Vorige pagina

Schouderimplantaten

InleidingArrow downArrow up

Het krijgen van een schouderprothese betekent dat (een deel van) het schoudergewricht wordt vervangen door kunstmateriaal.

Pijn bij schouder artrose is de meest voorkomende klacht die leidt uiteindelijk tot een schouderprothese. Pijnklachten door artrose aan de schouder leiden bijvoorbeeld tot:

 • Beperkte beweeglijkheid.
 • Door pijn verstoorde nachtrust.
 • Afgenomen belastbaarheid van de schouder.
 • De kracht van de schouder is afgenomen.

Schouderimplantaat

Er zijn drie soorten schouderprotheses:

 • De totale schouderprothese. Deze wordt het meest geplaatst.
 • De halve ("hemi") schouderprothese. Alleen de schouderkop wordt geplaatst, geen schouderkom.
 • De omgekeerde schouderprothese. Bij afgescheurde pezen rond de schouder wordt soms gekozen voor een omgekeerde prothese: de kom wordt kop en de kop wordt kom. Dit verandert het krachtenspel van de schouder zodanig dat de beweeglijkheid beter wordt behouden.
  Klik hier om de animatie van de omgekeerde schouderprothese te bekijken. 

Welke schouderprothese voor u het meest geschikt is, ligt aan verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de schouderkom en de kwaliteit van de spier/peesmanchet om de schouder.

BehandelingArrow downArrow up

De operatie voor een schouderprothese verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie (narcose).
 • Uw orthopeed maakt aan de voor-zijkant van de schouder een wond.
 • Tussen verschillende spieren door wordt de schouder bereikt. Soms moet een pees worden losgemaakt om de schouder goed te bereiken.
 • Dan wordt de schouderkop verwijderd. Vervolgens wordt, als deze wordt vervangen, de kom voorbereid voor de schouderprothese.
 • Nadat de kom in de juiste vorm is gefreesd wordt de schouderprothese geplaatst.
 • Vervolgens wordt het bot van de bovenarm voorbereid op plaatsing van een steel en de kop.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve schouderprothese.
 • De wond wordt meestal gedicht met speciale nietjes.
 • Deze worden na ongeveer 14 dagen verwijderd
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een schouderprothese spoedig verloopt.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voorbereidingen voor het krijgen van een schouderimplantaat

Voordat u de operatie vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie voor een schouderprothese kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag voor het krijgen van de schouderprothese wordt ingepland. De totale opnameduur is 2-3 dagen.
 • U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie van een schouderprothese zijn bedoeld om bij te komen van de operatie en te oefenen met de fysiotherapeut zodat u langzaam aan wordt voorbereid op uw thuiskomst.
 • U herstelt thuis van de operatie en mag uw arm de eerste weken niet gebruiken. Denkt u dat u het thuis toch niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van kliniek Orthopedium. Zij geeft de hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis of aan de thuiszorg instelling van uw woonplaats.

OpnameArrow downArrow up

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, medicatiepaspoort, kleding en toiletartikelen neemt u mee. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname bij het krijgen van een schouderimplantaat

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie van de schouderprothese plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep van de schouderprothese komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder.
 • U krijgt een schoudersling om de beweging van uw arm te bepreken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de zorgvuldig herstelde structuren los scheuren.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over welke oefeningen u mag doen.

 

HerstelArrow downArrow up

Het herstel na het krijgen van een schouderprothese duurt circa 6 maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie van de schouderprothese bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Fysiotherapie is nodig om de spierkracht en coördinatie weer optimaal te krijgen. Pijn en zwelling geven aan dat de grens van het belasten bereikt is.
 • Gedurende 6 weken na de operatie van de schouderprothese draagt u continu de sling om beweging van uw schouder tot een minimum te beperken.
 • Het is verstandig om de eerste periode na het krijgen van de schouderprothese hulp uit uw omgeving te vragen bij zware huishoudelijke klussen en zaken waarbij u 2 armen nodig heeft.
 • Na een dag wordt het grote verband van de schouder verwijderd en wordt de wond beoordeeld.
 • De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd.

Herstel na het krijgen van een schouderimplantaat

Tenminste 6 weken na de operatie van de schouderprothese kunt u de arm weer iets gaan belasten, maar de functie is pas na ongeveer een half jaar volledig hersteld. U mag autorijden als uw schouder weer betrouwbaar voelt en dus krachtig en stabiel genoeg is. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet.

Het belangrijkste doel van deze ingreep is pijnvermindering van de schouder. Uw schouder beweegt met een schouderprothese niet meer zo ver als voor de operatie. De functie van de schouder blijft echter meestal wel zo goed dat u uw dagelijkse activiteiten goed kunt uitvoeren.

VerwachtingenArrow downArrow up

De inzet is dat uw pijnlijke schouder, die u waarschijnlijk slecht kunt bewegen, na de operatie vrijwel geen pijn meer doet. De beweeglijkheid zal afgenomen zijn ten opzichte van vroeger, maar uw dagelijkse activiteiten kunt u meestal goed uitvoeren. De revalidatie na het krijgen van een schouderprothese duurt lang, alles bij elkaar tot een jaar.

Het bezit van een kunstgewricht betekent dat u levenslang moet oppassen voor infecties elders in het lichaam. Meld sowieso altijd bij (nieuw) artsenbezoek dat u een een schouderprothese bezit!

Complicaties na het krijgen van een schouderimplantaat

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de schouder.
 • De wond blijft soms lang gevoelig na het krijgen van een schouderprothese.
 • Instabiliteit van de schouder na het krijgen van een schouderprothese.
 • Infectie van de schouder.
 • De schouderprothese "laat los".
 • Schade door de operatie aan structuren rond de schouder, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Soms is het resultaat van de schouderprothese niet wat u ervan had gehoopt. Het is belangrijk dat u hierover spreekt met uw behandelend orthopeed.

Let op: Bij personen met een schouderprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

VragenArrow downArrow up

Hoe lang duurt de operatie van een schouderprothese?
Het plaatsen van een schouderprothese duurt tussen de 60 en 90 minuten.

Wordt de operatie van een schouderprothese vaak uitgevoerd?
In Nederland worden per jaar ongeveer 1500 schouderprotheses geplaatst.

Hoe lang gaat een schouderprothese mee?
We rekenen op ongeveer 10-15 jaar van een schouderprothese, maar bij zware belasting kan dit minder zijn.

Hoe oud moet ik zijn om een schouderprothese te krijgen?
Niet de leeftijd maar de invaliditeit bepaalt of een schouderprothese voor u de oplossing is. In uitzonderlijke gevallen worden bij een twintigers of dertigers ook een schouderprothese geplaatst.

Hoeveel weegt zo’n schouderprothese?
Een schouderprothese weegt, afhankelijk van het type, tussen de 250-400 gram. U merkt daar overigens niets van.

Wat gebeurt er bij de controle op het vliegveld?
Als u slank bent of meerdere protheses heeft, kan het zijn dat het poortje gaat piepen.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u  telefonisch of via email contact op te nemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Dagelijkse oefeningenArrow downArrow up

Schouderimplantaten

Het krijgen van een schouderprothese betekent dat (een deel van) het schoudergewricht wordt vervangen door kunstmateriaal.

Pijn bij schouder artrose is de meest voorkomende klacht die leidt uiteindelijk tot een schouderprothese. Pijnklachten door artrose aan de schouder leiden bijvoorbeeld tot:

 • Beperkte beweeglijkheid.
 • Door pijn verstoorde nachtrust.
 • Afgenomen belastbaarheid van de schouder.
 • De kracht van de schouder is afgenomen.

Schouderimplantaat

Er zijn drie soorten schouderprotheses:

 • De totale schouderprothese. Deze wordt het meest geplaatst.
 • De halve ("hemi") schouderprothese. Alleen de schouderkop wordt geplaatst, geen schouderkom.
 • De omgekeerde schouderprothese. Bij afgescheurde pezen rond de schouder wordt soms gekozen voor een omgekeerde prothese: de kom wordt kop en de kop wordt kom. Dit verandert het krachtenspel van de schouder zodanig dat de beweeglijkheid beter wordt behouden.
  Klik hier om de animatie van de omgekeerde schouderprothese te bekijken. 

Welke schouderprothese voor u het meest geschikt is, ligt aan verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de schouderkom en de kwaliteit van de spier/peesmanchet om de schouder.

Schouderimplantaten - Behandeling

De operatie voor een schouderprothese verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie (narcose).
 • Uw orthopeed maakt aan de voor-zijkant van de schouder een wond.
 • Tussen verschillende spieren door wordt de schouder bereikt. Soms moet een pees worden losgemaakt om de schouder goed te bereiken.
 • Dan wordt de schouderkop verwijderd. Vervolgens wordt, als deze wordt vervangen, de kom voorbereid voor de schouderprothese.
 • Nadat de kom in de juiste vorm is gefreesd wordt de schouderprothese geplaatst.
 • Vervolgens wordt het bot van de bovenarm voorbereid op plaatsing van een steel en de kop.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve schouderprothese.
 • De wond wordt meestal gedicht met speciale nietjes.
 • Deze worden na ongeveer 14 dagen verwijderd
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een schouderprothese spoedig verloopt.

Schouderimplantaten - Voorbereiding

Voorbereidingen voor het krijgen van een schouderimplantaat

Voordat u de operatie vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Deze bepaalt of u de operatie voor een schouderprothese kunt ondergaan en geeft u uitleg  over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag voor het krijgen van de schouderprothese wordt ingepland. De totale opnameduur is 2-3 dagen.
 • U komt op de operatiedag naar het Vlietland Ziekenhuis. De dagen na de operatie van een schouderprothese zijn bedoeld om bij te komen van de operatie en te oefenen met de fysiotherapeut zodat u langzaam aan wordt voorbereid op uw thuiskomst.
 • U herstelt thuis van de operatie en mag uw arm de eerste weken niet gebruiken. Denkt u dat u het thuis toch niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van kliniek Orthopedium. Zij geeft de hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis of aan de thuiszorg instelling van uw woonplaats.

Schouderimplantaten - Opname

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, medicatiepaspoort, kleding en toiletartikelen neemt u mee. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Opname bij het krijgen van een schouderimplantaat

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie van de schouderprothese plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep van de schouderprothese komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder.
 • U krijgt een schoudersling om de beweging van uw arm te bepreken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de zorgvuldig herstelde structuren los scheuren.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over welke oefeningen u mag doen.

 

Schouderimplantaten - Herstel

Het herstel na het krijgen van een schouderprothese duurt circa 6 maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie van de schouderprothese bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Fysiotherapie is nodig om de spierkracht en coördinatie weer optimaal te krijgen. Pijn en zwelling geven aan dat de grens van het belasten bereikt is.
 • Gedurende 6 weken na de operatie van de schouderprothese draagt u continu de sling om beweging van uw schouder tot een minimum te beperken.
 • Het is verstandig om de eerste periode na het krijgen van de schouderprothese hulp uit uw omgeving te vragen bij zware huishoudelijke klussen en zaken waarbij u 2 armen nodig heeft.
 • Na een dag wordt het grote verband van de schouder verwijderd en wordt de wond beoordeeld.
 • De hechtingen worden na ongeveer 14 dagen verwijderd.

Herstel na het krijgen van een schouderimplantaat

Tenminste 6 weken na de operatie van de schouderprothese kunt u de arm weer iets gaan belasten, maar de functie is pas na ongeveer een half jaar volledig hersteld. U mag autorijden als uw schouder weer betrouwbaar voelt en dus krachtig en stabiel genoeg is. De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt  af van het soort werk dat u doet.

Het belangrijkste doel van deze ingreep is pijnvermindering van de schouder. Uw schouder beweegt met een schouderprothese niet meer zo ver als voor de operatie. De functie van de schouder blijft echter meestal wel zo goed dat u uw dagelijkse activiteiten goed kunt uitvoeren.

Schouderimplantaten - Verwachtingen

De inzet is dat uw pijnlijke schouder, die u waarschijnlijk slecht kunt bewegen, na de operatie vrijwel geen pijn meer doet. De beweeglijkheid zal afgenomen zijn ten opzichte van vroeger, maar uw dagelijkse activiteiten kunt u meestal goed uitvoeren. De revalidatie na het krijgen van een schouderprothese duurt lang, alles bij elkaar tot een jaar.

Het bezit van een kunstgewricht betekent dat u levenslang moet oppassen voor infecties elders in het lichaam. Meld sowieso altijd bij (nieuw) artsenbezoek dat u een een schouderprothese bezit!

Complicaties na het krijgen van een schouderimplantaat

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Overleg bij onderstaande complicaties met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding in de schouder.
 • De wond blijft soms lang gevoelig na het krijgen van een schouderprothese.
 • Instabiliteit van de schouder na het krijgen van een schouderprothese.
 • Infectie van de schouder.
 • De schouderprothese "laat los".
 • Schade door de operatie aan structuren rond de schouder, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.

Soms is het resultaat van de schouderprothese niet wat u ervan had gehoopt. Het is belangrijk dat u hierover spreekt met uw behandelend orthopeed.

Let op: Bij personen met een schouderprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

Schouderimplantaten - Vragen

Hoe lang duurt de operatie van een schouderprothese?
Het plaatsen van een schouderprothese duurt tussen de 60 en 90 minuten.

Wordt de operatie van een schouderprothese vaak uitgevoerd?
In Nederland worden per jaar ongeveer 1500 schouderprotheses geplaatst.

Hoe lang gaat een schouderprothese mee?
We rekenen op ongeveer 10-15 jaar van een schouderprothese, maar bij zware belasting kan dit minder zijn.

Hoe oud moet ik zijn om een schouderprothese te krijgen?
Niet de leeftijd maar de invaliditeit bepaalt of een schouderprothese voor u de oplossing is. In uitzonderlijke gevallen worden bij een twintigers of dertigers ook een schouderprothese geplaatst.

Hoeveel weegt zo’n schouderprothese?
Een schouderprothese weegt, afhankelijk van het type, tussen de 250-400 gram. U merkt daar overigens niets van.

Wat gebeurt er bij de controle op het vliegveld?
Als u slank bent of meerdere protheses heeft, kan het zijn dat het poortje gaat piepen.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u  telefonisch of via email contact op te nemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed  het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Schouderimplantaten - Dagelijkse oefeningen

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw schouderimplantenten behandeling vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de schouderimplantaten behandeling worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw schouderimplantaten behandeling

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een schouderimplantaten behandeling en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw schouderimplantaten behandeling.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium