Vorige pagina

Knie implantaten

InleidingArrow downArrow up

Uitleg behandeling

Het krijgen van een knie implantaat betekent dat het kniegewricht wordt vervangen door kunstmateriaal. Pijn bij artrose is de meest voorkomende klacht die leidt tot een knie implantaat (knieprothese). 
Pijnklachten geven beperking met lopen, een gezwollen knie, een "o" of "x" stand van de knie en afname van de buiging of strekking van de knie.

Welke knie implantaat wordt er geplaatst?

De keuze welk knie implantaat wordt geplaatst, is er één uit velen. Er bestaan talloze soorten protheses voor zo’n beetje elk gewricht van het menselijk lichaam. Dan kan afhangen van het activiteitenniveau van de patient, zijn of haar leeftijd en ook de medische voorgeschiedenis.

De keuze wordt gemaakt op een aantal aspecten, zoals duurzaamheid, gemak en veiligheid bij het plaatsen ervan en de mogelijkheid tot eventuele revisie. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld een nitriet gecoate knieprothese, die daarmee slijtvaster is geworden, maar ook de kans op metaalovergevoeligheid zeer klein maakt.

We kunnen kunstgewrichten cementeren (met botlijm fixeren) maar beschikken ook over ingroeiprotheses. Een knieprothese wordt meestal met botcement vastgezet. De hemi (halve) knieprothese kan worden toegepast bij de hiervoor geschikte jonge, actieve patiënten. Kortom: de keuze van implantaat is erg belangrijk. Uw orthopeed kiest de prothese die voor u het meest geschikt is.

BehandelingArrow downArrow up

De operatie voor een knie implantaat verloopt als volgt:

 • De operatie voor het verkrijgen van een knieprothese verloopt onder algehele anesthesie, of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen gecombineerd met LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.
 • De vorm van het kniegewricht wordt aangepast aan de knieprothese, om er voor te zorgen dat het implantaat past en de knie stabiel is.
 • Uw been wordt mooi recht gemaakt, zodat het knie implantaat niet zichtbaar is.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed het definitieve implantaat.
 • Alvorens de knie gehecht wordt, test de orthopeed nogmaals de knie op juiste plaatsing en beweging.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving in hoge concentraties (LIA techniek) behandeld om de eerste pijn na de operatie te beperken.
 • De knie met uw knie implantaat wordt meestal met krammen gehecht.
 • U krijgt een vervolgafspraak, voor wondcontrole,2 weken na de operatie waarbijde hechtingen worden verwijderd in polikliniek Orthopedium te Delft. Ook wordt dan besloten of u fysiotherapie nodig heeft.'
 • U krijgt een vervolgafspraak, 6 - 8 weken voor controle na de operatie bij de orthopeed.
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een knieprothese spoedig verloopt.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voordat u een knie implantaat krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie van een knieprothese (knie implantaat) kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep van een knie implantaat. Meer informatie over anesthesie leest u hier
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. De totale opnameduur is twee tot drie dagen. U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie zijn bedoeld om bij te komen van de operatie  en te oefenen met de fysiotherapeut zodat u langzaam aan weer op de been komt  met uw nieuwe knie.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het Vlietland Ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Zie voor meer informatie ook de website van Thuiszorgwinkel.
 • De eerste periode loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en wanneer. Na enkele dagen is de pijn gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt  gebruiken en bent u voldoende zelfstandig voor ontslag.
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket in uw eigen gemeente.

Knie implantaten

Het krijgen van een knie implantaat is geen kleinigheid. Het is een grote operatie met een lange herstelperiode.  Het is belangrijk dat u zich dat vooraf goed realiseert. Hoe beter uw conditie en hoe beter de spieren van de benen getraind zijn voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt deze herstelperiode na het verkrijgen van een knie implantaat.

OpnameArrow downArrow up

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken en het medicatiepaspoort van uw apotheek. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname bij knie implantaten

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • U krijgt een steunkous aangemeten voor na de operatie.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie van uw knie-implantaat plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep van het verkrijgen van uw knie-implantaat komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

HerstelArrow downArrow up

De herstelperiode beslaat enkele maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Na twee dagen wordt het grote verband van de knie verwijderd en wordt de wond van het knie-implantaat beoordeeld.
 • Na enkele dagen is de pijn van uw knie met knie implantaat gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken. Meestal kunt u dan ook de knie negentig  graden buigen en goed strekken en bent u voldoende zelfstandig voor ontslag.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.
 • U mag de eerste 6 weken na de operatie van uw knieprothese niet zelf autorijden of fietsen. Auto rijden, uiteraard voor eigen risico, is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen worden hervat in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut.
 • Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Pas na enkele maanden is de knie weer helemaal tot rust gekomen. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet.
 • Oefenen is belangrijk om de functies vande spieren te herstellen en de knie te latenbewegen. De eerste maanden oefent u opsouplesse, zonder gewichten. Een hometrainer, zonder weerstand en zadelstand zo hoog mogelijk, is hier erg geschikt voor.
 • Direct na de operatie kunt u beginnen met oefenen van buigen en strekken van de enkel, dit is goed voor de bloedsomloop.
 • Oefen de eerste 2 weken het strekken en buigenvan de knie tot 90 graden op een stoel.Na het verwijderen van de hechtingen oefent u het buigen voorbij de 90 graden.
 • U mag 48 uur na de operatie kort douchen (<10 minuten). U mag de eerste 2 weken niet in bad en/of naar de sauna, dit om wondinfecties te voorkomen.
 • Om de zwelling in de knie te beperken, kunt u het been hoger leggen dan het bekken.Ook kunt u na de operatie starten met het koelen van de knie, hiervoor kunt u gebruik maken vancold-packs. Dit mag zo vaak als u wilt, maar niet langer dan 10-15 minuten achtereen, met een droge theedoek tussen de huid encold-pack. Zorg er voor dat het ijs niet rechtstreeks in contact komt met de huid.
 • U mag uw bed niet verstellen bij de benen. Houd het bed in horizontale stand.

VerwachtingenArrow downArrow up

De verwachtingen van een totale knieprothese zijn hooggespannen. De wens is een pijnloze knie na het verkrijgen van een knie implantaat, die beter beweegt dan voor de operatie, met een mooi recht been. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie veel beter dan voor de operatie.

Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep van een knie implantaat een kans bestaat op een complicatie. Daarnaast is het herstel traject lang! Het besluit tot het plaatsen van een totale knieprothese moet goed overdacht zijn! 
Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun 'nieuwe knie'.

Complicaties na het krijgen van een knie implantaat

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. zo ook bij het verkrijgen van een knie implantaat. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de knie.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de knie.
 • Het knie implantaat "klikt" met bewegen.
 • Infectie van de knieprothese.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

VragenArrow downArrow up

Hoe lang gaat een knieprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 80% kans heeft dat de knieprothese 20 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en Titanium nitride (TiN) coatings.

Plaatsen jullie ook de zogenaamde "gender knieprothese"?
Bovengenoemde knieprothese is met name ontwikkeld voor vrouwen, om te zorgen dat de afmetingen van de prothese onderdelen zo goed mogelijk passen bij bouw en verhoudingen van het kniegewricht van de vrouw. Naarmate het aantal knieprothesen dat geplaatst werd sterk toenam (alleen in Nederland worden er jaarlijks 18.000 knieprothesen geplaatst), rapporteerden meer en meer orthopedisch chirurgen dat er behoefte was aan prothesen die beter aansloten bij de anatomie van hun vrouwelijke patiënten.

Bj het plaatsen van de door Orthopedium gebruikte knieprothese wordt de knie optimaal uitgebalanceerd (balancing) Voortdurend wordt erop gelet dat de prothese in de voor de individuele patient optimale stand wordt gepositioneerd. Daarmee wordt de anatomische valgus hoek ( hoek van het bovenbeen ten opzichte van het onderbeen) nagestreefd. Er staan ons verschillende maten knieprothese ter beschikking om een optimale pasvorm te garanderen. Voor vrouwen is er tevens een "slim" variant beschikbaar aangepast aan de vrouwelijke anatomie.

Indien mijn knieprothese “versleten” is, of los zit, kan ik dan nog een nieuwe prothese krijgen?
Ja, er kan een revisie operatie plaatsvinden waarbij (een deel van) de knieprothese wordt vernieuwd.

Wat is het voordeel van een knieprothese die behandeld is met een coating?
Deze coating zorgt ervoor dat de kans op allergische reactie op de prothese minimaal is. Daarnaast geeft het extra bescherming tegen slijtage.

Mag ik roken voor de operatie, wat is jullie advies?
Wij adviseren u 7 dagen, maar zeker 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

Hoe wordt bepaald welke maat prothese bij mij past?
Dat kan gemeten worden op de rontgen foto en ook tijdens de operatie wordt gekeken welke maat het beste bij u past. De verschillende maten zijn allemaal in de operatiekamer aanwezig.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u  telefonisch of via email contact op te nemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Instructievideo's/oefeningenArrow downArrow up

Knie implantaten

Het krijgen van een knie implantaat betekent dat het kniegewricht wordt vervangen door kunstmateriaal. Pijn bij artrose is de meest voorkomende klacht die leidt tot een knie implantaat (knieprothese). 
Pijnklachten geven beperking met lopen, een gezwollen knie, een "o" of "x" stand van de knie en afname van de buiging of strekking van de knie.

Welke knie implantaat wordt er geplaatst?

De keuze welk knie implantaat wordt geplaatst, is er één uit velen. Er bestaan talloze soorten protheses voor zo’n beetje elk gewricht van het menselijk lichaam. Dan kan afhangen van het activiteitenniveau van de patient, zijn of haar leeftijd en ook de medische voorgeschiedenis.

De keuze wordt gemaakt op een aantal aspecten, zoals duurzaamheid, gemak en veiligheid bij het plaatsen ervan en de mogelijkheid tot eventuele revisie. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld een nitriet gecoate knieprothese, die daarmee slijtvaster is geworden, maar ook de kans op metaalovergevoeligheid zeer klein maakt.

We kunnen kunstgewrichten cementeren (met botlijm fixeren) maar beschikken ook over ingroeiprotheses. Een knieprothese wordt meestal met botcement vastgezet. De hemi (halve) knieprothese kan worden toegepast bij de hiervoor geschikte jonge, actieve patiënten. Kortom: de keuze van implantaat is erg belangrijk. Uw orthopeed kiest de prothese die voor u het meest geschikt is.

Knie implantaten - Behandeling

De operatie voor een knie implantaat verloopt als volgt:

 • De operatie voor het verkrijgen van een knieprothese verloopt onder algehele anesthesie, of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen gecombineerd met LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.
 • De vorm van het kniegewricht wordt aangepast aan de knieprothese, om er voor te zorgen dat het implantaat past en de knie stabiel is.
 • Uw been wordt mooi recht gemaakt, zodat het knie implantaat niet zichtbaar is.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed het definitieve implantaat.
 • Alvorens de knie gehecht wordt, test de orthopeed nogmaals de knie op juiste plaatsing en beweging.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving in hoge concentraties (LIA techniek) behandeld om de eerste pijn na de operatie te beperken.
 • De knie met uw knie implantaat wordt meestal met krammen gehecht.
 • U krijgt een vervolgafspraak, voor wondcontrole,2 weken na de operatie waarbijde hechtingen worden verwijderd in polikliniek Orthopedium te Delft. Ook wordt dan besloten of u fysiotherapie nodig heeft.'
 • U krijgt een vervolgafspraak, 6 - 8 weken voor controle na de operatie bij de orthopeed.
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een knieprothese spoedig verloopt.

Knie implantaten - Voorbereiding

Voordat u een knie implantaat krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie van een knieprothese (knie implantaat) kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep van een knie implantaat. Meer informatie over anesthesie leest u hier
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. De totale opnameduur is twee tot drie dagen. U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie zijn bedoeld om bij te komen van de operatie  en te oefenen met de fysiotherapeut zodat u langzaam aan weer op de been komt  met uw nieuwe knie.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het Vlietland Ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel. Zie voor meer informatie ook de website van Thuiszorgwinkel.
 • De eerste periode loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en wanneer. Na enkele dagen is de pijn gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt  gebruiken en bent u voldoende zelfstandig voor ontslag.
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp/zorg kunt u aanvragen bij het WMO loket in uw eigen gemeente.

Knie implantaten

Het krijgen van een knie implantaat is geen kleinigheid. Het is een grote operatie met een lange herstelperiode.  Het is belangrijk dat u zich dat vooraf goed realiseert. Hoe beter uw conditie en hoe beter de spieren van de benen getraind zijn voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt deze herstelperiode na het verkrijgen van een knie implantaat.

Knie implantaten - Opname

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken en het medicatiepaspoort van uw apotheek. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname bij knie implantaten

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • U krijgt een steunkous aangemeten voor na de operatie.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie van uw knie-implantaat plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep van het verkrijgen van uw knie-implantaat komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

Knie implantaten - Herstel

De herstelperiode beslaat enkele maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Na twee dagen wordt het grote verband van de knie verwijderd en wordt de wond van het knie-implantaat beoordeeld.
 • Na enkele dagen is de pijn van uw knie met knie implantaat gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken. Meestal kunt u dan ook de knie negentig  graden buigen en goed strekken en bent u voldoende zelfstandig voor ontslag.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.
 • U mag de eerste 6 weken na de operatie van uw knieprothese niet zelf autorijden of fietsen. Auto rijden, uiteraard voor eigen risico, is toegestaan op het moment dat u geen krukken meer nodig heeft en u een normaal looppatroon heeft. U mag buiten fietsen als u zelfstandig zonder krukken loopt, u uw knie voldoende kunt buigen en u op één been in balans kunt staan. Sportactiviteiten kunnen worden hervat in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut.
 • Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Pas na enkele maanden is de knie weer helemaal tot rust gekomen. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet.
 • Oefenen is belangrijk om de functies vande spieren te herstellen en de knie te latenbewegen. De eerste maanden oefent u opsouplesse, zonder gewichten. Een hometrainer, zonder weerstand en zadelstand zo hoog mogelijk, is hier erg geschikt voor.
 • Direct na de operatie kunt u beginnen met oefenen van buigen en strekken van de enkel, dit is goed voor de bloedsomloop.
 • Oefen de eerste 2 weken het strekken en buigenvan de knie tot 90 graden op een stoel.Na het verwijderen van de hechtingen oefent u het buigen voorbij de 90 graden.
 • U mag 48 uur na de operatie kort douchen (<10 minuten). U mag de eerste 2 weken niet in bad en/of naar de sauna, dit om wondinfecties te voorkomen.
 • Om de zwelling in de knie te beperken, kunt u het been hoger leggen dan het bekken.Ook kunt u na de operatie starten met het koelen van de knie, hiervoor kunt u gebruik maken vancold-packs. Dit mag zo vaak als u wilt, maar niet langer dan 10-15 minuten achtereen, met een droge theedoek tussen de huid encold-pack. Zorg er voor dat het ijs niet rechtstreeks in contact komt met de huid.
 • U mag uw bed niet verstellen bij de benen. Houd het bed in horizontale stand.

Knie implantaten - Verwachtingen

De verwachtingen van een totale knieprothese zijn hooggespannen. De wens is een pijnloze knie na het verkrijgen van een knie implantaat, die beter beweegt dan voor de operatie, met een mooi recht been. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie veel beter dan voor de operatie.

Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep van een knie implantaat een kans bestaat op een complicatie. Daarnaast is het herstel traject lang! Het besluit tot het plaatsen van een totale knieprothese moet goed overdacht zijn! 
Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun 'nieuwe knie'.

Complicaties na het krijgen van een knie implantaat

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. zo ook bij het verkrijgen van een knie implantaat. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de knie.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de knie.
 • Het knie implantaat "klikt" met bewegen.
 • Infectie van de knieprothese.
 • Schade door de operatie aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Knie implantaten - Vragen

Hoe lang gaat een knieprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 80% kans heeft dat de knieprothese 20 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en Titanium nitride (TiN) coatings.

Plaatsen jullie ook de zogenaamde "gender knieprothese"?
Bovengenoemde knieprothese is met name ontwikkeld voor vrouwen, om te zorgen dat de afmetingen van de prothese onderdelen zo goed mogelijk passen bij bouw en verhoudingen van het kniegewricht van de vrouw. Naarmate het aantal knieprothesen dat geplaatst werd sterk toenam (alleen in Nederland worden er jaarlijks 18.000 knieprothesen geplaatst), rapporteerden meer en meer orthopedisch chirurgen dat er behoefte was aan prothesen die beter aansloten bij de anatomie van hun vrouwelijke patiënten.

Bj het plaatsen van de door Orthopedium gebruikte knieprothese wordt de knie optimaal uitgebalanceerd (balancing) Voortdurend wordt erop gelet dat de prothese in de voor de individuele patient optimale stand wordt gepositioneerd. Daarmee wordt de anatomische valgus hoek ( hoek van het bovenbeen ten opzichte van het onderbeen) nagestreefd. Er staan ons verschillende maten knieprothese ter beschikking om een optimale pasvorm te garanderen. Voor vrouwen is er tevens een "slim" variant beschikbaar aangepast aan de vrouwelijke anatomie.

Indien mijn knieprothese “versleten” is, of los zit, kan ik dan nog een nieuwe prothese krijgen?
Ja, er kan een revisie operatie plaatsvinden waarbij (een deel van) de knieprothese wordt vernieuwd.

Wat is het voordeel van een knieprothese die behandeld is met een coating?
Deze coating zorgt ervoor dat de kans op allergische reactie op de prothese minimaal is. Daarnaast geeft het extra bescherming tegen slijtage.

Mag ik roken voor de operatie, wat is jullie advies?
Wij adviseren u 7 dagen, maar zeker 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

Hoe wordt bepaald welke maat prothese bij mij past?
Dat kan gemeten worden op de rontgen foto en ook tijdens de operatie wordt gekeken welke maat het beste bij u past. De verschillende maten zijn allemaal in de operatiekamer aanwezig.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u  telefonisch of via email contact op te nemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Knie implantaten - Instructievideo's/oefeningen

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw knie implantaten behandeling vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de knie implantaten behandeling worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw knie-implantaten

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een knie implantaten behandeling en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw knie implantaten.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium