Vorige pagina

Klachtenprocedure

Wegwijzer bij klachten

Bent u niet tevreden over de verleende zorg of bejegening bij Orthopedium? Dan willen wij daar graag samen met u een oplossing voor vinden.

Hoe verloopt de procedure:
Wanneer is een klacht een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Orthopedium, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan de klacht gaan over zaken zoals wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

De eerste stap
De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Orthopedium.

De klachtenregeling van Orthopedium
Orthopedium beschikt over een klachtenregeling zoals in de Wet WKKGZ is voorgeschreven. Deze regeling zorgt ervoor dat op professionele wijze aandacht wordt besteed aan uw klacht. De oorzaken van de klachten worden geïnventariseerd en geregistreerd. Dit kan bijdragen aan verbetering van de zorg van Orthopedium.

Orthopedium biedt de volgend mogelijkheden om klachten op te lossen:
• Bemiddeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris
• Formele schriftelijke klachtbehandeling door de instelling

De klachtenfunctionaris
In situaties waarbij twee partijen het niet eens kunnen worden, kan de klachtenfunctionaris gevraagd worden te bemiddelen. Hiermee wordt geprobeerd een oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen. De klacht, die afkomstig moet zijn van de patiënt of namens de patiënt, kan per brief of per email bij de klachtenfunctionaris worden ingediend.

Correspondentieadres bij klachten
Postadres:
Kliniek Orthopedium
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Olof Palmestraat 20
2616 LS Delft

E-mailadres:klachten@orthopedium.nl

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen. Met u kan dan overlegd worden op welke wijze u uw klacht wilt laten behandelen, door middel van bemiddeling of een formele schriftelijke reactie. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Geschillencommissie Zorg
Mocht u na de formele klachtbehandeling door middel van een schriftelijke reactie van de instelling niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.
Heeft u schade geleden en verwijt u dat de instelling dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot schadevergoeding bij de directie van Orthopedium. De klachtenfunctionaris kan u over deze procedure informatie en advies geven.

Geheimhouding en privacy
Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt ook voor de klachtenfunctionaris. U kunt erop rekenen dat de gegevens over u en uw klacht strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris houdt een register bij van de binnengekomen klachten en brengt hierover verslag uit aan de directie van Orthopedium. Ook hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy.

Instanties buiten Orthopedium
U kunt zich altijd met uw klacht wenden tot externe personen en/of instanties buiten Orthopedium.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680, 3500 GR Utrecht

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250, 3500 GG Utrecht

Het Juridisch Loket
Bel 0900 – 8020 of kijk op juridischloket.nl voor adressen bij u in de buurt

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LP)
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht

Regionale Tuchtcolleges
Kijk voor de adressen op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Lees hier Klachtenregeling Clienten NL Healthcare Clinics (Orthopedium, Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis) 

Lees hier Regelement Klachtenfunctionaris NL Healthcare Clinics (Orthopedium, Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis)

 

Klachtenprocedure

Wegwijzer bij klachten

Bent u niet tevreden over de verleende zorg of bejegening bij Orthopedium? Dan willen wij daar graag samen met u een oplossing voor vinden.

Hoe verloopt de procedure:
Wanneer is een klacht een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken bij Orthopedium, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de bejegening door onze medewerkers, de medische behandeling of de informatievoorziening. Ook kan de klacht gaan over zaken zoals wachttijden, privacy of de ruimte waarin u verbleef.

De eerste stap
De eerste stap die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft, is dit bespreken met de betreffende persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het gewenste effect heeft of dat u de klacht niet met deze persoon (personen) wilt bespreken. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Orthopedium.

De klachtenregeling van Orthopedium
Orthopedium beschikt over een klachtenregeling zoals in de Wet WKKGZ is voorgeschreven. Deze regeling zorgt ervoor dat op professionele wijze aandacht wordt besteed aan uw klacht. De oorzaken van de klachten worden geïnventariseerd en geregistreerd. Dit kan bijdragen aan verbetering van de zorg van Orthopedium.

Orthopedium biedt de volgend mogelijkheden om klachten op te lossen:
• Bemiddeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris
• Formele schriftelijke klachtbehandeling door de instelling

De klachtenfunctionaris
In situaties waarbij twee partijen het niet eens kunnen worden, kan de klachtenfunctionaris gevraagd worden te bemiddelen. Hiermee wordt geprobeerd een oplossing te vinden en het vertrouwen te herstellen. De klacht, die afkomstig moet zijn van de patiënt of namens de patiënt, kan per brief of per email bij de klachtenfunctionaris worden ingediend.

Correspondentieadres bij klachten
Postadres:
Kliniek Orthopedium
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Olof Palmestraat 20
2616 LS Delft

E-mailadres:klachten@orthopedium.nl

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen. Met u kan dan overlegd worden op welke wijze u uw klacht wilt laten behandelen, door middel van bemiddeling of een formele schriftelijke reactie. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Geschillencommissie Zorg
Mocht u na de formele klachtbehandeling door middel van een schriftelijke reactie van de instelling niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.
Heeft u schade geleden en verwijt u dat de instelling dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot schadevergoeding bij de directie van Orthopedium. De klachtenfunctionaris kan u over deze procedure informatie en advies geven.

Geheimhouding en privacy
Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt ook voor de klachtenfunctionaris. U kunt erop rekenen dat de gegevens over u en uw klacht strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris houdt een register bij van de binnengekomen klachten en brengt hierover verslag uit aan de directie van Orthopedium. Ook hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy.

Instanties buiten Orthopedium
U kunt zich altijd met uw klacht wenden tot externe personen en/of instanties buiten Orthopedium.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680, 3500 GR Utrecht

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250, 3500 GG Utrecht

Het Juridisch Loket
Bel 0900 – 8020 of kijk op juridischloket.nl voor adressen bij u in de buurt

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LP)
Postbus 9101, 3506 GC Utrecht

Regionale Tuchtcolleges
Kijk voor de adressen op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Lees hier Klachtenregeling Clienten NL Healthcare Clinics (Orthopedium, Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis) 

Lees hier Regelement Klachtenfunctionaris NL Healthcare Clinics (Orthopedium, Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal en Huidziekenhuis Dermicis)

 

Naar boven

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *