Vorige pagina

Heupprothese

InleidingArrow downArrow up

Het krijgen van een heupprothese betekent dat het heupgewricht wordt vervangen door kunstmateriaal. Een heupprothese wordt steeds vaker geplaatst, meestal gebeurt dit omdat de heup is versleten door artrose (gewrichtsslijtage). De klachten bij artrose ontstaan vaak geleidelijk, maar kunnen ook een plotseling en snel beloop hebben, bijvoorbeeld na een val of een blessure.

Het doel van een heupprothese is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie van voor de operatie veel beter na een heupprothese.

 

Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een heupprothese spoedig verloopt.

De klachten veroorzaakt door artrose die leiden tot een heupprothese zijn: 

 • Belemmeringen bij het lopen (door pijn), vooral bij het starten met lopen. Ook de afstand die u maximaal kunt lopen neemt af.
 • Verstoorde nachtrust door pijn aan de heup.
 • Bewegingsbeperking. U kunt uw heup niet meer volledig strekken en buigen en/of u voelt een beperking in het naar binnen draaien van de heup. Ook is het spreiden van de heup vaak niet meer volledig mogelijk.

Heupbenadering bij het plaatsen van een heuprothese

Jaarlijks worden in Nederland circa 23.000 nieuwe heupgewrichten geplaatst bij patiënten. Naast de juiste keuze voor de soort heupprothese, is de operatieve benadering van belang. De keuze voor de benadering is afhankelijk van de hoeveelheid spier- en vetweefsel en de vorm van de heup.

Orthopedium past bij een heupprothese bij voorkeur de thans populaire minimaal invasieve achterste benadering toe. Deze benadering brengt de minste schade toe aan spieren, kapsel, bloedvaten en zenuwstelsel. Door de nieuwste operatietechnieken is de kans dat de heup uit de kom schiet bijna nihil (1-2%) en kan u dezelfde of de volgende dag al uit bed.

Patiënten op leeftijd behouden hun onafhankelijkheid en gaan meestal vanuit het ziekenhuis meteen naar huis. Een verblijf in een verpleeghuis is bij de benaderingsmethode van kliniek Orthopedium niet nodig na het krijgen van een heupprothese.


Veel gebruikte andere zoektermen:

kunstheup

BehandelingArrow downArrow up

De operatie voor een heupprothese verloopt als volgt:

 • De operatie voor het krijgen van een heupprothese verloopt onder algehele anesthesie (narcose) of een ruggenprik, en duurt 50 tot 75 minuten.
 • Uw orthopeed maakt een snede aan de zijkant en gedeeltelijk over uw bil om het heupgewricht te bereiken .
 • De heupkop wordt verwijderd, nadat deze uit de kom is gehaald.
 • Eerst wordt de nieuwe heupkom en vervolgens de nieuwe heupkop geplaatst.
 • Met uiterste zorgvuldigheid wordt de juiste lengte van uw been hersteld of behouden.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve heupprothese.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving behandeld om de eerste pijn na de operatie van de heupprothese te beperken.
 • De wond wordt gedicht met oplosbare hechtingen.
 • U mag na 2-3 dagen naar huis.
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel spoedig verloopt na een heupprothese.
 

VoorbereidingArrow downArrow up

Voordat u de heupprothese krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie van een heupprothese kunt ondergaan en zij geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. 
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp na het krijgen van een heupprothese kunt u zelf aanvragen bij het WMO loket in uw eigen gemeente.

U krijgt een nieuwe heup

Een heupprothese krijgen is geen kleinigheid. Een heupprothese is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft. Het is belangrijk dat u zich dat van tevoren goed realiseert. Hoe beter uw conditie is voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt de herstelperiode na een heupprothese.

 

OpnameArrow downArrow up

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland Ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

Opname bij het plaatsen van een heupprothese

De dag na het krijgen van uw heupprothese komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

 

HerstelArrow downArrow up

Herstelperiode na een heupprothese

De herstelperiode na een heupprothese beslaat drie tot zes maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie van uw heupprothese bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Na 1 dag wordt het grote verband van de heup verwijderd en wordt de wond van de heup beoordeeld.
 • U bent niet ziek, u hoeft dus niet in bed te blijven en overdag draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen. Meestal kunt u zich na 3 tot 4 dagen voldoende zelfstandig bewegen om weer naar huis te kunnen. De pijn aan uw heup is dan gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken
 • De eerste weken loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole (2 weken na de operatie) worden de hechtingen verwijderd en wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en of u fysiotherapie nodig heeft.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie. Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Met een nieuwe heupprothese mag u de eerste 6 weken niet meer dan 90 graden buigen en niet meer dan een beetje draaien met de heup. Bij uw thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om beweging zo veel mogelijk te vermijden.
 • U mag de eerste weken na een heupprothese niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Autorijden en fietsen kunt u, uiteraard voor eigen risico, hervatten als u goed kunt lopen zonder krukken; vaak is dit na ongeveer 6- 8 weken. Sporthervatting doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is al na 2 weken toegestaan.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • Slapen na de operatie: de voorkeur gaat er naar uit dat u de eerste 6 weken na de operatie uitsluitend op uw rug slaapt, met een kussen tussen uw knieën. Indien dit niet voor u mogelijk is mag u op uw geopereerde zijde slapen, mits u slaapt met een kussen tussen uw knieën.
 • U heeft na 6 tot 8 weken een controle afspraak bij de orthopeed.
 • Het is na een heupprothese vrij gebruikelijk dat u het gevoel heeft dat uw been langer is geworden, terwijl dit objectief niet het geval is. Drie maanden na de operatie zullen wij nogmaals een meting doen en een diagnose stellen,omdat de heup zich dan ‘gezet’ heeft en gewenning is opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer gemaakt worden om een stabiele heup te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing.
 • Pas na enkele maanden is de heup weer helemaal tot rust gekomen. 

VerwachtingenArrow downArrow up

De verwachtingen van een totale heupprothese zijn hooggespannen. De wens is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie veel beter dan voor de operatie.

Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep een kans bestaat op een complicatie. Daarnaast is het hersteltraject na het krijgen van een heupprothese lang. Het besluit tot het plaatsen van een totale heupprothese moet goed overdacht zijn! Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun nieuwe heup.

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Mogelijke complicaties bij een heupprothese:

 • Nabloeding in de heup.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een pijnlijke sensatie in de heup blijven.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan na het krijgen van een heupprothese.
 • Instabiliteit van de heup.
 • De heupprothese “klikt” met bewegen.
 • De heup schiet bij bepaalde (extreme) bewegingen uit de kom.
 • Er is een beenlengteverschil ontstaan of blijven bestaan.
 • Er is een waggelgang ontstaan of blijven bestaan.
 • Infectie van de heupprothese.
 • Schade aan structuren rond de heup, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een heupprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts en vermeld hierbij dat u in het bezit van een heupprothese.

Kans op complicatie na het plaatsen van een heupprothese

De kans op een complicatie na een totale heupprothese hangt af van verschillende factoren. Om u een indicatie te geven van de kans op een heroperatie binnen 2 jaar en een diepe wondinfectie na een heupprothese vindt u hieronder de landelijke cijfers (2013):

 • Kans op vervolgoperaties binnen 2 jaar na een heupprothese operatie: 3,4%
 • Kans op een diepe wondinfectie na een heupprothese operatie: 0,80%

VragenArrow downArrow up

Wanneer neem ik contact op met Orthopedium?

 • Als u veel meer pijn krijgt.
 • Als u een ontsteking krijgt rondom de wond.
 • Bij hoge koorts veroorzaakt door een ontsteking rondom de wond.
 • Als de huid rondom de wond rood wordt en veel pijn geeft.
 • Als de pijnstillers niet of nauwelijks werken.

Hoe lang duurt de operatie van een heupprothese?
Gemiddeld duurt de operatie tussen de 50 en 75 minuten.

Wordt de operatie van een heupprothese vaak uitgevoerd?
In Nederland worden per jaar ongeveer 23.000 heupprothesen geplaatst. Bij Orthopedium zijn de orthopeden gespecialiseerd in het uitvoeren van deze verrichting. U bent bij ons in goede handen voor het krijgen van een heupprothese.

Hoe lang na de ingreep van een heupprothese moet ik de injecties gebruiken om trombose te voorkomen?
Deze moet u tot 5 weken na de ingreep van een heupprothese gebruiken.

Wat zijn de gevolgen van een infectie van de heupprothese?
Als de infectie binnen 6 weken na de operatie optreedt en direct wordt behandeld met uitgebreid spoelen van de heup en het geven van antibiotica kan de prothese worden behouden. Indien een langere termijn verstrijkt, moet de prothese meestal worden verwijderd om later na volledige genezing van de infectie weer een nieuwe heupprothese te implanteren. Een geïnfecteerde prothese vereist vaak meerdere operaties om de botvlakken vrij van bacteriën te krijgen. Als uiteindelijk opnieuw een heupprothese wordt geplaatst, zal gedurende ongeveer een half jaar een combinatie van antibiotica worden gegeven om de nieuwe prothese te beschermen. 

Hoe lang moet ik loophulpmiddelen (bijv. krukken) gebruiken?
De eerste weken loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole (2 weken na de operatie) worden de hechtingen verwijderd en wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en of u fysiotherapie nodig heeft.

Hoe lang gaat een heupprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 95% kans heeft dat de heupprothese 15 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en nitriet coating.

Hoe oud moet ik zijn om een heupprothese te krijgen?
Uw mate van invaliditeit bepaalt of u aan een heupprothese toe bent. In uitzonderlijke gevallen worden prothesen bij 20- en 30 jarigen geplaatst.

Hoe vaak moet ik mijn oefeningen doen na de operatie van een heupprothese?
U kunt volstaan met drie keer per dag oefenen gedurende 10 minuten. Stelregel hierbij is niet tot het uiterste gaan.

Wanneer vervang ik de pleister en mag ik weer onder de douche?
Het drukverband wordt de volgende dag verwijderd. De operatiewond mag nat worden na 48-uur. U kunt douchen, < 10 minuten, als er geen tekenen zijn van infectie. Het gebruik van zeep, deodorant, poeder of bodylotion in het wondgebied is sterk af te raden i.v.m. risico op huidirritatie. Mocht er toch zeep of shampoo in de wond terecht komen, spoel dit dan goed uit. Dep de wond na het douchen droog na een schone handdoek. U mag niet in bad, naar de sauna of in het zwembad totdat de hechtingen of nietjes verwijderd zijn en de wond helemaal dicht is.

Is zo’n heupprothese zwaar?
Een heupprothese weegt ca. 400 gram en u merkt daar niets van.

 Hoe stap ik veilig in en uit de auto?
U legt een stevig kussen op de zitting van de autostoel (eventueel legt u daarop nog een plastic zak zodat u makkelijker kunt draaien). U zet de autostoel in de achterste stand en de rugleuning een stukje naar achteren. Parkeer de auto op de weg en niet tegen de stoeprand.
Instappen: zit een kwartslag gedraaid op de stoel met de benen nog naar buiten. Zorg ervoor dat u uw knieën goed naar buiten wijzen voordat u instapt. Uitstappen: laat uw knieën eerst naar buiten wijzen voordat u uit de auto stapt.

Hoe lang blijft mijn heup pijnlijk aanvoelen?
U zult na de operatie merken dat de pijn geleidelijk minder wordt. Verbetering is nog steeds te merken tot 3 à 4 maanden na de ingreep. Pijn bij het ‘opstarten’ zal nog enige tijd voortduren.

Mijn been is dik na de operatie van de heupprothese, hoe lang blijft dit zo?
Zwelling van het been is na de operatie heel gewoon, u zult merken dat dit de eerste weken na de operatie vermindert. Goed oefenen na het krijgen van een heupprothese is belangrijk om de zwelling te verminderen. Ook zal de zwelling verminderen als u geregeld uw been hoog legt.

Piep ik op een vliegveld met heupprothese als ik door het poortje ga?
Met name bij slanke patiënten of bij meerdere protheses kan dit gebeuren. Om aan te kunnen tonen dat u drager van een prothese bent krijgt u van ons, in de maand na uw operatie, een prothesepas toegestuurd.

Het lijkt of mijn geopereerde been na de operatie langer is, kan dit kloppen?
Drie maanden na de operatie heeft de heup zich 'gezet’ en is er gewenning opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer gemaakt worden om een stabiele heup te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing. De beoordeling hiervan zal bij controle plaatsvinden door uw orthopedisch chirurg.

Mag ik roken voor de operatie?
Wij adviseren u 7 dagen tot tenminste 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijk complicaties optreden na de operatie.

Moet ik antibiotica gebruiken bij een behandeling van de tandarts?
In de landelijke richtlijnen van de specialistenvereniging van de Orthopedie wordt geadviseerd om alleen bij een tandheelkundige ingreep in een ontstoken gebied 2 tabletten antibiotica te geven in de vorm van amoxilline/clavulaanzuur.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via email contact opnemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de heupprothese met u.

 

Instructievideo's/oefeningenArrow downArrow up

Heupprothese

Het krijgen van een heupprothese betekent dat het heupgewricht wordt vervangen door kunstmateriaal. Een heupprothese wordt steeds vaker geplaatst, meestal gebeurt dit omdat de heup is versleten door artrose (gewrichtsslijtage). De klachten bij artrose ontstaan vaak geleidelijk, maar kunnen ook een plotseling en snel beloop hebben, bijvoorbeeld na een val of een blessure.

Het doel van een heupprothese is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie van voor de operatie veel beter na een heupprothese.

 

Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na een heupprothese spoedig verloopt.

De klachten veroorzaakt door artrose die leiden tot een heupprothese zijn: 

 • Belemmeringen bij het lopen (door pijn), vooral bij het starten met lopen. Ook de afstand die u maximaal kunt lopen neemt af.
 • Verstoorde nachtrust door pijn aan de heup.
 • Bewegingsbeperking. U kunt uw heup niet meer volledig strekken en buigen en/of u voelt een beperking in het naar binnen draaien van de heup. Ook is het spreiden van de heup vaak niet meer volledig mogelijk.

Heupbenadering bij het plaatsen van een heuprothese

Jaarlijks worden in Nederland circa 23.000 nieuwe heupgewrichten geplaatst bij patiënten. Naast de juiste keuze voor de soort heupprothese, is de operatieve benadering van belang. De keuze voor de benadering is afhankelijk van de hoeveelheid spier- en vetweefsel en de vorm van de heup.

Orthopedium past bij een heupprothese bij voorkeur de thans populaire minimaal invasieve achterste benadering toe. Deze benadering brengt de minste schade toe aan spieren, kapsel, bloedvaten en zenuwstelsel. Door de nieuwste operatietechnieken is de kans dat de heup uit de kom schiet bijna nihil (1-2%) en kan u dezelfde of de volgende dag al uit bed.

Patiënten op leeftijd behouden hun onafhankelijkheid en gaan meestal vanuit het ziekenhuis meteen naar huis. Een verblijf in een verpleeghuis is bij de benaderingsmethode van kliniek Orthopedium niet nodig na het krijgen van een heupprothese.


Veel gebruikte andere zoektermen:

kunstheup

Heupprothese - Behandeling

De operatie voor een heupprothese verloopt als volgt:

 • De operatie voor het krijgen van een heupprothese verloopt onder algehele anesthesie (narcose) of een ruggenprik, en duurt 50 tot 75 minuten.
 • Uw orthopeed maakt een snede aan de zijkant en gedeeltelijk over uw bil om het heupgewricht te bereiken .
 • De heupkop wordt verwijderd, nadat deze uit de kom is gehaald.
 • Eerst wordt de nieuwe heupkom en vervolgens de nieuwe heupkop geplaatst.
 • Met uiterste zorgvuldigheid wordt de juiste lengte van uw been hersteld of behouden.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve heupprothese.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving behandeld om de eerste pijn na de operatie van de heupprothese te beperken.
 • De wond wordt gedicht met oplosbare hechtingen.
 • U mag na 2-3 dagen naar huis.
 • Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel spoedig verloopt na een heupprothese.
 

Heupprothese - Voorbereiding

Voordat u de heupprothese krijgt, vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie van een heupprothese kunt ondergaan en zij geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland. 
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de thuiszorgwinkel
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp na het krijgen van een heupprothese kunt u zelf aanvragen bij het WMO loket in uw eigen gemeente.

U krijgt een nieuwe heup

Een heupprothese krijgen is geen kleinigheid. Een heupprothese is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft. Het is belangrijk dat u zich dat van tevoren goed realiseert. Hoe beter uw conditie is voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt de herstelperiode na een heupprothese.

 

Heupprothese - Opname

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland Ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

Opname bij het plaatsen van een heupprothese

De dag na het krijgen van uw heupprothese komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

 

Heupprothese - Herstel

Herstelperiode na een heupprothese

De herstelperiode na een heupprothese beslaat drie tot zes maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na de operatie van uw heupprothese bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Na 1 dag wordt het grote verband van de heup verwijderd en wordt de wond van de heup beoordeeld.
 • U bent niet ziek, u hoeft dus niet in bed te blijven en overdag draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen. Meestal kunt u zich na 3 tot 4 dagen voldoende zelfstandig bewegen om weer naar huis te kunnen. De pijn aan uw heup is dan gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken
 • De eerste weken loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole (2 weken na de operatie) worden de hechtingen verwijderd en wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en of u fysiotherapie nodig heeft.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie. Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Met een nieuwe heupprothese mag u de eerste 6 weken niet meer dan 90 graden buigen en niet meer dan een beetje draaien met de heup. Bij uw thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om beweging zo veel mogelijk te vermijden.
 • U mag de eerste weken na een heupprothese niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Autorijden en fietsen kunt u, uiteraard voor eigen risico, hervatten als u goed kunt lopen zonder krukken; vaak is dit na ongeveer 6- 8 weken. Sporthervatting doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is al na 2 weken toegestaan.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • Slapen na de operatie: de voorkeur gaat er naar uit dat u de eerste 6 weken na de operatie uitsluitend op uw rug slaapt, met een kussen tussen uw knieën. Indien dit niet voor u mogelijk is mag u op uw geopereerde zijde slapen, mits u slaapt met een kussen tussen uw knieën.
 • U heeft na 6 tot 8 weken een controle afspraak bij de orthopeed.
 • Het is na een heupprothese vrij gebruikelijk dat u het gevoel heeft dat uw been langer is geworden, terwijl dit objectief niet het geval is. Drie maanden na de operatie zullen wij nogmaals een meting doen en een diagnose stellen,omdat de heup zich dan ‘gezet’ heeft en gewenning is opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer gemaakt worden om een stabiele heup te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing.
 • Pas na enkele maanden is de heup weer helemaal tot rust gekomen. 

Heupprothese - Verwachtingen

De verwachtingen van een totale heupprothese zijn hooggespannen. De wens is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie veel beter dan voor de operatie.

Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep een kans bestaat op een complicatie. Daarnaast is het hersteltraject na het krijgen van een heupprothese lang. Het besluit tot het plaatsen van een totale heupprothese moet goed overdacht zijn! Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun nieuwe heup.

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

Mogelijke complicaties bij een heupprothese:

 • Nabloeding in de heup.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een pijnlijke sensatie in de heup blijven.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan na het krijgen van een heupprothese.
 • Instabiliteit van de heup.
 • De heupprothese “klikt” met bewegen.
 • De heup schiet bij bepaalde (extreme) bewegingen uit de kom.
 • Er is een beenlengteverschil ontstaan of blijven bestaan.
 • Er is een waggelgang ontstaan of blijven bestaan.
 • Infectie van de heupprothese.
 • Schade aan structuren rond de heup, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een heupprothese kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor de prothese. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts en vermeld hierbij dat u in het bezit van een heupprothese.

Kans op complicatie na het plaatsen van een heupprothese

De kans op een complicatie na een totale heupprothese hangt af van verschillende factoren. Om u een indicatie te geven van de kans op een heroperatie binnen 2 jaar en een diepe wondinfectie na een heupprothese vindt u hieronder de landelijke cijfers (2013):

 • Kans op vervolgoperaties binnen 2 jaar na een heupprothese operatie: 3,4%
 • Kans op een diepe wondinfectie na een heupprothese operatie: 0,80%

Heupprothese - Vragen

Wanneer neem ik contact op met Orthopedium?

 • Als u veel meer pijn krijgt.
 • Als u een ontsteking krijgt rondom de wond.
 • Bij hoge koorts veroorzaakt door een ontsteking rondom de wond.
 • Als de huid rondom de wond rood wordt en veel pijn geeft.
 • Als de pijnstillers niet of nauwelijks werken.

Hoe lang duurt de operatie van een heupprothese?
Gemiddeld duurt de operatie tussen de 50 en 75 minuten.

Wordt de operatie van een heupprothese vaak uitgevoerd?
In Nederland worden per jaar ongeveer 23.000 heupprothesen geplaatst. Bij Orthopedium zijn de orthopeden gespecialiseerd in het uitvoeren van deze verrichting. U bent bij ons in goede handen voor het krijgen van een heupprothese.

Hoe lang na de ingreep van een heupprothese moet ik de injecties gebruiken om trombose te voorkomen?
Deze moet u tot 5 weken na de ingreep van een heupprothese gebruiken.

Wat zijn de gevolgen van een infectie van de heupprothese?
Als de infectie binnen 6 weken na de operatie optreedt en direct wordt behandeld met uitgebreid spoelen van de heup en het geven van antibiotica kan de prothese worden behouden. Indien een langere termijn verstrijkt, moet de prothese meestal worden verwijderd om later na volledige genezing van de infectie weer een nieuwe heupprothese te implanteren. Een geïnfecteerde prothese vereist vaak meerdere operaties om de botvlakken vrij van bacteriën te krijgen. Als uiteindelijk opnieuw een heupprothese wordt geplaatst, zal gedurende ongeveer een half jaar een combinatie van antibiotica worden gegeven om de nieuwe prothese te beschermen. 

Hoe lang moet ik loophulpmiddelen (bijv. krukken) gebruiken?
De eerste weken loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole (2 weken na de operatie) worden de hechtingen verwijderd en wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en of u fysiotherapie nodig heeft.

Hoe lang gaat een heupprothese mee?
Uit onderzoek blijkt dat u 95% kans heeft dat de heupprothese 15 jaar of langer mee gaat. Per individu kan de kans verschillen, zeker bij jonge leeftijd en zware belasting kan de levensduur korter zijn. Wellicht zal deze levensduur langer worden door de nieuwe materialen die tegenwoordig worden toegepast zoals oxynium, keramiek en nitriet coating.

Hoe oud moet ik zijn om een heupprothese te krijgen?
Uw mate van invaliditeit bepaalt of u aan een heupprothese toe bent. In uitzonderlijke gevallen worden prothesen bij 20- en 30 jarigen geplaatst.

Hoe vaak moet ik mijn oefeningen doen na de operatie van een heupprothese?
U kunt volstaan met drie keer per dag oefenen gedurende 10 minuten. Stelregel hierbij is niet tot het uiterste gaan.

Wanneer vervang ik de pleister en mag ik weer onder de douche?
Het drukverband wordt de volgende dag verwijderd. De operatiewond mag nat worden na 48-uur. U kunt douchen, < 10 minuten, als er geen tekenen zijn van infectie. Het gebruik van zeep, deodorant, poeder of bodylotion in het wondgebied is sterk af te raden i.v.m. risico op huidirritatie. Mocht er toch zeep of shampoo in de wond terecht komen, spoel dit dan goed uit. Dep de wond na het douchen droog na een schone handdoek. U mag niet in bad, naar de sauna of in het zwembad totdat de hechtingen of nietjes verwijderd zijn en de wond helemaal dicht is.

Is zo’n heupprothese zwaar?
Een heupprothese weegt ca. 400 gram en u merkt daar niets van.

 Hoe stap ik veilig in en uit de auto?
U legt een stevig kussen op de zitting van de autostoel (eventueel legt u daarop nog een plastic zak zodat u makkelijker kunt draaien). U zet de autostoel in de achterste stand en de rugleuning een stukje naar achteren. Parkeer de auto op de weg en niet tegen de stoeprand.
Instappen: zit een kwartslag gedraaid op de stoel met de benen nog naar buiten. Zorg ervoor dat u uw knieën goed naar buiten wijzen voordat u instapt. Uitstappen: laat uw knieën eerst naar buiten wijzen voordat u uit de auto stapt.

Hoe lang blijft mijn heup pijnlijk aanvoelen?
U zult na de operatie merken dat de pijn geleidelijk minder wordt. Verbetering is nog steeds te merken tot 3 à 4 maanden na de ingreep. Pijn bij het ‘opstarten’ zal nog enige tijd voortduren.

Mijn been is dik na de operatie van de heupprothese, hoe lang blijft dit zo?
Zwelling van het been is na de operatie heel gewoon, u zult merken dat dit de eerste weken na de operatie vermindert. Goed oefenen na het krijgen van een heupprothese is belangrijk om de zwelling te verminderen. Ook zal de zwelling verminderen als u geregeld uw been hoog legt.

Piep ik op een vliegveld met heupprothese als ik door het poortje ga?
Met name bij slanke patiënten of bij meerdere protheses kan dit gebeuren. Om aan te kunnen tonen dat u drager van een prothese bent krijgt u van ons, in de maand na uw operatie, een prothesepas toegestuurd.

Het lijkt of mijn geopereerde been na de operatie langer is, kan dit kloppen?
Drie maanden na de operatie heeft de heup zich 'gezet’ en is er gewenning opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer gemaakt worden om een stabiele heup te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing. De beoordeling hiervan zal bij controle plaatsvinden door uw orthopedisch chirurg.

Mag ik roken voor de operatie?
Wij adviseren u 7 dagen tot tenminste 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijk complicaties optreden na de operatie.

Moet ik antibiotica gebruiken bij een behandeling van de tandarts?
In de landelijke richtlijnen van de specialistenvereniging van de Orthopedie wordt geadviseerd om alleen bij een tandheelkundige ingreep in een ontstoken gebied 2 tabletten antibiotica te geven in de vorm van amoxilline/clavulaanzuur.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via email contact opnemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de heupprothese met u.

 

Heupprothese - Instructievideo's/oefeningen

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw heupprothese vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de heupprothese worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw heupprothese

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een heupprothese en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw heupprothese.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium