Vorige pagina

Heupimplantaten

InleidingArrow downArrow up

Een heupprothese wordt steeds vaker geplaatst, meestal omdat de heup is versleten door artrose (gewrichtsslijtage). Het heupgewricht wordt vervangen door kunstmateriaal. De klachten bij heupartrose ontstaan meestal geleidelijk, maar kunnen ook een plotseling en snel beloop hebben, bijvoorbeeld na een val of een blessure. De klachten zijn: pijn, beperkingen bij het bewegen en een verstoorde nachtrust.

Bij het plaatsen van een totale heupprothese (THP) wordt het heupgewricht vervangen door middel van een heupsteel, die in het bovenbeen (femur) wordt ingebracht. Hierop wordt een kop geplaatst. De kom van het bekken (acetabulum) wordt bijgewerkt en hierin wordt een zogenaamde acetabulaire component geplaatst.

Welk heupimplantaat wordt er geplaatst?

De keuze voor het soort heupimplantaat (heupprothese) is erg belangrijk. Deze wordt gemaakt op basis van een aantal aspecten, zoals duurzaamheid, gemak en veiligheid bij het plaatsen ervan en de mogelijkheid tot een eventuele revisie. Ook het materiaal waarvan de prothese is gemaakt is zeer belangrijk. De keuze voor het implantaat kan daarnaast afhangen van het activiteitenniveau van de patiënt, zijn of haar leeftijd en de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Uw orthopeed kiest de prothese die voor u het meest  geschikt is.

We kunnen verschillende maten van heupkoppen plaatsen, die de stabiliteit van de heupprothese beïnvloeden. We kunnen kunstgewrichten cementeren (met botlijm fixeren) maar we beschikken ook over ingroeiprotheses. Een heupprothese zal vrijwel altijd een ingroeiprothese zijn. Een heupprothese wordt alleen gecementeerd geplaatst bij een afwijkende bouw van het bovenbeen, waarbij geen goede fixatie van de heupsteel verkregen kan worden, en/of op hoge leeftijd.

Uw orthopeed kiest de prothese die voor u het meest geschikt is.

Heupbenadering

Naast de juiste keuze voor de soort heupprothese, is de operatieve benadering van belang. De keuze voor de benadering is afhankelijk van de hoeveelheid spier- en vetweefsel en de vorm van de heup.

Orthopedium past bij een heupprothese bij voorkeur de thans populaire minimaal invasieve achterste benadering toe. Deze benadering brengt de minste schade toe aan spieren, kapsel, bloedvaten en zenuwstelsel. Door de nieuwste operatietechnieken is de kans dat de heup uit de kom schiet bijna nihil (1-2%) en kan u dezelfde of de volgende dag al uit bed.

Patiënten op leeftijd behouden hun onafhankelijkheid en gaan meestal vanuit het ziekenhuis meteen naar huis. Een verblijf in een verpleeghuis is bij de benaderingsmethoude van kliniek Orthopedium niet nodig na het krijgen van een heupprothese.

De totale heupprothese: Het ongecementeerde heupsysteem bestaat uit 4 componenten die onderling uitwisselbaar zijn, een zogenaamd modulair systeem. De heupsteel: de Synergy femorale titanium component, wordt sinds 1996 wereldwijd toegepast met inmiddels meer dan 500.000 plaatsingen. De Synergy is een tweede generatie titanium proximaal met Hydoxyapathiet gecoate steel met offset die de anatomie beter herstelt na het plaatsen van een THP. De overleving is uitstekend te noemen met een overleving van 99.0 % 10 jaar na implantatie. De acetabulaire component bestaat uit twee delen, te weten een titanium Reflection/R3 schaaltje, waarin een crosslinked polyethyleen lager wordt geplaatst. De Reflection/R3 titanium schaal wordt sinds 1992 geplaatst met een overleving van 96.4 % na 10 jaar.

Er wordt een zo groot mogelijk kopje op de heupsteel geplaatst om de THP zo stabiel mogelijk te maken met de minste kans op uit de kom schieten(luxatie) en wel een 36 mm Oxinium kopje. Oxinium is geoxideerd Zirconium. Zirkonium is een biocompatibel element en zit in dezelfde reeks metalen als Titanium. Oxinium heeft een keramisch oppervlak, maar heeft een zeer belangrijk voordeel boven keramiek: het kan niet breken. Er wordt een garantie van 30 jaar op gegeven. De combinatie Oxinium met het crosslinked polyethyleen liner geeft een zeer lage slijtage verglijkbaar met keramiek op keramiek (Prof. Dr., Verdonschot, Universiteit van Nijmegen).

In het geval een ongecementeerde Synergy heupsteel niet geplaatst kan worden, wordt de Spectron heupsteel gecementeerd geplaatst. Een heupsteel die al sinds 1992 op de markt is en een survival heeft van 99.2 %

BehandelingArrow downArrow up

De operatie voor een heupimplantaat verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie(narcose) of een ruggenprik, en duurt 50 tot 75 minuten.
 • Uw orthopeed maakt een snede aan de zijkant en gedeeltelijk over uw bil om het heupgewricht te bereiken.
 • De heupkop wordt verwijderd, nadat deze uit de kom is gehaald. Eerst wordt de nieuwe heupkom en vervolgens de nieuwe heupkop geplaatst.
 • Met uiterste zorgvuldigheid wordt de juiste lengte van uw been hersteld of behouden.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve prothese.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving behandeld om de eerste pijn na de operatie te beperken.
 • De wond wordt gedicht met oplosbare hechtingen.
 • De wond wordt met een verband ingepakt en na 1 dag beoordeeld.

Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel spoedig verloopt.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voordat u een heupimplantaat krijgt krijgt vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie aan de heupkunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de  Thuiszorgwinkel.
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp na het krijgen van een heupprothese kunt u zelf aanvragen bij het WMO loket in uw eigen gemeente.

Een heupprothese krijgen is geen kleinigheid. Een heupprothese is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft. Het is belangrijk dat u zich dat van tevoren goed realiseert. Hoe beter uw conditie is voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt de herstelperiode na een heupprothese.

OpnameArrow downArrow up

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, medicatiepaspoort van uw apotheek, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

HerstelArrow downArrow up

De herstelperiode na het verkrijgen van een heupimplantaat beslaat drie tot zes maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na het verkrijgen van een heupimplantaat bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Na 1 dag wordt het grote verband van de heup verwijderd en wordt de wond van de heup beoordeeld.
 • U bent niet ziek, u hoeft dus niet in bed te blijven en overdag draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen.  Meestal kunt u zich na 2 tot 3 dagen voldoende zelfstandig bewegen om weer naar huis te kunnen. De pijn aan uw knie is dan gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken
 • De eerste weken loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole (2 weken na de operatie) worden de hechtingen verwijderd en wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en of u fysiotherapie nodig heeft.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Met een nieuw heupimplantaat mag u de eerste 6 weken niet meer dan 90 graden buigen en niet meer dan een beetje draaien met de heup. Bij uw thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om beweging zo veel mogelijk te vermijden.
 • U mag de eerste weken na het krijgen van een heupimplantaat niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Autorijden en fietsen kunt u, uiteraard voor eigen risico, hervatten als u goed kunt lopen zonder krukken; vaak is dit na ongeveer 6- 8 weken. Sporthervatting doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is al na 2 weken toegestaan.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • Slapen na de operatie: de voorkeur gaat er naar uit dat u de eerste 6 weken na de operatie uitsluitend op uw rug slaapt, met een kussen tussen uw knieën. Indien dit niet voor u mogelijk is mag u op uw geopereerde zijde slapen, mits u slaapt met een kussen tussen uw knieën.
 • U heeft na 6 tot 8 weken een controle afspraak bij de orthopeed.
 • Het is na het krijgen van een heupimplantaat vrij gebruikelijk dat u het gevoel heeft dat uw been langer is geworden, terwijl dit objectief niet het geval is. Drie maanden na de operatie zullen wij nogmaals een meting doen en een diagnose stellen,omdat de heup zich dan ‘gezet’ heeft en gewenning is opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer gemaakt worden om een stabiele heup te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing.
 • Pas na enkele maanden is de heup weer helemaal tot rust gekomen.
 

VerwachtingenArrow downArrow up

De verwachtingen na het verkrijgen van een heupimplantaat zijn hooggespannen. De wens is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie veel beter dan voor de operatie.

Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep een kans bestaat op een complicatie. Daarnaast is het herstel traject lang. Het besluit tot het plaatsen van een heupimplantaat moet goed overdacht zijn! Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun nieuwe heup.

Complicaties


Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

 • Mogelijke complicaties bij het krijgen van een heupimplantaat: Nabloeding in de heup.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een pijnlijke sensatie blijven bestaan in de heup.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de heup.
 • Het heupimplantaat “klikt” met bewegen.
 • De heup schiet bij bepaalde (extreme) bewegingen uit de kom.
 • Er is een beenlengteverschil ontstaan of niet gecorrigeerd.
 • Er is een waggelgang ontstaan of niet gecorrigeerd.
 • Infectie van de heupprothese.
 • Schade aan structuren rond de heup, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een heupimplantaat kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor het implantaat. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

Kans op complicatie na een heupimplantaat

De kans op een complicatie na een totale heupprothese operatie hangt af van verschillende factoren. Om u een indicatie te geven van de kans op een heroperatie binnen 2 jaar en een diepe wondinfectie na een heupprothese operatie vindt u hieronder de landelijke cijfers (2013):

 • Kans op vervolgoperaties binnen 2 jaar na een heupprothese operatie: 3,4%
 • Kans op een diepe wondinfectie na een heupprothese operatie: 0,8%

VragenArrow downArrow up

Er bestaan vele verschillende implantaten; welke is voor mij het meest geschikt?
Dat is een heel belangrijke vraag. De keuze van een heupimplantaat wordt onder meer gemaakt op basis van het gewenste activiteitenniveau, de leeftijd, en de kwaliteit van het bot. Op de polikliniek wordt deze keuze met u besproken.

Ik heb een nikkel-allergie: zit er nikkel in de heupprothese?
Nee, de cementloze heupprothese is van titanium gemaakt. De kop en een deel van de kom zijn over het algemeen van keramiek of kunststof. Overigens geeft een nikkelallergie van de huid zelden of nooit een allergische reactie op een prothese, ook al zou daar een spoor nikkel in verwerkt zijn.

Ik krijg een nieuwe heup met een metalen kop en kom ipv een metalen kop en plastic kom. Deze zou minder snel slijten. Zijn er ook nadelen?
Metaal op metaal geeft weinig slijtage. Dit geeft een kleinere kans op loslating zoals we dat zien bij de slijtage van de kunststof kom. Het is belangrijk dat de resurfacing prothese goed geplaatst wordt om de kans op vroegtijdige slijtage en het vrijkomen van metaaldeeltjes te voorkomen.

Piep ik op een vliegveld met heupimplantaat als ik door het poortje ga?
Met name bij slanke patiënten of bij meerdere protheses kan dit gebeuren. Om aan te kunnen tonen dat u drager van een prothese bent krijgt u van ons, in de maand na uw operatie, een prothesepas toegestuurd.

Mag ik roken voor de operatie, wat is jullie advies?
Wij adviseren u 7 dagen, maar zeker 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via email contact opnemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Instructievideo's/oefeningenArrow downArrow up

Heupimplantaten

Een heupprothese wordt steeds vaker geplaatst, meestal omdat de heup is versleten door artrose (gewrichtsslijtage). Het heupgewricht wordt vervangen door kunstmateriaal. De klachten bij heupartrose ontstaan meestal geleidelijk, maar kunnen ook een plotseling en snel beloop hebben, bijvoorbeeld na een val of een blessure. De klachten zijn: pijn, beperkingen bij het bewegen en een verstoorde nachtrust.

Bij het plaatsen van een totale heupprothese (THP) wordt het heupgewricht vervangen door middel van een heupsteel, die in het bovenbeen (femur) wordt ingebracht. Hierop wordt een kop geplaatst. De kom van het bekken (acetabulum) wordt bijgewerkt en hierin wordt een zogenaamde acetabulaire component geplaatst.

Welk heupimplantaat wordt er geplaatst?

De keuze voor het soort heupimplantaat (heupprothese) is erg belangrijk. Deze wordt gemaakt op basis van een aantal aspecten, zoals duurzaamheid, gemak en veiligheid bij het plaatsen ervan en de mogelijkheid tot een eventuele revisie. Ook het materiaal waarvan de prothese is gemaakt is zeer belangrijk. De keuze voor het implantaat kan daarnaast afhangen van het activiteitenniveau van de patiënt, zijn of haar leeftijd en de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Uw orthopeed kiest de prothese die voor u het meest  geschikt is.

We kunnen verschillende maten van heupkoppen plaatsen, die de stabiliteit van de heupprothese beïnvloeden. We kunnen kunstgewrichten cementeren (met botlijm fixeren) maar we beschikken ook over ingroeiprotheses. Een heupprothese zal vrijwel altijd een ingroeiprothese zijn. Een heupprothese wordt alleen gecementeerd geplaatst bij een afwijkende bouw van het bovenbeen, waarbij geen goede fixatie van de heupsteel verkregen kan worden, en/of op hoge leeftijd.

Uw orthopeed kiest de prothese die voor u het meest geschikt is.

Heupbenadering

Naast de juiste keuze voor de soort heupprothese, is de operatieve benadering van belang. De keuze voor de benadering is afhankelijk van de hoeveelheid spier- en vetweefsel en de vorm van de heup.

Orthopedium past bij een heupprothese bij voorkeur de thans populaire minimaal invasieve achterste benadering toe. Deze benadering brengt de minste schade toe aan spieren, kapsel, bloedvaten en zenuwstelsel. Door de nieuwste operatietechnieken is de kans dat de heup uit de kom schiet bijna nihil (1-2%) en kan u dezelfde of de volgende dag al uit bed.

Patiënten op leeftijd behouden hun onafhankelijkheid en gaan meestal vanuit het ziekenhuis meteen naar huis. Een verblijf in een verpleeghuis is bij de benaderingsmethoude van kliniek Orthopedium niet nodig na het krijgen van een heupprothese.

De totale heupprothese: Het ongecementeerde heupsysteem bestaat uit 4 componenten die onderling uitwisselbaar zijn, een zogenaamd modulair systeem. De heupsteel: de Synergy femorale titanium component, wordt sinds 1996 wereldwijd toegepast met inmiddels meer dan 500.000 plaatsingen. De Synergy is een tweede generatie titanium proximaal met Hydoxyapathiet gecoate steel met offset die de anatomie beter herstelt na het plaatsen van een THP. De overleving is uitstekend te noemen met een overleving van 99.0 % 10 jaar na implantatie. De acetabulaire component bestaat uit twee delen, te weten een titanium Reflection/R3 schaaltje, waarin een crosslinked polyethyleen lager wordt geplaatst. De Reflection/R3 titanium schaal wordt sinds 1992 geplaatst met een overleving van 96.4 % na 10 jaar.

Er wordt een zo groot mogelijk kopje op de heupsteel geplaatst om de THP zo stabiel mogelijk te maken met de minste kans op uit de kom schieten(luxatie) en wel een 36 mm Oxinium kopje. Oxinium is geoxideerd Zirconium. Zirkonium is een biocompatibel element en zit in dezelfde reeks metalen als Titanium. Oxinium heeft een keramisch oppervlak, maar heeft een zeer belangrijk voordeel boven keramiek: het kan niet breken. Er wordt een garantie van 30 jaar op gegeven. De combinatie Oxinium met het crosslinked polyethyleen liner geeft een zeer lage slijtage verglijkbaar met keramiek op keramiek (Prof. Dr., Verdonschot, Universiteit van Nijmegen).

In het geval een ongecementeerde Synergy heupsteel niet geplaatst kan worden, wordt de Spectron heupsteel gecementeerd geplaatst. Een heupsteel die al sinds 1992 op de markt is en een survival heeft van 99.2 %

Heupimplantaten - Behandeling

De operatie voor een heupimplantaat verloopt als volgt:

 • De operatie verloopt onder algehele anesthesie(narcose) of een ruggenprik, en duurt 50 tot 75 minuten.
 • Uw orthopeed maakt een snede aan de zijkant en gedeeltelijk over uw bil om het heupgewricht te bereiken.
 • De heupkop wordt verwijderd, nadat deze uit de kom is gehaald. Eerst wordt de nieuwe heupkom en vervolgens de nieuwe heupkop geplaatst.
 • Met uiterste zorgvuldigheid wordt de juiste lengte van uw been hersteld of behouden.
 • Na het inpassen van een proefprothese, plaatst de orthopeed de definitieve prothese.
 • Het wondgebied wordt van binnenuit met plaatselijke verdoving behandeld om de eerste pijn na de operatie te beperken.
 • De wond wordt gedicht met oplosbare hechtingen.
 • De wond wordt met een verband ingepakt en na 1 dag beoordeeld.

Wij maken gebruik van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel spoedig verloopt.

Heupimplantaten - Voorbereiding

Voordat u een heupimplantaat krijgt krijgt vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • U bezoekt de orthopedisch consulente en/of anesthesioloog. Zij bepalen of u de operatie aan de heupkunt ondergaan en geven u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding, zowel tijdens als na de ingreep. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Help mee aan uw veilige behandeling bij Orthopedium, lees de Orthopedium Patientveiligheidskaart of de printversie voor alle informatie hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.
 • De operatiedag wordt ingepland.
 • U haalt van tevoren krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via de  Thuiszorgwinkel.
 • Denkt u dat u het thuis niet (zonder hulp) gaat redden, bespreek dit dan met de orthopedisch consulente van Orthopedium. Zij geeft uw hulpvraag door aan de transferverpleegkundige in het Vlietland Ziekenhuis. Huishoudelijke hulp na het krijgen van een heupprothese kunt u zelf aanvragen bij het WMO loket in uw eigen gemeente.

Een heupprothese krijgen is geen kleinigheid. Een heupprothese is een grote operatie waarna u een lange herstelperiode heeft. Het is belangrijk dat u zich dat van tevoren goed realiseert. Hoe beter uw conditie is voorafgaand aan de ingreep, des te beter verloopt de herstelperiode na een heupprothese.

Heupimplantaten - Opname

Op de dag van opname draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals medicijnen, medicatiepaspoort van uw apotheek, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het Vlietland ziekenhuis.
 • Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer.
 • Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige u verder. U blijft deze dag nog in bed en u krijgt pijnstillers om de pijn draaglijk te houden.

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut u instructies geven over oefenen en het lopen met krukken.

Heupimplantaten - Herstel

De herstelperiode na het verkrijgen van een heupimplantaat beslaat drie tot zes maanden en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • De eerste dagen na het verkrijgen van een heupimplantaat bent u nog opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt pijnstillers en de fysiotherapeut oefent met u en geeft u instructies voor het oefenen thuis. Na 1 dag wordt het grote verband van de heup verwijderd en wordt de wond van de heup beoordeeld.
 • U bent niet ziek, u hoeft dus niet in bed te blijven en overdag draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen.  Meestal kunt u zich na 2 tot 3 dagen voldoende zelfstandig bewegen om weer naar huis te kunnen. De pijn aan uw knie is dan gewoonlijk goed draaglijk met tabletten die u thuis ook kunt gebruiken
 • De eerste weken loopt u met twee krukken. Op de afspraak van de nacontrole (2 weken na de operatie) worden de hechtingen verwijderd en wordt met u besproken of het gebruik van de krukken afgebouwd kan worden en of u fysiotherapie nodig heeft.
 • U gebruikt een aantal weken bloedverdunners ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie.Gedurende het hersteltraject gaat u beweging verder opbouwen.
 • Met een nieuw heupimplantaat mag u de eerste 6 weken niet meer dan 90 graden buigen en niet meer dan een beetje draaien met de heup. Bij uw thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om beweging zo veel mogelijk te vermijden.
 • U mag de eerste weken na het krijgen van een heupimplantaat niet zelf autorijden, fietsen of sporten. Autorijden en fietsen kunt u, uiteraard voor eigen risico, hervatten als u goed kunt lopen zonder krukken; vaak is dit na ongeveer 6- 8 weken. Sporthervatting doet u in overleg met uw orthopeed en/of fysiotherapeut. Het oefenen op een hometrainer met lage weerstand is al na 2 weken toegestaan.
 • De termijn waarop werk kan worden hervat, hangt af van het soort werk dat u doet.
 • Slapen na de operatie: de voorkeur gaat er naar uit dat u de eerste 6 weken na de operatie uitsluitend op uw rug slaapt, met een kussen tussen uw knieën. Indien dit niet voor u mogelijk is mag u op uw geopereerde zijde slapen, mits u slaapt met een kussen tussen uw knieën.
 • U heeft na 6 tot 8 weken een controle afspraak bij de orthopeed.
 • Het is na het krijgen van een heupimplantaat vrij gebruikelijk dat u het gevoel heeft dat uw been langer is geworden, terwijl dit objectief niet het geval is. Drie maanden na de operatie zullen wij nogmaals een meting doen en een diagnose stellen,omdat de heup zich dan ‘gezet’ heeft en gewenning is opgetreden. Bij meting blijkt de beenlengte dan gewoonlijk niet relevant te verschillen met de andere zijde. In een uitzonderlijk geval moet het been wat langer gemaakt worden om een stabiele heup te bereiken. In dat geval is soms een hieltje of zooltje onder het andere been een goede oplossing.
 • Pas na enkele maanden is de heup weer helemaal tot rust gekomen.
 

Heupimplantaten - Verwachtingen

De verwachtingen na het verkrijgen van een heupimplantaat zijn hooggespannen. De wens is een pijnloze heup, die beter beweegt dan voor de operatie; zonder beenlengteverschil. Dit lukt niet altijd, maar meestal wordt de situatie veel beter dan voor de operatie.

Realiseert u zich echter goed dat bij deze ingreep een kans bestaat op een complicatie. Daarnaast is het herstel traject lang. Het besluit tot het plaatsen van een heupimplantaat moet goed overdacht zijn! Toch zijn de meeste patiënten erg tevreden met hun nieuwe heup.

Complicaties


Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

 • Mogelijke complicaties bij het krijgen van een heupimplantaat: Nabloeding in de heup.
 • De wond blijft soms lang gevoelig.
 • Er kan een pijnlijke sensatie blijven bestaan in de heup.
 • Er kan een trombosebeen of longembolie ontstaan.
 • Instabiliteit van de heup.
 • Het heupimplantaat “klikt” met bewegen.
 • De heup schiet bij bepaalde (extreme) bewegingen uit de kom.
 • Er is een beenlengteverschil ontstaan of niet gecorrigeerd.
 • Er is een waggelgang ontstaan of niet gecorrigeerd.
 • Infectie van de heupprothese.
 • Schade aan structuren rond de heup, zoals zenuwen of bloedvaten door de operatie; dit is zeer zeldzaam.

Let op: Bij personen met een heupimplantaat kan een infectie elders in het lichaam een risico betekenen voor het implantaat. Neem bij een actieve infectie in uw lichaam altijd contact op met uw huisarts.

Kans op complicatie na een heupimplantaat

De kans op een complicatie na een totale heupprothese operatie hangt af van verschillende factoren. Om u een indicatie te geven van de kans op een heroperatie binnen 2 jaar en een diepe wondinfectie na een heupprothese operatie vindt u hieronder de landelijke cijfers (2013):

 • Kans op vervolgoperaties binnen 2 jaar na een heupprothese operatie: 3,4%
 • Kans op een diepe wondinfectie na een heupprothese operatie: 0,8%

Heupimplantaten - Vragen

Er bestaan vele verschillende implantaten; welke is voor mij het meest geschikt?
Dat is een heel belangrijke vraag. De keuze van een heupimplantaat wordt onder meer gemaakt op basis van het gewenste activiteitenniveau, de leeftijd, en de kwaliteit van het bot. Op de polikliniek wordt deze keuze met u besproken.

Ik heb een nikkel-allergie: zit er nikkel in de heupprothese?
Nee, de cementloze heupprothese is van titanium gemaakt. De kop en een deel van de kom zijn over het algemeen van keramiek of kunststof. Overigens geeft een nikkelallergie van de huid zelden of nooit een allergische reactie op een prothese, ook al zou daar een spoor nikkel in verwerkt zijn.

Ik krijg een nieuwe heup met een metalen kop en kom ipv een metalen kop en plastic kom. Deze zou minder snel slijten. Zijn er ook nadelen?
Metaal op metaal geeft weinig slijtage. Dit geeft een kleinere kans op loslating zoals we dat zien bij de slijtage van de kunststof kom. Het is belangrijk dat de resurfacing prothese goed geplaatst wordt om de kans op vroegtijdige slijtage en het vrijkomen van metaaldeeltjes te voorkomen.

Piep ik op een vliegveld met heupimplantaat als ik door het poortje ga?
Met name bij slanke patiënten of bij meerdere protheses kan dit gebeuren. Om aan te kunnen tonen dat u drager van een prothese bent krijgt u van ons, in de maand na uw operatie, een prothesepas toegestuurd.

Mag ik roken voor de operatie, wat is jullie advies?
Wij adviseren u 7 dagen, maar zeker 48 uur vóór de geplande operatiedatum te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat roken de wondgenezing vertraagt en hierdoor kunnen mogelijke complicaties optreden na de operatie.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Voor eventuele vragen kunt u telefonisch of via email contact opnemen met Kliniek Orthopedium.

Op de polikliniek bespreekt uw behandelend orthopeed het verwachte resultaat van de ingreep met u.

Heupimplantaten - Instructievideo's/oefeningen

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw heupimplantaten behandeling vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed. Kliniek Orthopedium heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de totale kosten van de heupimplantaten behandeling worden vergoed.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw heupimplantaten

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een heupimplantaten behandeling en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw heupimplantaten behandeling.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium