie knieprothese spoedig verloopt.

 

 

BehandelingArrow downArrow up

De revisie van uw knieprothese verloopt als volgt:

 • De revisie van een knieprothese verloopt onder algehele anesthesie (narcose) of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen gecombineerd met LIA (=Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.
 • De bestaande prothese wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door een revisieprothese.
 • De prothese wordt goed gefixeerd, waarbij de knie stabiel is en het been recht.
 • Alvorens de knie gehecht wordt, test de orthopeed nogmaals de knie op juiste plaatsing en beweging.
 • De knie wordt gehecht, meestal met krammen.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving in hoge concentraties (LIA techniek) behandeld om de eerste pijn na de operatie te beperken.
 • De totale opnameduur bij een revisie knieprothese is drie dagen.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voorbereiding voor het krijgen van een revisie knieprothese

Voordat u de revisie van uw knieprothese krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepalen of u de revisie van de knieprothese kunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. 
 • U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie revisie knieprothese meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Voor meer informatie: thuiszorgwinkel.nl.
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedische consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket in uw gemeente.

Een revisie van een knieprothese is geen kleinigheid. Het is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft, vergelijkbaar met die van de eerste knieprothese. Het is belangrijk dat u zich dat vooraf goed realiseert. Hoe beter uw conditie en hoe beter de spieren van de benen zijn getraind voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt deze herstelperiode.

OpnameArrow downArrow up

Opname bij een revisie knieprothese

De operatiedag van uw revisie knieprothese verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het ziekenhuis.
 • U krijgt een steunkous aangemeten voor na de operatie.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie van een revisie knieprothese komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

HerstelArrow downArrow up

Na een revisie knieprothese

Het hersteltraject na een revisie van de knieprothese beslaat enkele maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De herstelperiode is vergelijkbaar met die na de eerste prothese. De wond is even groot of iets groter. Meestal kan de knie direct worden belast.
 • De eerste dagen na de operatie van een revisie van uw knieprothese bent u opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis.
 • U bent niet ziek, u hoeft dus niet in bed te blijven en overdag draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen.  Meestal kunt u de knie 90 graden buigen en goed strekken en kunt u zich binnen enkele dagen voldoende zelfstandig bewegen om weer naar huis te kunnen. De pijn aan uw knie is dan gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken.
 • De eerste periode loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en wanneer.De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd, dan wordt ook besloten of u fysiotherapie nodig heeft .
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.
 • U mag de eerste 2 weken niet in bad en/of naar de sauna, dit om wondinfecties te voorkomen.
 • U draagt gedurende zes weken dag en nacht een steunkous.
 • Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen. Oefenen is belangrijk om de functies van de spieren te herstellen en de knie te laten bewegen. De eerste maanden oefent u op souplesse, zonder gewichten. 
 • U heeft een vervolgafspraak bij de orthopeed na ongeveer 6-8 weken.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • U mag de eerste 6 weken na het krijgen van de revisie van uw knieprothese niet zelf autorijden of fietsen. Auto rijden is, uiteraard voor eigen risico, toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen worden hervat in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut.
 • Pas na enkele maanden is de knie weer helemaal tot rust gekomen.

VerwachtingenArrow downArrow up

Na een revisie van de knieprothese verwacht u een pijnloze, stabiele knie en een recht been waarmee u weer kunt functioneren. Door de revisie van de knieprothese neemt de beweeglijkheid van de knie echter meestal wat af vergeleken met de situatie na de (eerste) knieprothese.

Realiseert u zich goed dat bij deze ingreep een kans bestaat op een complicatie, de kans hierop is iets groter dan bij de eerste knieprothese. Daarnaast is het revalidatietraject lang. Het besluit tot het doen van een revisie van een totale knieprothese moet goed overdacht zijn. Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden na derevisie.

Uw behandelend orthopeed zal op de polikliniek met u spreken over het verwachte resultaat van de ingreep. Onduidelijkheden hierover kunt u bespreken met uw behandelend orthopeed.

Complicaties na het krijgen van revisie knieprothese

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij een revisie van de knieprothese:

 • Een nabloeding in de knie.
 • De wond blijft soms lang gevoelig na een revisie van de knieprothese.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de knie na een revisie van de knieprothese.
 • De knieprothese "klikt" met bewegen.
 • Infectie van de knie veroorzaakt door de knieprothese.
 • De knieprothese "laat wederom los”.
 • Er kan een pijnlijke sensatie blijven in de knie
 • Schade aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een knieprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

VragenArrow downArrow up

Hoe lang duurt de operatie van een revisie knieprothese?
Gemiddeld duurt de operatie van het resviseren van uw knieprothese tussen de 45 en 75 minuten.

Wordt de operatie revisie knieprothese vaak uitgevoerd?
In Nederland worden per jaar ongeveer 18.000 knieprothesen geplaatst. Bij Orthopedium zijn de orthopeden gespecialiseerd in het uitvoeren van deze verrichting. U bent bij ons in goede handen voor het verkrijgen van een revisie van uw knieprothese.

Hoe lang gaat een knieprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 80% kans heeft dat de knieprothese 20 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en nitriet coating.

Plaatsen jullie ook de zogenaamde "gender knieprothese"?
Bovengenoemde knieprothese is met name ontwikkeld voor vrouwen, om te zorgen dat de afmetingen van de prothese onderdelen zo goed mogelijk passen bij de bouw en verhoudingen van het kniegewricht van de vrouw. Naarmate het aantal knieprothesen dat geplaatst werd sterk toenam (alleen in Nederland worden er jaarlijks 18.000 knieprothesen geplaatst),  rapporteerden meer en meer orthopedisch chirurgen dat er behoefte was aan prothesen die beter aansloten bij de anatomie van hun vrouwelijke patiënten.

Bij het plaatsen van de door Orthopedium gebruikte knieprothese wordt de knie optimaal uitgebalanceerd (balancing). Voortdurend wordt erop gelet dat de prothese in de voor de individuele patiënt optimale stand wordt gepositioneerd. Daarmee wordt de anatomische valgus hoek (de hoek van het bovenbeen ten opzichte van het onderbeen ) nagestreefd. Er staan ons verschillende maten knieprothese ter beschikking om een optimale pasvorm te garanderen. Voor vrouwen is er tevens een “slim” variant beschikbaar aangepast aan de vrouwelijke anatomie.

Mag ik roken voor de operatie?
Wij adviseren u 7 dagen tot tenminste 48 uur voor de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

 

Instructievideo's/oefeningenArrow downArrow up

Revisie knieprothese

Een revisie van een knieprothese houdt in dat (een deel van) uw knieprothese moet worden vervangen door een (een deel van een)nieuwe knieprothese. 

Als uw huidige prothese heeft losgelaten, wordt eerst gecontroleerd of deze loslating het gevolg is van een infectie. Als dat het geval is dient de infectie eerst te worden behandeld en vervolgens wordt de knieprothese  vervangen. Meestal is er een tussenliggende periode waarin u tijdelijk geen knieprothese heeft. Bij loslating zonder infectie wordt getracht alleen het losliggende deel van de knieprothese te vervangen door een nieuw onderdeel.

Revisie knieprothese

Alvorens de orthopeed onderzoekt of een revisie van uw knieprothese noodzakelijk is, heeft u vaak last van een van onderstaande klachten:

 • Een voorheen goed functionerende knieprothese gaat pijnklachten geven. Dit kan ten gevolge van loslating zijn.
 • Een instabiel gevoel. Dit kan ten gevolge van een versleten meniscusblok zijn.
 • De beweeglijkheid van de knie is afgenomen ten gevolge van de pijn en eventuele zwelling.
 • Het kan ook zijn dat bij een röntgenfoto een loslating of slijtage is gevonden van uw knieprothese. 

Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een revisie knieprothese spoedig verloopt.

 

 

Revisie knieprothese - Behandeling

De revisie van uw knieprothese verloopt als volgt:

 • De revisie van een knieprothese verloopt onder algehele anesthesie (narcose) of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen gecombineerd met LIA (=Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.
 • De bestaande prothese wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door een revisieprothese.
 • De prothese wordt goed gefixeerd, waarbij de knie stabiel is en het been recht.
 • Alvorens de knie gehecht wordt, test de orthopeed nogmaals de knie op juiste plaatsing en beweging.
 • De knie wordt gehecht, meestal met krammen.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving in hoge concentraties (LIA techniek) behandeld om de eerste pijn na de operatie te beperken.
 • De totale opnameduur bij een revisie knieprothese is drie dagen.

Revisie knieprothese - Voorbereiding

Voorbereiding voor het krijgen van een revisie knieprothese

Voordat u de revisie van uw knieprothese krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepalen of u de revisie van de knieprothese kunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. 
 • U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie revisie knieprothese meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Voor meer informatie: thuiszorgwinkel.nl.
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedische consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket in uw gemeente.

Een revisie van een knieprothese is geen kleinigheid. Het is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft, vergelijkbaar met die van de eerste knieprothese. Het is belangrijk dat u zich dat vooraf goed realiseert. Hoe beter uw conditie en hoe beter de spieren van de benen zijn getraind voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt deze herstelperiode.

Revisie knieprothese - Opname

Opname bij een revisie knieprothese

De operatiedag van uw revisie knieprothese verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het ziekenhuis.
 • U krijgt een steunkous aangemeten voor na de operatie.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie van een revisie knieprothese komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

Revisie knieprothese - Herstel

Na een revisie knieprothese

Het hersteltraject na een revisie van de knieprothese beslaat enkele maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De herstelperiode is vergelijkbaar met die na de eerste prothese. De wond is even groot of iets groter. Meestal kan de knie direct worden belast.
 • De eerste dagen na de operatie van een revisie van uw knieprothese bent u opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis.
 • U bent niet ziek, u hoeft dus niet in bed te blijven en overdag draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen.  Meestal kunt u de knie 90 graden buigen en goed strekken en kunt u zich binnen enkele dagen voldoende zelfstandig bewegen om weer naar huis te kunnen. De pijn aan uw knie is dan gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken.
 • De eerste periode loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en wanneer.De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd, dan wordt ook besloten of u fysiotherapie nodig heeft .
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.
 • U mag de eerste 2 weken niet in bad en/of naar de sauna, dit om wondinfecties te voorkomen.
 • U draagt gedurende zes weken dag en nacht een steunkous.
 • Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen. Oefenen is belangrijk om de functies van de spieren te herstellen en de knie te laten bewegen. De eerste maanden oefent u op souplesse, zonder gewichten. 
 • U heeft een vervolgafspraak bij de orthopeed na ongeveer 6-8 weken.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • U mag de eerste 6 weken na het krijgen van de revisie van uw knieprothese niet zelf autorijden of fietsen. Auto rijden is, uiteraard voor eigen risico, toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen worden hervat in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut.
 • Pas na enkele maanden is de knie weer helemaal tot rust gekomen.

Revisie knieprothese - Verwachtingen

Na een revisie van de knieprothese verwacht u een pijnloze, stabiele knie en een recht been waarmee u weer kunt functioneren. Door de revisie van de knieprothese neemt de beweeglijkheid van de knie echter meestal wat af vergeleken met de situatie na de (eerste) knieprothese.

Realiseert u zich goed dat bij deze ingreep een kans bestaat op een complicatie, de kans hierop is iets groter dan bij de eerste knieprothese. Daarnaast is het revalidatietraject lang. Het besluit tot het doen van een revisie van een totale knieprothese moet goed overdacht zijn. Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden na derevisie.

Uw behandelend orthopeed zal op de polikliniek met u spreken over het verwachte resultaat van de ingreep. Onduidelijkheden hierover kunt u bespreken met uw behandelend orthopeed.

Complicaties na het krijgen van revisie knieprothese

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij een revisie van de knieprothese:

 • Een nabloeding in de knie.
 • De wond blijft soms lang gevoelig na een revisie van de knieprothese.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de knie na een revisie van de knieprothese.
 • De knieprothese "klikt" met bewegen.
 • Infectie van de knie veroorzaakt door de knieprothese.
 • De knieprothese "laat wederom los”.
 • Er kan een pijnlijke sensatie blijven in de knie
 • Schade aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een knieprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Revisie knieprothese - Vragen

Hoe lang duurt de operatie van een revisie knieprothese?
Gemiddeld duurt de operatie van het resviseren van uw knieprothese tussen de 45 en 75 minuten.

Wordt de operatie revisie knieprothese vaak uitgevoerd?
In Nederland worden per jaar ongeveer 18.000 knieprothesen geplaatst. Bij Orthopedium zijn de orthopeden gespecialiseerd in het uitvoeren van deze verrichting. U bent bij ons in goede handen voor het verkrijgen van een revisie van uw knieprothese.

Hoe lang gaat een knieprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 80% kans heeft dat de knieprothese 20 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en nitriet coating.

Plaatsen jullie ook de zogenaamde "gender knieprothese"?
Bovengenoemde knieprothese is met name ontwikkeld voor vrouwen, om te zorgen dat de afmetingen van de prothese onderdelen zo goed mogelijk passen bij de bouw en verhoudingen van het kniegewricht van de vrouw. Naarmate het aantal knieprothesen dat geplaatst werd sterk toenam (alleen in Nederland worden er jaarlijks 18.000 knieprothesen geplaatst),  rapporteerden meer en meer orthopedisch chirurgen dat er behoefte was aan prothesen die beter aansloten bij de anatomie van hun vrouwelijke patiënten.

Bij het plaatsen van de door Orthopedium gebruikte knieprothese wordt de knie optimaal uitgebalanceerd (balancing). Voortdurend wordt erop gelet dat de prothese in de voor de individuele patiënt optimale stand wordt gepositioneerd. Daarmee wordt de anatomische valgus hoek (de hoek van het bovenbeen ten opzichte van het onderbeen ) nagestreefd. Er staan ons verschillende maten knieprothese ter beschikking om een optimale pasvorm te garanderen. Voor vrouwen is er tevens een “slim” variant beschikbaar aangepast aan de vrouwelijke anatomie.

Mag ik roken voor de operatie?
Wij adviseren u 7 dagen tot tenminste 48 uur voor de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

 

Revisie knieprothese - Instructievideo's/oefeningen

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw revisie van de knieprothese vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de revisie van de knieprothese worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw revisie van de knieprothese

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een revisie van de knieprothese en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor een revisie van uw knieprothese.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium