Vorige pagina

Revisie heupprothese

InleidingArrow downArrow up

Een heupprothese wordt in Nederland steeds meer geplaatst. Dat betekent ook dat steeds meer heupprotheses toekomen aan een revisie, ofwel het opnieuw plaatsen van een (deel van de) heupprothese.

Revisie heupprothese 

 

Een revisie van een heupprothese kan worden gedaan om meerdere redenen:

 • De heupprothese luxeert, (schiet uit de kom).
 • De heupprothese laat los. Dit geeft meestal pijnklachten in de lies of in het bovenbeen.
 • Slijtage van een of meer onderdelen van de prothese.
 • Als een infectie de oorzaak is van de loslating dan dient eerst de infectie te worden behandeld en vervolgens de prothese te worden vervangen.

BehandelingArrow downArrow up

De revisie van een heupprothese verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie (narcose) of een ruggenprik.
 • Het heupgewricht wordt meestal geopend via het oude litteken van de heupprothese.
 • Er worden vaak kweken genomen om een infectie uit te sluiten.
 • De oude heupprothese wordt verwijderd.
 • De nieuwe prothese wordt zorgvuldig op maat gemaakt en geplaatst.
 • Met uiterste zorgvuldigheid wordt de juiste lengte van uw been hersteld of behouden.
 • Alvorens de heup gehecht wordt, test de orthopeed nogmaals de heupkop op juiste plaatsing en beweging.
 • De wond wordt gedicht na de revisie heupprothese met oplosbare hechtingen.
 • Vaak wordt een drain aangebracht om overtollig bloed en wondvocht af te voeren.
 • De wond wordt met een verband ingepakt en na 2 dagen geïnspecteerd.
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een revisie spoedig verloopt.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voordat u de revisie van de heupprothese krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. De totale opnameduur bij een revisie heupprothese is gewoonlijk drie dagen.
 • U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie zijn bedoeld om bij te komen van de operatie revisie heupprothese en te oefenen met de fysiotherapeut zodat u langzaam aan weer op de been komt.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Voor meer informatie: thuiszorgwinkel.nl/.
 • Denkt u dat u het thuis toch niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket in uw gemeente.

Een revisie van de heupprothese krijgen is geen kleinigheid. Het is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft. Het is belangrijk dat u zich dat van tevoren goed realiseert. Hoe beter uw conditie is voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt deze herstelperiode na een revisie heupprothese.

OpnameArrow downArrow up

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname bij een revisie heupprothese

De operatiedag revisie heupprothese verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt  de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

HerstelArrow downArrow up

De herstelperiode na een revisie beslaat drie tot zes maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis.
 • Na 1 dag wordt het grote verband van de heup verwijderd en wordt de wond beoordeeld.
 • Na enkele dagen is de pijn gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken. Meestal kunt u dan ook de heup negentig  graden buigen en goed strekken en bent u voldoende zelfstandig voor ontslag.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.
 • De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd.
 • Met een nieuwe heup mag u de eerste 6 weken niet meer dan 90 graden buigen en niet meer dan een beetje draaien met de heup. Bij uw thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om beweging zo veel mogelijk te vermijden.
 • Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Pas na enkele maanden is de heup weer helemaal tot rust gekomen. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet. U mag de eerste weken na de operatie niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Het hervatten van deze activiteiten doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is wel toegestaan.

VerwachtingenArrow downArrow up

De verwachtingen van een revisie van heupprothese zijn vaak hooggespannen. De wens is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Meestal is dit ook het resultaat. Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep van een revisie heupprothese een kans bestaat op een complicatie. Deze kans is groter dan bij de eerste prothese. Daarnaast kan het revalidatietraject langer zijn dan bij de eerste ingreep! Het besluit tot het reviseren van een totale heupprothese moet goed overdacht zijn! Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun revisie.

Uw behandelend orthopeed zal met u spreken op de polikliniek over het verwachte resultaat van de ingreep. Onduidelijkheden hierover kunt u bespreken met uw behandelend orthopeed.

Complicaties na het krijgen van een revisie heupprothese

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij revisie heupprothese. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de heup.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de heup.
 • De heupprothese “klikt” met bewegen na revisie heupprothese.
 • Er is een beenlengteverschil ontstaan of niet gecorrigeerd.
 • Er is een waggelgang ontstaan of gebleven.
 • Infectie van de heupprothese na de revisie heupprothese.
 • De heupprothese “laat los”.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de heup, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een heupprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts en vermeld hierbij dat u in het bezit van een heupprothese.

 

VragenArrow downArrow up

Hoe lang duurt de operatie van een revisie van de heupprothese?
Gemiddeld duurt de operatie van een heupprothese tussen de 50 en 75 minuten.

Hoe lang na de ingreep van een heupprothese moet ik de injecties gebruiken om trombose te voorkomen?
Deze moet u tot 5 weken na de ingreep van een heupprothese gebruiken.

Hoe lang moet ik loophulpmiddelen (vb. krukken) gebruiken?
U gebruikt de eerste weken na de operatie twee krukken en/of een rollator. Na een aantal weken mag u (eventueel onder begeleiding van uw behandelend fysiotherapeut) starten met het afbouwen van de krukken. Het afbouwen zal op geleide van pijn, zwelling en een normaal looppatroon gebeuren. 

Hoe lang gaat een heupprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 95% kans heeft dat de heupprothese 15 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en nitriet coating.

Hoe vaak moet ik mijn oefeningen doen na de operatie van een heupprothese?
U kunt volstaan met drie keer per dag oefenen gedurende 10 minuten. Stelregel hierbij is niet tot het uiterste gaan.

Wanneer vervang ik de pleister en mag ik weer onder de douche?
Het drukverband wordt de volgende dag verwijderd. De operatiewond mag nat worden na 48-uur. U kunt douchen, < 10 minuten, als er geen tekenen zijn van infectie. Het gebruik van zeep, deodorant, poeder of bodylotion in het wondgebied is sterk af te raden i.v.m. risico op huidirritatie. Mocht er toch zeep of shampoo in de wond terecht komen, spoel dit dan goed uit. Dep de wond na het douchen droog na een schone handdoek. U mag niet in bad, naar de sauna of in het zwembad totdat de hechtingen of nietjes verwijderd zijn en de wond helemaal dicht is.

Wanneer mag ik na de operatie weer op mijn geopereerde zij liggen?
De voorkeur gaat uit om de eerste 6 weken na de operatie uitsluitend op uw rug te liggen, u slaapt hierbij met een kussen tussen de knieën. Indien dit niet voor u mogelijk is mag u op uw geopereerde zijde slapen mits u slaapt met een kussen tussen uw knieën.

Wanneer mag ik na de operatie weer gaan fietsen, autorijden en sporten?
U mag de eerste weken na de operatie niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Autorijden en fietsen kunt u, uiteraard voor eigen risico, hervatten als u goed kunt lopen zonder krukken; vaak is dit na ± 6- 8 weken.  Sporthervatting doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is al na 2 weken toegestaan.

Hoe stap ik veilig in en uit de auto?
U legt een stevig kussen op de zitting van de autostoel (eventueel legt u daarop nog een plastic zak zodat u makkelijker kunt draaien). U zet de autostoel in de achterste stand en de rugleuning een stukje naar achteren. Parkeer de auto op de weg en niet tegen de stoeprand.
Uitstappen: laat uw knieën eerst naar buiten wijzen voordat u uit de auto stapt.
Instappen: zit een kwartslag gedraaid op de stoel met de benen nog naar buiten. Zorg ervoor dat u uw knieën goed naar buiten wijzen voordat u instapt.

Hoe lang blijft mijn heup pijnlijk aanvoelen?
U zult merken na de operatie van een heupprothese dat de pijn geleidelijk minder wordt. Verbetering is nog steeds merken tot 3 a 4 maanden na de ingreep. Pijn bij het ‘opstarten’ zal nog enige tijd voortduren.

Mijn been is dik na de operatie van de heupprothese, hoe lang blijft dit zo?
Zwelling van het been is na de operatie heel gewoon, u zult merken dat dit de eerste weken na de operatie vermindert. Goed oefenen na het krijgen van een heupprothese is belangrijk om de zwelling te verminderen. Ook zal de zwelling verminderen als u geregeld uw been hoog legt.

Het lijkt of mijn geopereerde been na de operatie langer is, kan dit kloppen?
Drie maanden na de operatie heeft de heup zich 'gezet en is er gewenning opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer geaakt worden om een stabiele hep te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing. De beoordeling hiervan zal bij controle plaatsvinden door uw orthopedisch chirurg.

Moet ik antibiotica gebruiken bij een behandeling van de tandarts?
In de landelijke richtlijnen van de specialistenvereniging van de Orthopedie wordt geadviseerd om alleen bij een tandheelkundige ingreep in een ontstoken gebied 2 tabletten antibiotica te geven in de vorm van amoxilline/clavulaanzuur.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via email contact opnemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de heupprothese met u.

Instructievideo's/oefeningenArrow downArrow up

Revisie heupprothese

Een heupprothese wordt in Nederland steeds meer geplaatst. Dat betekent ook dat steeds meer heupprotheses toekomen aan een revisie, ofwel het opnieuw plaatsen van een (deel van de) heupprothese.

Revisie heupprothese 

 

Een revisie van een heupprothese kan worden gedaan om meerdere redenen:

 • De heupprothese luxeert, (schiet uit de kom).
 • De heupprothese laat los. Dit geeft meestal pijnklachten in de lies of in het bovenbeen.
 • Slijtage van een of meer onderdelen van de prothese.
 • Als een infectie de oorzaak is van de loslating dan dient eerst de infectie te worden behandeld en vervolgens de prothese te worden vervangen.

Revisie heupprothese - Behandeling

De revisie van een heupprothese verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie (narcose) of een ruggenprik.
 • Het heupgewricht wordt meestal geopend via het oude litteken van de heupprothese.
 • Er worden vaak kweken genomen om een infectie uit te sluiten.
 • De oude heupprothese wordt verwijderd.
 • De nieuwe prothese wordt zorgvuldig op maat gemaakt en geplaatst.
 • Met uiterste zorgvuldigheid wordt de juiste lengte van uw been hersteld of behouden.
 • Alvorens de heup gehecht wordt, test de orthopeed nogmaals de heupkop op juiste plaatsing en beweging.
 • De wond wordt gedicht na de revisie heupprothese met oplosbare hechtingen.
 • Vaak wordt een drain aangebracht om overtollig bloed en wondvocht af te voeren.
 • De wond wordt met een verband ingepakt en na 2 dagen geïnspecteerd.
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een revisie spoedig verloopt.

Revisie heupprothese - Voorbereiding

Voordat u de revisie van de heupprothese krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. De totale opnameduur bij een revisie heupprothese is gewoonlijk drie dagen.
 • U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie zijn bedoeld om bij te komen van de operatie revisie heupprothese en te oefenen met de fysiotherapeut zodat u langzaam aan weer op de been komt.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Voor meer informatie: thuiszorgwinkel.nl/.
 • Denkt u dat u het thuis toch niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket in uw gemeente.

Een revisie van de heupprothese krijgen is geen kleinigheid. Het is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft. Het is belangrijk dat u zich dat van tevoren goed realiseert. Hoe beter uw conditie is voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt deze herstelperiode na een revisie heupprothese.

Revisie heupprothese - Opname

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname bij een revisie heupprothese

De operatiedag revisie heupprothese verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt  de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

Revisie heupprothese - Herstel

De herstelperiode na een revisie beslaat drie tot zes maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis.
 • Na 1 dag wordt het grote verband van de heup verwijderd en wordt de wond beoordeeld.
 • Na enkele dagen is de pijn gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken. Meestal kunt u dan ook de heup negentig  graden buigen en goed strekken en bent u voldoende zelfstandig voor ontslag.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.
 • De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd.
 • Met een nieuwe heup mag u de eerste 6 weken niet meer dan 90 graden buigen en niet meer dan een beetje draaien met de heup. Bij uw thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om beweging zo veel mogelijk te vermijden.
 • Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Pas na enkele maanden is de heup weer helemaal tot rust gekomen. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet. U mag de eerste weken na de operatie niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Het hervatten van deze activiteiten doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is wel toegestaan.

Revisie heupprothese - Verwachtingen

De verwachtingen van een revisie van heupprothese zijn vaak hooggespannen. De wens is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Meestal is dit ook het resultaat. Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep van een revisie heupprothese een kans bestaat op een complicatie. Deze kans is groter dan bij de eerste prothese. Daarnaast kan het revalidatietraject langer zijn dan bij de eerste ingreep! Het besluit tot het reviseren van een totale heupprothese moet goed overdacht zijn! Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun revisie.

Uw behandelend orthopeed zal met u spreken op de polikliniek over het verwachte resultaat van de ingreep. Onduidelijkheden hierover kunt u bespreken met uw behandelend orthopeed.

Complicaties na het krijgen van een revisie heupprothese

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan, zo ook bij revisie heupprothese. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de heup.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de heup.
 • De heupprothese “klikt” met bewegen na revisie heupprothese.
 • Er is een beenlengteverschil ontstaan of niet gecorrigeerd.
 • Er is een waggelgang ontstaan of gebleven.
 • Infectie van de heupprothese na de revisie heupprothese.
 • De heupprothese “laat los”.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de heup, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een heupprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts en vermeld hierbij dat u in het bezit van een heupprothese.

 

Revisie heupprothese - Vragen

Hoe lang duurt de operatie van een revisie van de heupprothese?
Gemiddeld duurt de operatie van een heupprothese tussen de 50 en 75 minuten.

Hoe lang na de ingreep van een heupprothese moet ik de injecties gebruiken om trombose te voorkomen?
Deze moet u tot 5 weken na de ingreep van een heupprothese gebruiken.

Hoe lang moet ik loophulpmiddelen (vb. krukken) gebruiken?
U gebruikt de eerste weken na de operatie twee krukken en/of een rollator. Na een aantal weken mag u (eventueel onder begeleiding van uw behandelend fysiotherapeut) starten met het afbouwen van de krukken. Het afbouwen zal op geleide van pijn, zwelling en een normaal looppatroon gebeuren. 

Hoe lang gaat een heupprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 95% kans heeft dat de heupprothese 15 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en nitriet coating.

Hoe vaak moet ik mijn oefeningen doen na de operatie van een heupprothese?
U kunt volstaan met drie keer per dag oefenen gedurende 10 minuten. Stelregel hierbij is niet tot het uiterste gaan.

Wanneer vervang ik de pleister en mag ik weer onder de douche?
Het drukverband wordt de volgende dag verwijderd. De operatiewond mag nat worden na 48-uur. U kunt douchen, < 10 minuten, als er geen tekenen zijn van infectie. Het gebruik van zeep, deodorant, poeder of bodylotion in het wondgebied is sterk af te raden i.v.m. risico op huidirritatie. Mocht er toch zeep of shampoo in de wond terecht komen, spoel dit dan goed uit. Dep de wond na het douchen droog na een schone handdoek. U mag niet in bad, naar de sauna of in het zwembad totdat de hechtingen of nietjes verwijderd zijn en de wond helemaal dicht is.

Wanneer mag ik na de operatie weer op mijn geopereerde zij liggen?
De voorkeur gaat uit om de eerste 6 weken na de operatie uitsluitend op uw rug te liggen, u slaapt hierbij met een kussen tussen de knieën. Indien dit niet voor u mogelijk is mag u op uw geopereerde zijde slapen mits u slaapt met een kussen tussen uw knieën.

Wanneer mag ik na de operatie weer gaan fietsen, autorijden en sporten?
U mag de eerste weken na de operatie niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Autorijden en fietsen kunt u, uiteraard voor eigen risico, hervatten als u goed kunt lopen zonder krukken; vaak is dit na ± 6- 8 weken.  Sporthervatting doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is al na 2 weken toegestaan.

Hoe stap ik veilig in en uit de auto?
U legt een stevig kussen op de zitting van de autostoel (eventueel legt u daarop nog een plastic zak zodat u makkelijker kunt draaien). U zet de autostoel in de achterste stand en de rugleuning een stukje naar achteren. Parkeer de auto op de weg en niet tegen de stoeprand.
Uitstappen: laat uw knieën eerst naar buiten wijzen voordat u uit de auto stapt.
Instappen: zit een kwartslag gedraaid op de stoel met de benen nog naar buiten. Zorg ervoor dat u uw knieën goed naar buiten wijzen voordat u instapt.

Hoe lang blijft mijn heup pijnlijk aanvoelen?
U zult merken na de operatie van een heupprothese dat de pijn geleidelijk minder wordt. Verbetering is nog steeds merken tot 3 a 4 maanden na de ingreep. Pijn bij het ‘opstarten’ zal nog enige tijd voortduren.

Mijn been is dik na de operatie van de heupprothese, hoe lang blijft dit zo?
Zwelling van het been is na de operatie heel gewoon, u zult merken dat dit de eerste weken na de operatie vermindert. Goed oefenen na het krijgen van een heupprothese is belangrijk om de zwelling te verminderen. Ook zal de zwelling verminderen als u geregeld uw been hoog legt.

Het lijkt of mijn geopereerde been na de operatie langer is, kan dit kloppen?
Drie maanden na de operatie heeft de heup zich 'gezet en is er gewenning opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer geaakt worden om een stabiele hep te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing. De beoordeling hiervan zal bij controle plaatsvinden door uw orthopedisch chirurg.

Moet ik antibiotica gebruiken bij een behandeling van de tandarts?
In de landelijke richtlijnen van de specialistenvereniging van de Orthopedie wordt geadviseerd om alleen bij een tandheelkundige ingreep in een ontstoken gebied 2 tabletten antibiotica te geven in de vorm van amoxilline/clavulaanzuur.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via email contact opnemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de heupprothese met u.

Revisie heupprothese - Instructievideo's/oefeningen

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw revisie van de heupprothese vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de revisie van de heupprothese worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw revisie van de heupprothese

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een revisie van de heupprothese en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor een revisie van uw heupprothese.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium